Initiativtagarna bakom #ARF1MAJ.

#1maj: Antirasistiska feminister ser klasser i klassen

2019-04-29 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI

Nybildade nätverket Antirasistiskt och feministiskt 1 maj i Malmö vill skapa en mötesplats där mindre föreningar ska kunna dela sin syn på arbetarrörelsen och diskutera frågor relaterade till klass och diskriminering på arbetsmarknaden. Feministiskt perspektiv har intervjuat initiativtagarna via mejl.

FAKTA/#ARF1maj

Nätverk som samlar antirasistiska, feministiska föreningar inför 1 maj i Malmö. Bakom initiativet står:

Camila Hidalgo, Fredrik Hjalmarsson, Andreas Mårtensson, Alejandra Gomez Lozano, Loreta Maloku, David Lindh, Jaime Gomez, Maria Dexborg, Eva-Marie ”Emie” Elg och Saga Tullgren.

Vilka är ni som tagit initiativet?

”Anställningslösa i förening, Tjejer i förening, Feministiskt initiativ Malmö och andra aktivister tog under ett möte initiativet att skapa ett ideellt nätverk där alla kan diskutera frågor relaterade till klass och diskriminering inom arbetsmarknaden. Alla föreningar har olika perspektiv på saker, men det som var viktigt var att kunna skapa ett nätverk där partipolitiska föreningar och icke partipolitiska föreningar kan enas och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål; att mötas, samtala och folkbilda.”


Varför nu?

”Därför att det är viktigt att vi lyfter fram frågor om att klass har flera nivåer än vad i övrigt diskuteras. Klassanalysen måste vara bred eftersom att det finns klasser i klassen. Vi har prekariatet som växer på grund av det nuvarande ekonomiska systemet och vi har en diskriminerande arbetsmarknad där kvinnor och personer som rasifieras som icke-vita diskrimineras på grund av hudfärg, namn, efternamn, klädval, kön och funktionsvariation.”

”Det är viktigt att vi lyfter fram dessa delar av arbetarrörelsen för att förstå klass i samtidens komplexa samhälle. Därför ansåg vi att det behövdes, ett nätverk där alla kan jobba tillsammans för att skapa en reell bild på första maj. Tanken med nätverkets event är inte att konkurrera med demonstrationer som sker under dagen. Därför har vi försökt planera så att detta inte konkurrerar med något alldeles för mycket, även om det kan vara svårt att anpassa sig till allas tider.”


Vilken relation har det här initiativet till partipolitiken?

”Det finns inga idéer att nätverket ska bli något slags kampanj, eller marknadsföring för ett parti. Partier är välkomna att medverka, men med hänsyn till att dessa får ge plats till mindre föreningar och organisationer, samt att det inte blir att ett parti tar över nätverket, utan att alla ses lika under nätverkets namn. Partier anses alltså som partipolitisk-förening, och inte ett parti. Fi Malmö befinner sig inte i kommunfullmäktige för tillfället och gör därför sitt arbete utomparlamentariskt, precis som övriga föreningar.”

”Tanken med nätverket är att det blir en plats för mindre föreningar, partipolitiska som icke partipolitiska, där alla får plats att dela sitt arbete och syn på arbetarrörelsen. Också för att kunna fördela synligheten och makten bland alla som är med, aktivister, som partier, som icke partipolitiska föreningar.”


Hur ser planerna inför 1 maj ut och vad hoppas ni uppnå?

”Planen är att ha en träff, där vi samlas, nätverkar, presenterar, och organiserar oss ännu mer. Vi hoppas på att bli många och att många vill ansluta sig till nätverket nästa år, eftersom att desto flera vi är, desto mer kommer vi att höras.”

”Vi vill även nå föreningar som arbetar med olika frågor, så att nätverket kan växa även kunskapsmässigt, som en slags gräsrotsrörelse som representerar olika rörelser inom arbetarrörelsen.”


Har ni planer på aktiviteter utanför 1 maj?

”Antirasistisk och feministisk 1 maj, eller #ARF1maj, är ett nätverk som samlar föreningar inför 1 maj. Men det har kommit upp i diskussion att föreningar som har anslutit sig, eller vill ansluta sig, kan skapa andra event, men detta är ej något som är bestämt.”


Om några läser om detta och vill ansluta sig, hur ska de gå tillväga?

”Alla är välkomna att ansluta sig, även om en enbart vill vara med som aktivist. Om en är intresserad av att ansluta sig, kan en skicka ett mejl till antirasistiskfeministisk1amaj@gmail.com och då återkopplar vi så fort vi kan. Nätverket blir bara glada att ge plats till föreningar med olika perspektiv på arbetarrörelsen så länge alla är överens med våra grundvärderingar som är klassanalys, antirasism och feminism.”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: