Farida al-Abani och Gita Nabavi (Fi).

Läget är allvarligt – dags att upphäva tillfälliga asyllagen

2019-06-17 | Gita Nabavi , Farida al-Abani padlock

OPINION

”Det är dags att säkerställa att vi kan leva upp till våra åtaganden gentemot världssamfundet när det gäller såväl asylrätten som konventionen om barns rättigheter”, skriver Farida al-Abani och Gita Nabavi (Fi) som kräver att den tillfälliga asyllagen ska bli just tillfällig.

Farida al-Abani och Gita Nabavi är partiledare för Feministiskt initiativ

Läget är allvarligt. Det är ett allvarligt läge i Libyen, där flyktingar, vuxna och barn, utsätts för svält, våld, sexuella övergrepp och människohandel i flyktingläger som är en konsekvens av EU:s stöd till den libyska kustbevakningens insatser mot människor på flykt. Det är ett allvarligt läge för mamman från Eritrea som är i Sverige, men vars barn befinner sig i oroligheternas centrum i Sudan. Det är ett allvarligt läge för barnet med uppgivenhetssyndrom som fått utvisningsbesked. Det är ett allvarligt läge för de unga som länge väntat på besked om de får stanna, som kastats mellan hopp och förtvivlan till följd av detta lapptäcke av tillfälliga lagstiftningar och som nu ser prostitution, missbruk eller självmord som möjliga utvägar ur detta mörker. Det är ett allvarligt läge för alla asylsökande som får vänta i år på besked och utan att under tiden få möjlighet att ta del av SFI eller få arbeta. Det är ett allvarligt läge för de som ska genomgå en asylprövning i ett land som Sverige, där det görs större ansträngningar för att bli av med personer som nekas asyl, än att säkerställa en rättssäker människovärdig asylprövning.

I detta allvarliga läge är det dags för Sveriges riksdag att säkerställa att den tillfälliga asyllagen blir just tillfällig. Det är dags att säkerställa att vi kan leva upp till våra åtaganden gentemot världssamfundet när det gäller såväl asylrätten som konventionen om barns rättigheter. Det är dags att inse att en trygg och säker start, genom säkrad familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd, är en förutsättning för en snabb etablering och integration. Att vi inte kommer överens om detta enkla handlar förstås om att många ledande politiker vill att de orimliga reglerna som finns nu ska bli permanenta och än mer repressiva. Att de ska avskräcka och hindra människor från att alls försöka söka en fristad i vårt avlånga glest befolkade land. Det är en naiv och aningslös förhoppning i en värld med 65 miljoner människor på flykt. Det är en politik vars enda effekt är ett ökat lidande och ett måttlöst slöseri med människors liv och våra resurser.

Feministiskt initiativ vill:

  • Att den tillfälliga lagen skrotas på tisdag och att vi återgår till permanenta uppehållstillstånd som regel, med återställd familjeåterförening för att säkerställa kvinnor och barns rättigheter och som en förutsättning för människors etablering i Sverige.

  • Att försörjningskrav vid anhöriginvandring tas bort. Det är speciellt viktigt att inte använda försörjningskrav för att medvetet splittra familjer på flykt.

  • Att regelverket som innebär att uppehållstillstånd ges för särskilt ömmande skäl återupprättas med hänsyn till människor i särskilt utsatta situationer.

  • Att ovetenskapliga metoder i asylprövningar skrotas och därmed även de hårt kritiserade medicinska åldersbedömningarna. Vi anser också att alla som fått avslag på grund av dessa prövningar så få ansöka på nytt och att de som felbedömts ska ersättas med ett skadestånd. Vi vill likt Rådgivningsbyrån och Civil rights defenders se ett erkännande av att personer som bedömts felaktigt har utsatts för människorättskränkning.

  • Att en en allmän asylamnesti utfärdas för ensamkommande barn och ungdomar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: