Kunskap om Pekingplattformen ska öka under 25-årsjubileum

2019-11-05 | FemPers padlock

FEMINISM

RELATERADE ARTIKLAR:

2019-07-26 | Jämställdhet nyckel för att nå globala hållbarhetsmål

2015-03-27 | Pekingplattformens minst efterlevda åtagande

2015-03-10 | #peking+20: Ambitionen är att vända kollektivt misslyckande

2015-03-06 | #peking+20: Plattformen kan användas mycket mer

2012-10-26 | Turné om kvinnokonventionen som siktar framåt

2012-06-29 | Kvinnokonvention outnyttjat verktyg för jämställdhet

Med ett nytt uppdrag från regeringen ska Jämställdhetsmyndigheten belysa Pekingplattformen, handlingsplanen för Kvinnokonventionen som fyller 25 år 2020 och är relativt okänd i Sverige trots dess potential och globala sprängkraft.

Viktiga utgångspunkter för uppdraget är ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, inklusive våld och förtryck i hederns namn. Aktiviteter ska belysa och sprida kunskap om plattformen, varav en eller flera ska riktas till civilsamhället och fokusera på barn och unga. Dessutom ska Pekingplattformens koppling till Agenda 2030 och FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor synliggöras.

Jämställdhetsmyndigheten ska även följa upp de jämställdhetspolitiska delmålen om hälsa respektive fördelning av makt och inflytande. Båda uppdragen ska enligt det förändrade regleringsbrevet redovisas senast 31 januari 2021 och för genomförandet tillskjuts nya medel, 400 000 kronor att användas redan under 2019 och 2 miljoner kronor för 2020.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: