Jonas Sjöstedt, partiledare (V).

Vänsterpartiet föreslår utökade satsningar på vård och omsorg

2018-09-04 | Aleksa Lundberg padlock

EKONOMI

På måndagen kallade Vänsterpartiet till pressträff för att presentera två nya förslag om ekonomiska tillskott till kommunerna och landstingen, under kommande mandatperiod.
– Prognoserna visar ett större antal äldre och därför finns stora behov inom äldreomsorgen och sjukvården, menade partiledaren Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets nya förslag kompletterar redan presenterade vallöften, som syftar till att åtgärda växande klyftor i samhället. Dessa har bland annat handlat om att höja lönerna i kvinnodominerade yrken, att införa system som minskar bankernas överräntor, satsningar på tandvården och förändringar för garantipension.

– Reformerna har en omfördelande effekt, både mellan män och kvinnor, men också mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare, sa Jonas Sjöstedt.

I de nya förslagen föreslås att de generella statsbidragen, varav en tredjedel går till landstingen, ska öka med 18 miljarder kronor till 2021.

– Vad vi vet är det den mest ambitiösa nivån som är lagt av något parti. Prognoserna visar ett större antal äldre och därför finns stora behov inom äldreomsorgen och sjukvården.

Utöver detta presenterade partiledaren en särskild satsning på sjukvården, bestående av ytterligare fem miljarder kronor årligen under mandatperioden. Det är pengar som ska vara inriktade på arbetsmiljö och tillgänglighet.

– Det är helt avgörande att förbättra personalens arbetsvillkor i sjukvården. Det vi ser i dag är till stor del en personalkris där välutbildad personal, som egentligen vill arbeta, inte klarar den arbetsmiljö som finns och lämnar yrket eller går ned i arbetstid, argumenterade Sjöstedt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: