Jytte Guteland (S).

EU-valet behöver handla om feminism och förändring

2019-01-08 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Vi feminister måste nu se till att samarbeta för en valrörelse där dagordningen är till fördel för kvinnors rättigheter”, skriver Jytte Guteland (S), en slutsats som grundar sig på den gångna mandatperioden i EU-parlamentet och de behov som synliggjordes i och med #metoo.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv, tillsammans med Soraya Post (Fi), Linnéa Engström (MP) och Malin Björk (V).

I år är det val till Europaparlamentet, så kallat EU-val. På nyårsnatten tänkte jag i likhet med de flesta på hur det nya året borde bli. I mitt fall överskuggades det mesta av att detta är ett valår som kommer att påverka hela Europa.

För oss som vill se ett feministiskt Europa innebär det en chans att låta valrörelsen präglas av feministiska frågor. Jag tror att förra valrörelsen bevisade att det är möjligt. Sedan dess har vi dessutom haft metoo-rörelsens enorma genomslag. Det måste förpliktiga alla partier att ta frågan om sexuella trakasserier och våld på större allvar i denna valrörelse.

De anställda här i Europarlamentet har en väldigt utsatt position och det tog det lång tid innan någonting hände. Efter påtryckningar från, bland andra, de svenska socialdemokraterna agerade institutionen. Ungefär ett år efter metoo lanserades exempelvis en ny kurs för ledamöterna om trakasserier på arbetsplatsen.

Själv deltog jag i Europaparlamentets nya kurs som anordnades för att följa upp metoo inte bara i lagstiftning utan också i arbetet som arbetsgivare för tjänstemän inom EU:s institutioner. Det var en enormt bra kurs, jag trodde jag hade lärt mig en del genom åren, men denna kurs öppnade ögonen ytterligare för vilka riskbeteenden som bör uppmärksammas och hur man bör agera om det ändå sker trakasserier. Dessutom fick vi höra fruktansvärda historier om vad som hänt när arbetsgivaren inte agerat, själv varit ansvarig, eller helt enkelt inte noterat vad som hänt. Den som utsätts riskerar att en farlig utveckling med depression och svåra följder om inte omgivningen reagerar.

Trots att kursen var så lärorik och trots massiv marknadsföring var det bara cirka 30 av Europaparlamentets 751 ledamöter som gick den. De flesta från de progressiva grupperna, och från länder som Spanien, Storbritannien och Sverige. Skamligt att inte alla ledamöter prioriterar detta efter den massiva rörelse som metoo innebär!

Vi feminister måste nu se till att samarbeta för en valrörelse där dagordningen är till fördel för kvinnors rättigheter. Det handlar om att lyfta fram frågor som handlar om sexuellt våld, men också arbetsmarknadsfrågor, löner, makt och inflytande. Vi vet att det gör skillnad när de som sitter på makten har egna erfarenheter eller känner ansvar, gärna från en valrörelse som tvingat fram löften från partierna.

Om vi ska lyckas att steg för steg öka jämställdheten så krävs samarbete mellan ledamöter i flera partier och mer fokus hos de stora partigrupperna. Då krävs en valrörelse präglad av feminism och förändring.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: