Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister.

Ny kommission för ökad ekonomisk jämställdhet

2020-03-06 | Ina Blomster padlock

EKONOMI

Under torsdagen presenterade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) en ny kommission som ska utreda skillnaderna i kvinnors och mäns livsinkomster. Utredningen ska vara klar i december 2021 och förväntas ge förslag på vad som kan öka den ekonomiska jämställdheten utan att påverka parternas ansvar för lönebildningen.

FAKTA/Kommissionen

I stället för en enmansutredning med specialistkompetens har Åsa Lindhagen valt en kvartett med olika kompetenser. Arbetet ska redovisas senast den 20 december 2021.

Lise Bergh, ordförande

Jurist och ordförande för Rädda Barnen. Har en lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter, bland annat i rollen som generalsekreterare för den svenska sektionen av Amnesty International, som statssekreterare samt som utredare. Har även varit ställföreträdande jämställdhetsombudsman.


Mahmood Arai, ledamot

Professor i nationalekonomi. Forskar inom bland annat utrikes föddas etablering, löneskillnader mellan kvinnor och män samt arbetsförmedlares beslutsfattande och stereotyper kopplade till utseende.


Sture Nordh, ledamot

Tidigare ordförande för TCO och SKTF (numera Vision). Har stor vana av utredningar, var ordförande för den parlamentariska kommittén i utredningen Radio och TV i allmänhetens tjänst (public service-utredningen). Har även varit statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet.


Nina Åkestam Wikner, ledamot

Doktor i ekonomi och analytiker på Google Sverige inom reklameffektivitet. Disputerade med avhandlingen Understanding advertising stereotypes. Är även författare och har senast gett ut boken Feministfällan.

Källa: regeringen.se

3,2 miljoner kronor. Så mycket skiljer det i snitt mellan kvinnors och mäns livsinkomster, enligt Medlingsinstitutet.

– Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, tar ut en större del av föräldraledigheten, arbetar deltid i större utsträckning, är mer sjukskrivna och har lägre kapitalinkomster. Jämställdheten brister också i hur offentliga stödåtgärder fördelas. Pengar är makt, och makt ska fördelas jämställt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, när hon på torsdagen presenterade den av regeringen tillsatta kommission som ska utreda och ge förslag på åtgärder för att öka den ekonomiska jämställdheten.

Kommissionen ska lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner, jämställda livsinkomster, en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder till kvinnor och män samt jämställda arbetsplatser.

Lämnade förslag ska dock inte påverka parternas ansvar för lönebildningen.

– Det är tydligt i direktiven att kommissionen inte ska gå in i den svenska modellen. Det är arbetsmarknadsparterna som ansvarar för lönebildningen. Vi kommer även föra dialog med fackliga organisationer och arbetsgivare, säger Åsa Lindhagen, till DN.


Utländska exempel

Ett annat uppdrag är att analysera den lönecertifiering som finns på Island och den brittiska respektive tyska modellen för lönetransparens för att se om de kan utvecklas och/eller anpassas i Sverige.

Kommissionen ska också kartlägga hur offentliga stödåtgärder och inkomster i övrigt fördelas mellan kvinnor och män. Till exempel hur olika ersättningar till exempel föräldrapenningen påverkar jämställdheten.

Dessutom ska arbetet präglas av öppenhet, ledamöterna ska delta i aktuell debatt och på olika sätt verka för en bred diskussion.


Olika villkor

Kommissionen ska i hela arbetet beakta de olika villkor som inrikes- och utrikesfödda lever under. Men även villkoren för de män och kvinnor med låg inkomst samt ta hänsyn till förhållandena för dem som har en funktionsnedsättning.

– Rättigheter kränks varje dag, säger kommissionens ordförande Lise Bergh, jurist och ordförande i Rädda barnen. Trots att det finns lagstiftning. Jämställdheten angrips både nationellt och internationellt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: