Dags för Sveriges politiker att utlysa klimatnödläge

2019-05-10 | FemPers padlock

EKONOMI

Med inspiration av aktivistiska graffiti-konstnären Banksy har Greenpeace genomfört en aktion vid riksdagen. Halvvägs under vattenlinjen på riksdaghusets sydsida har aktivister målat texten ”No need to panic” i stora bokstäver. Detta med en giftfri kalkfärg som går att skölja bort med vatten.

Det är inför fredagens klimatdebatt, med utgångspunkt från Klimatpolitiska rådets årsrapport, som Greenpeace vill peka på det akuta i att Sverige inte når klimatmålen med nuvarande politik, samtidigt som utsläppsminskningarna avstannat.

I ett pressmeddelande hänvisar Greenpeace till konstaterandet från FN:s klimatpanel IPCC, att snabba och långtgående förändringar i alla delar av samhället i en skala som saknar historiskt motstycke krävs för att nå målet om högst 1,5 graders global temperaturökning. Enligt Greenpeace har Sveriges politiker inte presenterat en färdplan som visar hur de befintliga klimatmålen ska nås. Samtidigt är de målen för lågt ställda för att Sverige ska nå åtagandena i Parisavtalet, vilket bland annat förutsätter noll nettoutsläpp redan 2030 istället för 2045.

– Få tycks ha tagit till sig IPCC:s kanske mest kända slutsats om att vi endast kan nå klimatmålen med snabba och långtgående förändringar i alla delar samhället i en skala som saknar historiskt motstycke. Tron att vi kan klara detta med små justeringar i marginalen lever däremot tyvärr kvar hos våra folkvalda. Växthusgasutsläppen måste snabbt minska till noll vilket innebär att vi måste skapa nya förutsättningar för att möjliggöra de klimatåtgärder som krävs, säger Rosanna Endre, talesperson för klimatfrågor på Greenpeace, och fortsätter:

– Vi befinner oss i en kris. Det är dags för våra politiker att agera i enlighet med det och utlysa klimatnödläge.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: