Klimatfeminism nu!

2018-08-09 | Kukkamariia Valtola Sjöberg padlock

OPINION

Kvinnors makt och inflytande över politiken och därmed över vilka insatser som ska göras mot miljö- och klimathot måste öka, skriver Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande i jämställdhets- och mångfaldskommittén i Miljöpartiet.

Kukkamariia Valtola Sjöberg är sammankallande i jämställdhets- och mångfaldskommittén i Miljöpartiet.

Världen står i brand och den behöver, törstar efter, klimatfeminism. 70 procent av världens fattiga är kvinnor. Kvinnor som bär vatten på sina huvuden och ryggar i långa sträckor på grund av vattenbrist. Dessa kvinnor drabbas enormt av miljö- och klimathot.

Bristen på rent vatten är en jämställdhetsfråga men också en jämlikhetsfråga. Vem har tillgång till vatten och vem bär, bokstavligen, bördan av vattenbristen på sina ryggar? Över 68 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. I och med klimathotet kan den siffran tyvärr öka om vi inte gör något åt de extrema väderhändelser som kan bli verklighet på fler håll. Kvinnor och flickor i krissituationer är extra utsatta för till exempel våld, våldtäkter och diskriminering. De som är extra utsatta, flickor och kvinnor, kan ofta inte ens lämna ett krisområde utan är så maktlösa i situationen att de måste stanna kvar. Hur kan vi skydda dessa flickor och kvinnor?

23 procent av makten i de nationella parlamenten, världen över, innehas av kvinnor. Det är ett ökande antal, men ändå mycket deprimerande. Även i Sverige har kvinnor mindre makt och inflytande än män och har mindre möjlighet att påverka hur vi bygger vårt samhälle för att värna människor, djur och natur. Hur ska vi någonsin få ändring på hur vi behandlar jorden vi bor på om kvinnor inte får vara med och forma våra samhällen?

Klimatfeminism handlar om att lyfta det faktum att kvinnor är extremt utsatta i världen för de följder som klimatförändringar medför och den bristande viljan att göra något åt det. Att kvinnor är utsatta för förtryck, våld, har mindre makt, mindre pengar och därmed helt enkelt färre möjligheter, gör att vi får se på från sidlinjen när jorden brinner av extrem torka eller översvämmas av extrema regn. När stormvindar blåser och isbergen smälter blir kvinnor de som får lida mest och samtidigt har minst att säga till om för att bemöta, och motverka klimathoten.

Detta vill jag ändra på:

– Kvinnor ska ha mer makt och inflytande över politiken och därmed över vilka insatser som ska göras mot miljö- och klimathot.

– Kvinnors livsvillkor ska stärkas världen över genom riktade insatser för jämställdhet.

– Kvinnor ska stötta kvinnor. Lyft kvinnor i vardagen, kloka, bra personer som gör skillnad för planeten vi bor på.

Klimatfeminism är rättvisa, demokrati, ett sätt att rädda planeten vi bor på och att lyfta kvinnors livssituation världen över!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: