Alexandra Mattsson Åkerström, Karin Gustafsson och Anna Rantala Bonnier.

Vi måste nå de våldsutsatta kvinnorna under corona

2020-04-24 | Anna Rantala Bonnier , Alexandra Mattsson Åkerström , Karin Gustafsson padlock

OPINION

Samarbete med de etablerade kvinnojourerna för att öka det uppsökande arbetet och nå ut till de som behöver hjälp när våldet i nära relationer ökar under coronakrisen – det föreslår företrädare för S, V och Fi i Stockholms stad.

Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordförande socialnämnden Stockholm

Karin Gustafsson (S), ledamot socialnämnden Stockholm

Anna Rantala Bonnier (Fi), ledamot socialnämnden Stockholm

Flera länders kvinnorättsorganisationer har larmat om ökat våld i nära relationer, våld mot barn och mäns våld mot kvinnor, som en följd av isolering under corona. Nu är det helt avgörande att vi ökar det uppsökande arbetet för att nå ut till de som behöver hjälp.

I Sverige larmar kvinnojoursorganisationer om riskerna när fler måste spendera mer tid i hemmet. Kvinnojourerna berättar att de ser liknande mönster som vid långhelger – det vill säga relativ tystnad och att färre kvinnor än vanligt hör av sig. Det betyder dessvärre inte att våldet och utsattheten har minskat, utan att möjligheten att söka hjälp och skydd har krympt.

Under isoleringen i hemmet minskar också möjligheten för omgivningen att upptäcka missförhållanden, alltså de som annars kanske skulle fånga upp tecken på att saker inte står rätt till. För när färre går till arbetet och träffar kollegor och färre barn kommer i kontakt med fritidsledare, förskola, skola och vänner, blir det svårare att upptäcka våld i hemmet. Även det hedersrelaterade våldet ökar när gymnasieungdomar är hemma från skolan och sitter isolerade i hemmet.

För att möta den här förändrade situationen ser vi ett behov av ökat uppsökande arbete. Syftet är att nå ut med rätt hjälp till de som befinner sig i en svår situation.

Därför har vi föreslagit att Stockholms stad ska inleda ett samarbete med de etablerade kvinnojourerna för att öka det uppsökande arbetet under krisen med fokus på att nå våldsutsatta personer. Konkret handlar det till exempel om informationskampanjer i brevlådan och via sociala medier. Förhoppningen är att samarbetet kan stärkas även efter coronapandemin.

Vi hoppas innerligt att stadens styrande blågröna majoritet genomför vårt förslag. Tanken på att det finns människor, ofta kvinnor och barn, som sitter isolerade med våldsamma män är olidligt tung. Ingen ska behöva isoleras med en förövare, hjälpen måste nå fram.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: