Alice Bah Kuhnke (MP).

Manifest över ett nytt Europa

2020-02-04 | Alice Bah Kuhnke padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Polens hbtq-fria zoner strider mot EU:s värdegrund och ett sådant hat ska ingen människa behöva mötas av i ett grönt EU”, skriver Alice Bah Kuhnke (MP), och tänker inte låta Sverigemokraternas val att inte fördöma de hbtq-fria zoner som täcker 25 procent av Polens yta, passera i tystnad.

Alice Bah Kuhnke är EU-parlamentariker för Miljöpartiet, vice ordförande i gröna gruppen och gruppledare för jämställdhetsutskottet, samt återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv.

Hbtq-aktivisten, konstnären och dokumentärfilmaren Bart Staszewskis fotografier av skyltar längs polska vägar är brutala i sin uppriktighet. ”LGBT-Free zone” lyder texten och vittnar om en verklighet långt bortom det fria samhälle vi är många som kämpar för att Europa och världen ska vara.

Vägskyltar som tidigare välkomnat människor till en ny ort, till ett nytt samhälle och kanske till en plats att kalla hem, manifesteras nu i Staszewskis fotoprojekt av propagandan som syftar till att tydliggöra vilka och vad som passar in och inte. Skyltarna är också ett manifest över ett nytt Europa som tar form framför våra ögon.

När det europeiska samarbetet växte fram efter andra världskriget var det som ett fredsprojekt – ett svar på andra världskrigets alla obeskrivliga vidrigheter. Från öst till väst beräknas mellan 70 till 85 miljoner människor ha förlorat sina liv. I koncentrationsläger dödades alla som inte motsvarade nazisternas norm – judar, romer, homosexuella och politiskt oliktänkande är några av det som utsattes för nazismens grymhet.

Grunden för det europeiska samarbetet är just samarbete över land och kulturella gränser, fred och respekt för mänskliga rättigheter. Att vi ”aldrig igen” ska låta länder och människor vända sig i hat mot varandra. De polska vägskyltarna vittnar om ett land i politisk rörelse bort från de övertygelser som präglade samtalen för 75 år sedan och som utgör EU:s grund.

I Polen har sedan början av 2019 fler än 80 regioner, distrikt och kommuner deklarerat sig fria från så kallad ”hbtq-ideologi” eller antagit resolutioner som i synnerhet diskriminerar hbtq-familjer. Myndigheterna i dessa zoner uppmanas att inte vidta några som helst åtgärder för att uppmuntra tolerans för hbtqi-personer, att inte ge ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för lika rättigheter och att inte anordna utbildningar i antidiskriminering.

När staten sanktionerar strukturell diskriminering stärker det utsattheten för hbtqi-personer och möjliggör hot och våld. De hbtq-fria zonerna, främst i sydvästra Polen motsvarar ungefär 25 procent av landets yta, är med andra ord en direkt uppmaning som säger att det är accepterat att utsätta den eller de som verkar för det motsatta, för repressalier. Den polska regeringens totala tystnad kan bara tolkas som ett accepterande av det som sker.

Tyvärr visar nya rapporter att utvecklingen i Polen inte en enskild företeelse. Den allmänna diskrimineringen av, och hatpropagandan mot hbtqi-personer ökar inom hela EU, liksom hatbrott baserade på homofobi. Det är lika sorgligt som upprörande att vi än i dag måste kämpa för att skydda rätten till icke-diskriminering som en grundläggande mänsklig rättighet som statueras i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Tysthetens stilla sanktionering av rådande förtryck kan inte tillåtas gå obemärkt förbi. Varje gång vi inte reagerar kraftfullt på kränkningarna av mänskliga rättigheter, bidrar vi till utvecklingen.

Europaparlamentet antog i december en resolution där vi uppmanade kommissionen att agera. EU-fördragen talar sitt tydliga språk. Alla medlemsländer ska skydda, garantera, respektera och förverkliga grundläggande fri- och rättigheter. Punkt. Polens regering måste fördöma införandet och omedelbart avskaffa zonerna. Från EU:s håll måste vi göra allt i vår makt för att stoppa det sanktionerade förtrycket. Det måste kosta att bryta mot mänskliga rättigheter.

När Europaparlamentet med stor majoritet röstade för ett fördömande av Polens hbtq-fria zoner visade Sverigedemokraterna sitt sanna ansikte och fördömde inte zonerna, istället lade de ner sin röst. Sverigedemokraterna ingår i samma politiska grupp som Polens regeringsparti Lag och rättvisa. Samma parti som med tystnad sanktionerar landets ”hbtq-fria zoner”. Att Sverigedemokraterna avstår från ett fördömande är ett tydligt politiskt ställningstagande mot icke-diskriminering och mänskliga rättigheter som vi gröna inte tänker låta passera i tystnad.

Det finns en progressiv majoritet i EU-parlamentet. Vi gröna har en unik möjlighet som vågmästare att forma framtidens Europa. Vi har en möjlighet att forma ett Europa fritt från homo- och transfobi, där mänskliga rättigheter respekteras och skyddas.

För att lyckas ska vi möta den högerpopulistiska vågen med kraft och mod. Vi kommer därför att kämpa för att EU tar fram en strategi för att stärka och skydda hbtqi-personers rättigheter. Polens hbtq-fria zoner strider mot EU:s värdegrund och ett sådant hat ska ingen människa behöva mötas av i ett grönt EU.

Fotnot: Ett par otydliga formuleringar angående vägskyltarna i artikeln har korrigerats i efterhand.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: