Höjd garantipension nödlösning i underfinansierat system

2019-05-28 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI

200 kronor mer per månad i garantipension och höjt tak för bostadstillägg med 1 400. Detta föreslår Pensionsgruppen i dag. Birgitta Sevefjord, ordförande för Tantpatrullen, beskriver satsningarna som viktiga nödlösningar i underfinansierat system och kräver att Pensionsgruppen läggs ned.

Ålderspension ska också höjas enligt Pensionsgruppens förslag, och, kunna tas ut tidigast från 62 års ålder, mot tidigare 61. Och det största tillägget till garantipensionen sker alltså i form av höjt bostadstillägg. Pensionsgruppens avsikt med förslaget, som riksdagen ska ta ställning till, är att ”höja och trygga den allmänna pensionen”.

– De som varit med och byggt upp vårt land ska känna trygghet och ha en bra pension. Därför höjer vi nu både bostadstillägget och garantipensionen. Ålderdom ska aldrig betyda fattigdom, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen, i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

– För oss i Miljöpartiet är det viktigt att stärka upp för de med allra lägst pensioner och att det finns ett tillräckligt bra grundläggande skydd. Nu ser vi att ett viktigt steg är taget för att uppnå det, säger Janine Alm Ericson, Miljöpartiets ledamot i Pensionsgruppen.

Birgitta Sevefjord är ordförande för Tantpatrullen, en politiskt fristående och antirasistisk organisation som arbetar för ett nytt och rättvist pensionssystem och för äldre kvinnors villkor. Hon konstaterar att åtgärderna som föreslås inte kommer ändra på det faktum att pensionssystemet producerar fattigpensionärer.

– Att höja garantipensionen och bostadstillägget är viktiga nödlösningar eftersom vi har ett pensionssystem som inte ger ekonomisk trygghet till många. Så när Pensionsgruppen skriver att man vill höja tryggheten i det allmänna pensionssystemet genom dessa förslag då bluffar man eftersom de inte förändrar ett dåligt pensionssystem som även fortsättningsvis kommer att att skapa fler och fler fattigpensionärer eftersom det är underfinansierat.

– Garantipension är ett ekonomiskt grundskydd och har inget med våra pensioner att göra. Och för att få en höjning med 200 kronor så ska du ha bott i vårt land i 40 år! Således inte mycket att yvas över. Därför kräver vi i Tantpatrullen att vi ska ha ett nytt pensionssystem eftersom vi även fortsättningsvis kommer att ha Nordens sämsta pensioner, säger Sevefjord.

Att höja åldersgränsen för pensioner menar hon är problematiskt, särskilt när konsekvenserna inte beaktas:

– I dag skiljer det till exempel fem år i livslängd mellan en högutbildad och en lågutbildad kvinna. Dessutom sjunker livslängden för den lågutbildade kvinnan. Hur tänker man kompensera detta när man höjer pensionsåldern? Här behövs en offentlig debatt, så lägg ner den slutna pensionsgruppen och öppna upp för en konstruktiv debatt där olika organisationer, fack och allmänhet kan delta.


Birgitta Sevefjord

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: