Malin Björk sitter i EU-parlamentet för Vänsterpartiet.

”Extremhögerns nationalism, rasism, sexism och homofobi hänger samman”

2018-09-25 | Malin Björk padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

Malin Björk (V) berättar varför hon röstade ja till att aktivera artikel 7 i EU:s fördrag, mot Ungern: Det är en markering mot landets alltmer auktoritära och odemokratiska utveckling, men det handlar också om hotet mot bland annat kvinnors rättigheter.

För knappt två veckor sedan röstade EU-parlamentet för första gången för att artikel 7 i EU:s fördrag ska aktiveras mot ett medlemsland. Omröstningen gällde Ungern, där landets regering under flera års tid attackerat grundläggande demokratiska funktioner som rättsstaten, mediefriheten, den akademiska friheten och frivilligorganisationer.

Jag röstade för att artikel 7 skulle aktiveras. Det kan i förlängningen leda till att ett medlemsland förlorar sin rösträtt i rådet, där den mesta av makten i EU finns. Det kommer med all sannolikhet inte att ske eftersom det krävs enighet i rådet. Men även om Ungern inte förlorar sin rösträtt är resultatet ändå en skarp markering mot landets alltmer auktoritära och odemokratiska utveckling.

Sedan premiärminister Orbáns parti Fidesz vann stort i det ungerska valet i april har landets redan allvarliga situation förvärrats. Till exempel har flera stora medier stängts ner eller bytt ägare. Parallellt pågår en häxjakt mot såväl finansmannen George Soros som mot flyktingar. I juni antog parlamentet en lag som kriminaliserar solidaritet med flyktingar och papperslösa, och som urholkar asylrätten ytterligare. I juli beslutade parlamentet att organisationer som arbetar med stöd till flyktingar och migranter ska straffbeskattas med 25 procent. Även en ny lag som ytterligare inskränker demonstrationsrätten antogs. I augusti vägrade ungerska myndigheter att ge mat till flyktingar som överklagat ett avslag på en asylansökan.

Vad som inte är lika känt är att Orbáns politik också är ett hårt slag mot kvinnors rättigheter. I samband med EU-parlamentets Ungernomröstning anordnade jag, tillsammans med mina kollegor i det tvärpolitiska aborträttsnätverket All of Us, en presskonferens för att belysa just det.

För som vanligt går högerns nationalism, flyktingfientlighet och rasism hand i hand med kvinnohat, sexism och hbtq-fientlighet.

Även om det i Ungern formellt är fri abort som gäller är det i verkligheten svårt för ungerska kvinnor att få tillgång till abort. Tidiga och säkra aborter blir därför senarelagda och riskfyllda. 2011 infördes en skrivelse i grundlagen som säger att ”livet ska skyddas från befruktningen.” Det tyder på att en ännu striktare syn på aborter kan komma längre fram.

Ett annat exempel är att de statliga bidragen till frivilligorganisationer som sysslar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) dras in. Istället skapas nya, familjekonservativa och regeringstrogna organisationer med liknande profil, som finansieras med statliga medel.

Nyligen kom också beskedet att regeringen vill ta bort genusstudier från listan på studieprogram, vilket skulle innebära att de statliga bidragen till genusstudier dras in.

Jämställdhet, hbtq-rättigheter, öppenhet, flyktingar och minoriteters rättigheter utmålas i Orbáns Ungern som ett hot mot ”nationens överlevnad” och organisationer som arbetar med dessa frågor anklagas för att vara anti-patriotiska politiska aktörer som hjälper ”utländska intressen”.

Precis som deras polska systerparti PiS vill Fidesz att ”familjen” (den heterosexuella och vita, såklart) ska vara central i lagstiftningen. ”Familjen” är tänkt att ersätta begrepp som kvinnors rättigheter och istället främja ”traditionella värderingar”. Ungerns statliga organ för jämställdhet har heller inte haft några möten sedan 2010. Istället för jämställdhetsintegrering, (det vill säga att alla politiska beslut ska belysas utifrån dess effekter på jämställdheten) förordar regeringen ”familjeintegrering”.

Den här skrämmande utvecklingen har gått snabbt och vi ska inte tro att det som vi nu ser hända i Ungern inte kan hända i andra delar av Europa. Orbán möts redan av jubel från högernationalister som Italiens inrikesminister Salvini och Österrikes inrikesminister Kickl. I Sverige har Sverigedemokraterna gång på gång hyllat Orbán och Ungern. Här i EU-parlamentet sitter svenska kristdemokrater och moderater i samma politiska båt som Fidesz.

Som tur är har stödet för vänstern i Sverige och många andra europeiska länder också ökat. Det är ett tydligt tecken på att vi är många som ser hur högerns och extremhögerns nationalism, rasism, sexism och homofobi hänger samman. Tillsammans kommer vi behöva bygga en större vänster och stå starkare än någonsin i vår feminism och antirasism, för att stärka kvinnors rättigheter och grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: