Jytte Guteland (S).

EU borde tillsätta en barnkommissionär

2018-11-27 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Ett EU som har barnens bästa i fokus är bra för oss alla”, skriver Jytte Guteland (S) efter en dag om hur barnen vill att EU och Europa ska se ut, men också med hänvisning till rekommendationer från Bris, barnkonventionen och de globala målen för hållbarhet i Agenda 2030.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv.

I veckan hade jag ett möte med Barnens rätt i samhället (Bris). De deltog i Europaparlamentets dag för barn den 20 november – ”The Europe kids want”. Det är en dag om hur barnen vill att EU och Europa ska se ut.

Vid mötet återupplevde jag en känsla jag har ibland, om hur bisarr den politiska dagordningen är i de flesta politiska sammanhang. Barnens perspektiv är så kloka och så mycket mer relevanta för en hållbar världsutveckling.

Helst hade jag velat att EU-kommissionen bjöd in barn och barnens rättighetsorganisationer till en planeringsvecka inför kommande mandatperiod, där flera av de frågor som barnen tar upp fick stort utrymme i det arbetsprogram som den kommande EU-kommissionen ska arbeta utifrån.

Grunden i programmet bör, precis som Bris påpekade, vara de globala målen för hållbarhet som har antagits av världens ledare och syftar till att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030.

En av mina favoriter i Agenda 2030 är självklart (i tider när svälten återigen skördar människoliv och drabbar små barn mycket hårt) mål 2 ”ingen mer hunger”.

Jag är också stort fan av nummer 5 ”Jämställdhet”. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet utan också avgörande för att människor och samhällen ska kunna utveckla sin fulla potential. Det skulle inte kunna sägas bättre.

Mål 13, ”bekämpa klimatförändringarna”, som säger att vi måste vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser, är som bekant vår tids stora ödesfråga.

Man skulle kunna säga att Agenda 2030-målen är min bibel. Om vi alla jobbade efter dem så skulle världen se bättre ut. Bris gör så i praktiken. Bris finns också där för att vara barnens röst i samhället. Jag fick veta att deras telefonnummer 116 111, som barn kan ringa för att berätta om hur de mår eller larma om saker som hänt, finns i hela EU, samma nummer alltså.

Detta är ett EU-beslut som har gått i barnens riktning. Bra, men det behövs mer. Ett av de förslag jag själv stödjer är att inrätta en barnkommissionär som ska verka för att alla EU:s medlemsländer blir barnvänliga och respekterar barns rättigheter likväl som vuxnas.

Hur är det exempelvis möjligt att barnaga tillåts i EU? EU ska ju respektera mänskliga rättigheter. En bra start för barnkommissionären skulle kunna vara att se till att barnkonventionen blir lag i alla EU:s medlemsländer. På så sätt skulle barnen få en betydligt starkare rättslig ställning i hela unionen.

Många pratar nu om hur nästa mandatperiod bör se ut och vilken vision EU bör anta. Jag säger varför uppfinna hjulet på nytt? Vi har svaren framför ögonen! Arbeta i enlighet med Agenda 2030 och tillsätt en barnkommissionär som särskilt driver på för att göra barnkonventionen till lag i hela EU. Ett EU som har barnens bästa i fokus är bra för oss alla.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: