Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker.

Evakuera flyktinglägren på de grekiska öarna nu!

2020-03-24 | Anna-Klara Bratt padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Det är en skam att vi låter människor på flykt betala priset för vår bristande förmåga att komma överens om en solidarisk fördelning av ansvaret för vår egna migrationspolitik”, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och kräver att EU evakuerar lägren på de grekiska öarna.

Alice Bah Kuhnke är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och gruppledare för jämställdhetsutskottet, samt återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Jytte Guteland (S) och Malin Björk (V).

I globala kriser är det alltid de med sämst förutsättningar som drabbas hårdast. Fattiga kvinnor, barn och människor på flykt är de mest utsatta, både på kort och lång sikt. I avsaknad av ett helhetsperspektiv på coronakrisen riskerar de som lever i en vardag utan några som helst marginaler att drabbas hårt och skoningslöst.

Situationen på de grekiska öarna har länge varit fruktansvärd. I samma takt som det nya Coronaviruset sprids över världen, växer hotet om än mer fruktansvärda levnadsförhållandena i lägren. Det finns mycket som just skiljer ett liv i ett flyktinglägren från ett liv i vilken normalstor svensk stad som helst, en avgörande skillnad är att för människorna i flyktinglägren saknas samling, krisgrupper och direktsända pressträffar.

I förra veckan hade jag ett möte med Läkare utan gränser för att få en uppdatering om situationen på ön Lesbos. Där finns det totalt sex sjukvårdsplatser för akutvård. Sex (6) stycken! Runt om i världen uppmanas människor att tvätta sina händer, socialt distansera sig från varandra och isolera sig från andra om man upptäcker eller känner av symptom på sjukdom. Det är riktlinjer som kommer spelar avgörande roll för hur många som dör och hur vi ser till att våra samhällen inte kollapsar. Men det är också livsavgörande råd som är omöjliga att leva efter i ett flyktingläger.

De människor som befinner sig i flyktinglägren saknar möjligheten att undvika stora folksamlingar, en av de åtgärder som epidemiologer betonar som viktig i att hindra smittspridningen. I vissa delar av Morialägret finns det bara en vattenkran för så många som 1 300 personer. Det finns inte tillgång till tvål och hela familjer tvingas sova i utrymmen om bara någon kvadratmeter. Trångboddhet, bristen på sanitet och sjukvård utgör en perfekt grogrund för viruset.

Läkare utan gränser intygar och upprepar att situationen på Lesbos är den värsta som de bevittnat sedan 2015. Förutom de vidriga levnadsförhållandena rapporterar de, precis som andra organisationer och journalister, om att människor som anlänt till de grekiska öarna nära gränsen till Turkiet vägras rätten att söka asyl och registreras inte av myndigheterna.

Situationen kräver att EU agerar!

Redan i november uppmanade jag kommissionen att stänga flyktinglägret Moria på Lesbos. Sedan dess har situationen förvärrats och hittills finns det ingen plan från vare sig de grekiska myndigheterna eller EU. Det är en skam att vi låter människor på flykt betala priset för vår bristande förmåga att komma överens om en solidarisk fördelning av ansvaret för vår egna migrationspolitik. Nu är läget akut och EU-kommissionen måste arbeta fram en lösning för att förhindra coronapandemin får fäste i flyktinglägren. Det finns inget att vänta på!

De omkring 400 människor över 60 år som befinner sig på Lesbos måste evakueras omedelbart. De riskgrupper som befinner sig på ön måste isoleras och de personer med sjukdomssymptom måste tas om hand. Hjälporganisationer vittnar om att de sanitära förhållandena, den undermåliga sjukvården och den allt mer desperata situationen på ön, gör det för riskabelt för frivilligarbetare med medicinsk kunskap att vara kvar. De kan inte garantera sin egen säkerhet och risken finns att dessa personer, med sin ovärderliga kunskap, därför lämnar Lesbos.

På de grekiska öarna befinner sig sammanlagt omkring 40 000 flyktingar. Att evakuera dessa läger, ge människorna drägliga levnadsförhållanden och fördela människorna mellan EU:s medlemsländer kan verka skrämmande i en tid då en pandemi sprider sig över världen. Men att inte göra något är på randen till ett brott mot mänskligheten.

Att tvinga människor på flykt att leva under omänskliga förhållanden, utan möjlighet att skydda sig från att bli smittade, kommer inte att gå obemärkt förbi. EU-kommissionen, den grekiska regeringen och EU:s medlemsstater måste agera så att de som drabbas hårdast kan få riktat stöd och att de människor som befinner sig i flyktinglägren evakueras. Snart är det försent. Låt oss agera nu!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: