”Den omständighet som är särskilt försvårande är att han har utfört gärningen när hennes lilla dotter var hemma och som dessutom blev ensam kvar utan annan vårdnadshavare.” Ur domen

Mord och förnedring – fängelse för influencer i viktig dom

2019-04-16 | Katarina Hörlin padlock

INRIKES

Mord, grov kvinnofridskränkning och sexuellt ofredande. Tre av åtalspunkterna den 23-årige influencern nyligen dömdes för i Solna tingsrätt. Straffet: 18 års fängelse. I domen ryms även brott mot andra unga kvinnor – och bakom dessa finns anmälningar som aldrig ledde till förundersökningar.

RELATERADE ARTIKLAR:

2019-04-24 | Allvarliga konsekvenser av sexualbrott på nätet

2019-04-16 | 96 procent av anmälningarna om nätkränkningar läggs ner

En dryg vecka har gått sedan domen föll mot den så kallade influencern, en 23-årig man som hade tiotusentals följare på Instagram och Snapchat. Han dömdes till 18 års fängelse av Solna tingsrätt för huvudbrotten mord och grov kvinnofridskränkning. Offret var en ung kvinna som tidigare haft ett förhållande med honom. Han nekade.

Bevisningen byggde på de meddelanden och bilder på skador och skadegörelse kvinnan skickat till sin väninna, skriftliga konversationer hon haft med den nu dömde mannen, det sätt som han i rätten och förhör beskrivit deras relation, som ”det kom in våld” och den polisanmälan hon slutligen gjorde. Åklagaren tog även in vittnesmål om hur hennes saker förstörts, telefonsamtal i gryningen, ofredande, misshandel och hot.

”Genom den bild av relationen som har framkommit är det uppenbart att varje gärning har varit ett led i en upprepad kränkning av N.N:s integritet och att de kunde förväntas allvarligt skada hennes självkänsla. Gärningarna ska därför sammantaget bedömas som grov kvinnofridskränkning” skriver Solna tingsrätt och dömer mannen till grov kvinnofridskränkning.

Våldet och kränkningarna bedöms ha pågått under åtta månader, fram till hennes död, då hon hittas i ett badkar i sitt hem. Rätten bedömer att mannen genom att ha gett henne en överdos av det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol och lämnat henne i badkaret ska ”ha varit väl medveten om att det fanns en överhängande risk för att N.N skulle avlida om han lämnade henne i badet med den stora mängden tramadol i kroppen. (- - - ) Han har i vart fall begått gärningen med s.k likgiltighetsuppsåt” skriver rätten.


”På skoj”

Mannen dömdes för totalt 14 brott av Solna tingsrätt, utöver mord och grov kvinnofridskränkning, även misshandel, olaga hot, sexuellt ofredande, vapenbrott och flera andra brott. Han friades i ett fall av ofredande och ett av grovt förtal. Sammanlagt fanns nio målsägare, tre av dessa anhöriga till den döda kvinnan.

Som en del i domen ingår brott mot en annan ung kvinna. Hon befann sig på samma fest som influencern och när hon somnat utsattes hon för kränkande behandling då han hällde olika medel över henne. Hon vaknar, rusar in i duschen och försöker få bort allt. I rätten berättade kvinnan hur hon först på väg hem på morgonen får ett sms om att filmer på henne låg ute på sociala medier. Först då ser hon exakt vad hon utsatts för. Den nu dömde mannen hade filmat allt och lagt ut sekvenserna på sin Snapchat.

– Jag ville bara försvinna.

Försvarets linje var att så tidigt på morgonen var det inte så många som tittade på Snapchat, att detta var "på skoj” och att det här var ett sätt som gänget som festade ihop skojade med varandra på. Den åtalade sa som svar på såväl åklagarens som målsägandebiträdets frågor under rättegången om varför han skrattar när han filmar brottsoffret som står i duschen och försöker få bort allt detta som hällts på henne när hon sov "Prank!"

Ett svar som fick flera av eleverna i den skolklass som satt på åhörarbänkarna att dra efter andan.

I domen konstaterar tingsrätten att ”ingenting framkommit som talar för att den tilltalade kan ha trott att hon var med på något av detta när hon låg och sov. När hon sedan var i badrummet och duschade måste han – även om hon inte uttryckligen sa att han skulle sluta filma – ha förstått att hon inte ville bli filmad.

Mot den bakgrunden anser tingsrätten att den tilltalade är motbevisad och att hans invändning om att han trodde att han hade kvinnans medgivande kan lämnas utan avseende. Invändningen att han svårligen kunde besinna sig är inte en självständig ansvarsfrihetsgrund och därför inte relevant för bedömningen av skuldfrågan.

Den så kallade influencern fälls i tingsrätten för misshandel av normalgraden och för grovt förtal då han både filmat gärningarna och lagt ut filmerna på sin Snapchat. Han ska även betala 66 000 kr i skadestånd.


Bra dom

Några dagar efter att domen kommit ringer vi den unga kvinnans målsägandebiträde. Hon har ännu inte hunnit få sin klients reaktion.

– Men jag tycker att det är en bra dom. Tingsrätten bedömer att detta verkligen är grovt förtal och ett förhållandevis högt skadestånd döms ut, säger Sabina Lundell, advokat vid Advokatfirman Lundell och Sjölander AB.


Är domen ett viktigt steg framåt i rättsväsendets syn på brott som begåtts via sociala medier mot kvinnor?

– Ja, det måste jag säga att det är. Han fälls för brotten, och skadestånden är jämförelsevis höga. Vid misshandel brukar skadestånd hamna på cirka 10 000 kronor och det utgår nu för själva misshandeln. Att skadeståndet för den kränkning som det innebar att filmerna lades ut och spreds bedöms till 50 000 kronor visar att tingsrätten ser allvarligt på vad detta inneburit för min klient, säger Sabina Lundell.

Samtidigt finns andra kvinnor som också anmält hot från den nu dömde mannen och där bevis i form av skärmdumpar på hoten funnits. Men där har inte ens förundersökning inletts.

– Tyvärr är det vanligt att anmälningarna blir liggande länge. Det kan ibland röra sig om ett år innan de tas upp och ofta läggs de ner. Det är ofta svårt med bevisbördan, när ord står mot ord, även om bevis på vad som uppfattats som hot finns. Det kan också vara så att resurserna är så dåliga att man inte tittar på all den bevisning som faktiskt finns.

Dessutom, tillägger hon, kommer ofta målsägandebiträdet in väldigt sent i processen, även i de fall där förundersökning är inledd. En utsatt person som polisanmält ska alltid direkt begära ett målsägandebiträde så snart det bara går så att biträdet kan föra in alla bevis så tidigt som möjligt så att de kommer med in i åtalet.


Sabina Lundell, Advokatfirman Lundell och Sjölander AB.


Den här fällande domen innebär att både åklagaren och inte minst du som målsägandebiträde gjort ett väldigt bra arbete. Hur tänker du kring det?

– Tack, det var generöst sagt! Spridning på internet är en förhållandevis ny företeelse och det finns inte mycket praxis ännu. Det finns ett rättsfall som påminner om detta som öppnar upp för ett högre skadestånd, annars ligger nivåerna betydligt lägre. Det är därför viktigt att vara proaktiv och yrka och argumentera för ett högt skadestånd, både för min klients skull men också i syfte att påverka rättsutvecklingen i rätt riktning för denna typ av gärningar. Att tingsrätten dömde ut ett högt skadestånd är en seger och ger nu en signal om hur allvarligt samhället ser på denna typ av kränkning vilket också hjälper andra som utsätts för likartad brottslighet i framtiden, säger Sabina Lundell.

Försvaret har sagt att de förmodligen kommer att överklaga, men vid denna publicering har det ännu inte skett.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: