8 mars 2020, Stockholm.

Latinamerikanska feminister: Inställt forum stoppar inte oss!

2020-03-14 | Coordinadora Feminista Latinoamericana padlock 1

OPINION

”Vi är döttrar till alla dessa kloka och modiga kvinnor som sekler av diverse förtryck inte lyckades stoppa, och inget virus kommer att klara av att stoppa oss heller!”, skriver feminister med latinamerikansk bakgrund som skulle ha lanserat sina verk på Feministiskt forum i Stockholm.

Coordinadora Feminista Latinoamericana

Latinamerikanskt feministiskt samordningsorgan

coordfemlatinoamericana@gmail.com

För drygt två månader sedan träffades vi, några latinamerikanska feminister från olika länder, fast beslutna att tillsammans, i den svenska kontexten där vi befinner oss, synliggöra den latinamerikanska feministiska kraften som växer fram i Abya Yala/América Latina. Men vi ville inte endast visa vad som händer där utan dela med av våra perspektiv och erfarenheter i egenskap av feminister som invandrat till Sverige eller har migrantrötter.

Det var så vi började tråckla tillsammans, med avsikten att få ihop Feminism utan gränser – inspiration Latinamerika!, ett lapptäcke av konstnärliga uttryck såsom workshop, utställningar och föredrag som vi hade tänkt veckla ut under Feministiskt forum i Stockholm.

Vi ville visa de olika feministiska kamper som förts historiskt i vår världsregion. Vi ville även lyfta fram de teman kring vilka de aktuella feministiska kamperna i Latinamerika växer, deras analyser, teorier och krav samt olika organisatoriska uttryck, men även de problemområden och de möjligheter som finns.

Inte minst ville vi visa den kapacitet till resiliens och den styrka som feminismen och kvinnorörelsen utvecklat där – i det stora moderlandet Abya Yala/Latinamerika – samt de styrkor som vi, utifrån våra förmödrars och våra mångfaldiga kulturella rötters styrka, utvecklat här i diasporan.


8 mars 2020, Uppsala.


Under denna organisatoriska och praktiska process lärde vi inte bara känna varandra utan fick även syn på den enorma potential som finns bland de latinamerikanska feministerna i Sverige. Därför, även om nyheten att Feministiskt forum skjuts upp till hösten på grund sanitära skäl kändes svår, tycker vi att det är viktigt att inte kasta överbord denna värdefulla sammanlänkningsprocess.

På liknande sätt som våra rötter är djupa och omfattande i rum och tid, börjar våra öden definitivt inte efter vår eller våra anhörigas ankomst till Sverige. Så vi tänker att vi måste fortsätta att förena våra mångfärgade och varierade trådar bortom ett forum.

Därför tänker vi fortsätta väva tillsammans, inte bara för att vi själva har behov av ett kollektiv, utan även av solidariska skäl med de som dag ut och dag in kämpar mot nyliberalism, patriarkat, rasism och kolonialism i Abya Yala/Latinamerika.

Vi vill undvika att hamna i uppgivenhet och fortsätta utbyta kollektiva erfarenheter och kunskaper och berika oss ömsesidigt så att vi om fyra månader eller längre fram, när smittorisken är mindre, skall kunna ta fram vår gemensamma interkulturella feministiska skapelse antingen i samband med Feministiskt forum eller ett annat utrymme som vi själva skapar.

Hur? Vi vet inte det ännu, vi vet bara att vi vill fortsätta skapa. Kanske mer lokalt i ett första skedde, för att så småningom fortsätta förena våra diverse initiativ till den gemensamma skapelsen vi tidigare planerat. Därigenom vill vi visa omvärlden att de latinamerikanska feministerna är mångfaldiga men inte splittrade. Vi vill bjuda in fler latinamerikanska feminister att bidra i denna skapelse och därmed berika feminismen i Sverige.

Vi är döttrar till alla dessa kloka och modiga kvinnor som sekler av diverse förtryck inte lyckades stoppa, och inget virus kommer att klara av att stoppa oss heller!


Rossana Mercado Rojas

Carmen Blanco Valer

Mercedes de Vedia

Yenika Castillo

Fernanda Franco

Esther Hauer

Patricia Wallin

Ismeme Figueroa López

Claudia Arenas Ferro

Chachi Arabaolasa


Illustration av kollektivet Espacio Abierto

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20200318 - gudrun tiberg

Underbart! TIBBE

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: