Döttrar för internationell solidaritet skriver öppet brev till utrikesminister Ann Linde. På lördag manifesterar de i Stockholm.

Chile angår oss alla!

2019-11-29 | DÖTTRAR för internationell Solidaritet padlock

OPINION

”Situationen i Chile är fruktansvärd och ohållbar och den verkar bara bli värre. Därför önskar vi en dialog med utrikesministern Ann Linde och de riksdagsledamöter som är ansvariga för Latinamerikafrågor. Omvärlden måste börja sätta press på den sittande regeringen för att få slut på det statliga våldet.”

Det skriver Döttrar för solidaritet i öppet brev till utrikesminister Ann Linde.

DÖTTRAR för internationell Solidaritet

Paulina Torres Huaiquimil

Galina Monsalves Leal

Tania Sarmiento

Andrea Zimmerman Rojas

Lorena Delgado Varas

Jessica Moya

Francisca Infante

Catherine Cardenas

Ninel Barrios Carrasco

Erika Murga

Karina Salvo Miranda

Estefania Castellón Egaña

Andrea Lagos

Länkar till Amnesty international och Human rights watch::

https://www.hrw.org/news/2019/11/26/chile-police-reforms-needed-wake-protests

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/chile-responsable-politica-deliberada-para-danar-manifestantes/

Evenemang på lördag.

Öppet brev till utrikesminister Ann Linde.

Hej Ann Linde,

Vi som skriver representerar föreningen ”Döttrar för internationell solidaritet”. Vi skriver till dig för att mänskliga rättigheter kränks i Chile dagligen.

Vi förstår att ditt uppdrag innebär att handskas med svåra frågor som berör demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Med din erfarenhet från både EU och världen vet vi att du förstår allvaret i hur demokratin hotas runt om i världen just nu. Vi är medvetna att du värnar om demokratin och därför har vi valt att adressera oss till dig.

De massiva demonstrationerna i Latinamerika och alla våldsamma attacker mot demonstranterna, som har visats i media sedan 18 oktober, är ingen slump. Chiles sociala mobilisering är ett resultat av sociala orättvisor och att befolkningen befinner sig i nöd. Den sociala utsattheten ökar, inte bara i Chile utan även i många andra länder runt om i världen.

I en krissituation är det som bekant oftast kvinnor och barn som drabbas hårdast. Så är fallet även i Chile. Det var gymnasiestudenter, pojkar och flickor, som intog gatorna för att kräva bättre förutsättningar för sina och andras liv. Hur kan vi resonera om de globala målen för 2030 när vi ser att inte de mest grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras?

Historien upprepar sig och vi ser ännu en gång i Chile hur staten går in med all sin styrka och trycker ner de sociala orättvisor som finns.

Vi ser att det finns en koppling mellan de historiska sociala, och ekonomiska orättvisorna och det statliga övervåldet gentemot den civila befolkningen. Vi är missnöjda med Chiles neoliberala system som inte har arbetat med en hållbar politik, varken för invånarna eller landets naturresurser. Jordens naturresurser angår oss alla, därför behövs det politiker och ledare som kan agera och planera i samklang med resurserna från moder jord och som kan stå upp för de mänskliga rättigheterna och allas lika värde här hemma och globalt.

Gäller Sveriges solidariska politik bara i vissa fall? Världen och Sverige behöver, mer än någonsin, en internationell politik som driver de demokratiska värdena och som verkligen står upp för sina principer i arbetet mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Det sägs att jämställdhet lönar sig alltid och att Sverige har en fredsduva med en stark utrikespolitisk röst. Vi lever i en tid av ökad polarisering och de allra flesta svenskar står för alla människors lika värde. Internationell solidaritet är inte inaktuellt, tvärtom ser vi att den behövs nu mer än någonsin.

Situationen i Chile är kritisk. Enligt färska siffror från National institute of human rights är antalet personer som har dött, skadats och misshandlats i samband med demonstrationer under den dryga månaden som har gått, följande:

• Minst fem personer har dött i säkerhetsstyrkornas händer som skjutit skarp ammunition.

• Minst 23 personer har dödats (uppdaterat 2019-11-23) i samband med protesterna.

• Mer än 2 300 har skadats, varav mer än 1 400 har skottskador.

• Cirka 280 personers syn har skadats till följd av gummikulor av militära polisen som skjutits rakt in i ansiktet.

• Åklagarmyndigheten har dessutom registrerat mer än 1100 klagomål om tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling.

• Polisen har dessutom hindrat myndigheter, advokater och andra yrkespersoner inom exempelvis vården att utföra sitt arbete. Detta yttrar sig genom hot och att neka någon vård vilket anses av internationella lagar vara ett allvarligt brott. Något som oroar oss särskilt är att mer än 70 demonstranter har utsatts för sexuella övergrepp och tortyr som begåtts av säkerhetsstyrkorna, uppger vittnen i Amnesty internationals rapport.

Brotten mot de mänskliga rättigheterna har i dagarna dessutom fördömts av den i USA baserade organisationen Human rights watch.

Situationen i Chile är fruktansvärd och ohållbar och den verkar bara bli värre. Därför önskar vi en dialog med utrikesministern Ann Linde och de riksdagsledamöter som är ansvariga för Latinamerikafrågor. Omvärlden måste börja sätta press på den sittande regeringen för att få slut på det statliga våldet.

Vi efterlyser att politiker och världens ledare uttalar sig skarpt för att fördöma våldet i Chile.

Med vänliga hälsningar,

Döttrar för internationell solidaritet

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: