Clara Lindblom (V), borgarråd Stockholms stad.

De som växer upp i dag ska inte tvingas till nya #metoo-upprop

2018-09-06 | Clara Lindblom padlock

OPINION

”Skolan spelar en viktig roll i vår syn på sex och samtycke och en bra sex- och samlevnadsundervisning ger eleverna chans att prata om normer och beteenden och hitta en trygghet i frågorna”, skriver Clara Lindblom (V) om behovet av politiska åtgärder för en samtyckeskultur i ljuset av #metoo och nya samtyckeslagstiftningen.

Clara Lindblom är äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad för Vänsterpartiet

I maj i år klubbades samtyckeslagen igenom som slår fast att alla sexuella handlingar som sker utan samtycke är olagliga. Det var en feministisk seger och ett viktigt steg framåt. Men nu behöver vi skärpa arbetet för att implementera en samtyckeskultur i hela samhället, bland annat genom att stärka sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.

Skolan är en av de absolut viktigaste institutionerna i unga människors liv. Det är där som vi pluggar och träffar kompisar och det är i skolan som många av de grundläggande värderingar som vi tar med oss ut i vuxenlivet skapas och befästs. Skolan spelar en viktig roll i vår syn på sex och samtycke och en bra sex- och samlevnadsundervisning ger eleverna chans att prata om normer och beteenden och hitta en trygghet i frågorna.

Skolinspektionen publicerade tidigare i år en rapport om kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen som visade att många lärare tycker att det är svårt att undervisa i ämnet. Undervisningen i ämnet på lärarutbildningarna är ofta bristande, trots att vi vet att sex- och samlevnadsundervisningen är otroligt viktig för skolans övergripande värdegrundsarbete i jämställdhetsfrågan.

Rapporten visar också att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller alltifrån sex och samlevnad som kunskapsområde, normer och hbtq, hedersrelaterade frågor, till hantering av så kallat kontroversiella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet.

Under förra hösten visade dessutom de #metoo-upprop som handlade om skolan, som exempelvis #tystiklassen och #räckupphanden, att sexuella trakasserier och övergrepp i skolan är vardag för många unga tjejer. Det är något som vi aldrig kan acceptera och som vi måste förändra.

Vi i Vänsterpartiet vill stärka sex- och samlevnadsundervisningen i Stockholms stads skolor genom att erbjuda kompetensutveckling för lärarna om hur de kan undervisa i ämnet. Det är en konkret insats vi kan genomföra i kommunen för att implementera en samtyckeskultur, och vi tror att alla kommuner runtom i Sverige bör erbjuda den möjligheten.

Vi tycker det är självklart att lärarna ska få mer stöd i att undervisa om de här svåra frågorna, särskilt eftersom de själva uppger att det är ett svårt ämne som många dessutom inte har fått någon undervisning i under sin utbildning.

De kunskaper och attityder kring sex och samlevnad som eleverna lär sig i skolan kommer att vara avgörande för hur vårt samhälle utvecklas. Vi måste arbeta på alla fronter för att se till att de unga personer som växer upp i dag inte tvingas till nya #metoo-upprop.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: