Nina Pirooz.

Snart orkar vi inte mer!

2018-09-08 | Nina Pirooz padlock

OPINION

”Få partier vill säkerställa och trygga finansieringen till kvinno- och tjejjourerna. Detta trots att staten har lämnat över ett stort ansvar till ideella krafter när det gäller konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor”, skriver Nina Pirooz, ordförande för Terrafem, och kräver att Sverige blir aktivt i sitt jämställdhetsarbet, på riktigt.

Nina Pirooz är ordförande för Terrafem

Varje valår uppstår samma problem: kvinno- och tjejjourerna håller andan i väntan på vem som ska vinna valet och andnöden håller i sig tills vårbudgeten släpps. Då kan vi antingen pusta ut eller tuppa av.

Snart orkar vi inte mer.

Få partier vill säkerställa och trygga finansieringen till kvinno- och tjejjourerna. Detta trots att staten har lämnat över ett stort ansvar till ideella krafter när det gäller konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor.

Om Sverige menar allvar med sina jämställdhetsmål borde möjligheten att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn inte vara beroende av populistiska uppsving.

Populisterna vinner röster genom att utnyttja den våldsutsatta kvinnan i sin rasistiska kamp, när i deras politik inte på något sätt garanterar kvinno- och tjejjourernas existens.

Prioritera stödet till våldsutsatta kvinnor.

Vad som hände senast när Alliansens budget gick igenom var ett kraftigt minskat stöd till kvinno- och tjejjourerna. Vi ser många förslag från politiker om ökade polisinsatser, men inga förslag om hur polisinsatserna ska bli bättre på att ta emot våldsutsatta kvinnor. De vill höja straffet för olika brott men inte för brott mot kvinnor, flickor och barn.

Jourerna är beroende av ett kontinuerligt och förutsägbart statligt stöd för att kunna erbjuda trygga anställningar till de som tar emot kvinnor och barn. Kvinnojourer kan i dag erbjuda få och otrygga anställningar, nästa år kanske inte pengar finns för en lön. Vidare blir det svårt med en jämn löneutveckling över tid, svårt att teckna kollektiv- och pensionsavtal.

Vi ser också problem med socialtjänstlagens tillämpning. Placeringarna på kvinnojourer i landet har minskat kraftigt de senaste åren. Inte för att behovet inte finns utan för att socialtjänsten gör bedömningen att det inom ramen för socialtjänstlagen inte finns utrymme att ge kvinnor och barn stöd i form av placeringar på dessa boenden.

Den sittande regeringen har i sin budget för 2017/18 gett ett stärkt finansiellt stöd till kvinno- och tjejjourerna, men när placeringarna minskar måste jourerna ge upp sina boenden. Bristen på placeringar gör att jourerna inte kan betala hyran för boendena. Att jourerna görs beroende av socialtjänstens placeringar är ett tydligt tecken på dålig byråkrati och går emot socialtjänstens föreskrifter om samverkan.

Vi kräver att:

  • tillämpningen av socialtjänstlagen när det gäller skyddet och stödet till våldsutsatta kvinnor ska följas upp.

  • att finansieringen till kvinno- och tjejjourer tryggas. Kvinno- och tjejjourerna med sina mångåriga erfarenheter och sammanslutningar av forskare, jurister och aktivister är de som är bäst lämpade att ge rätt stöd till dessa kvinnor och barn.

Låt Sverige bli aktivt i sitt jämställdhetsarbete, på riktigt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: