West pride, Göteborg 2018.

Hbtqi-personer otrygga i Sverige

2020-05-29 | FemPers padlock 1

INRIKES

En ny undersökning från West pride visar att hbtqi-personer i Sverige känner sig otrygga. Drygt 70 procent av hbtqi-personer i Sverige får höra nedsättande kommentarer, framför allt på stan och krogen men ofta även på arbetsplatser och i skolan.

I dagens Sverige undviker dessutom 3 av 10 att vistas på vissa platser och miljöer av rädsla för att bli utsatt för diskriminering eller våld. Det är undersökningsföretaget Insight distillery som, på uppdrag av West pride, genomfört en rikstäckande kvantitativ undersökning för att kartlägga hur situationen och svenskars kunskap om hbtqi ser ut.

Och West pride kan konstatera att bilden av Sverige som jämlikt, inkluderande och öppet inte stämmer överens med verkligheten för många hbtqi-personer. Trots att det 1 januari 2017 blev lag på att arbetsgivare och skolor ska genomföra aktiva åtgärder för att motverka alla diskrimineringsgrunder, är det 90 procent som inte fått eller känner till om de fått hbtqi-utbildning på sin arbetsplats. 32 procent uppger att de inte är bekväma att vara öppna på arbetslplatsen.

- Diskrimineringslagstiftningen lyfter tydligt arbetsgivarens skyldighet att både förebygga och motverka diskriminering men undersökningen som vi genomfört visar tydligt på brister hos majoriteten av svenska arbetsgivare. Att få vara trygg i samhället, men kanske framförallt på platser som i skolan och på arbetsplatsen är en mänsklig rättighet tycker vi på West Pride, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West pride, vars årliga pridefestival i Göteborg brukar äga rum i juni.

I år är läget ett annat, och West pride lägger nu särskilt fokus på att erbjuda företag, skolor och organisationer sin hbtqi-utbildning, som från och med i år går att genomföra digitalt:

– Även om West pride kanske är mest känt för den årliga festivalen och manifestationen för mänskliga rättigheter genom Pride parade så arbetar vi året runt med kunskapsspridning. Förra året lanserade vi också Homofobiterapi som fick stor uppmärksamhet. Undersökningen som vi gjort i år visade att kunskapen hos den stora allmänheten kring hbtq är väldigt låg. Majoriteten vet inte ens vad bokstäverna står för. Vi tror på att vill man nå en förändring och ett mer öppet, jämlikt och inkluderande samhälle så är kunskap vägen fram.

Ur undersökningen:

  • 76 procent av allmänheten tror att hbtqi-personer diskrimineras i Sverige just för att de är hbtqi.

  • 16 procent av allmänheten och 58 procent inom hbtqi vet vad bokstaven ”i” står för.

  • 73 procent av hbtqi-personer får höra nedsättande kommentarer.

  • 21 procent av hbtqi-personer har utsatts för brott eller hatbrott.

  • 39 procent av hbtqi-personer blir diskriminerade.

  • 32 procent av hbtqi-personer känner sig inte bekväma med att vara öppna på arbetsplatsen.

  • 28 procent upplever att det aktivt jobbas med frågor som syftar till att minska diskriminering av hbtqi-personer på arbetsplatsen.

  • 24 procent av studerande hbtqi-personer blir diskriminerade

  • En hög andel vet inte om det finns en uttalad eller nedskriven policy för att motverka diskriminering av hbtqi-personer på arbetsplatsen, skolan eller i idrottsföreningen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20200530 - Kjell Winberg

Det vore önskvärt att någon förklarade de olika bokstäverna i hbtqi.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: