Jon Ely, en av initiativtagarna till This is my vote.

Ett försök att demokratisera demokratin

2018-06-04 | Jonelle Twum padlock

INRIKES

På nationaldagen, onsdag den 6 juni, bjuder initiativet This is my vote på ett kulturellt evenemang vars syfte är att öka förstagångsväljares intresse för att rösta vid valet i höst. Jonelle Twum har intervjuat Jon Ely, en av initiativtagarna, om bakgrunden.

En rättvis representation av medborgarnas intressen anses vara en avgörande beståndsdel av en välfungerande demokrati. För att uppnå detta krävs politiskt deltagande och engagemang. I Sverige, som i många länder, är röstning en av de viktigaste metoderna för deltagande för röstberättigade medborgare. Röstning förmedlar bilden av aktiva medborgare som kan påverka sitt samhälle på lika villkor. Icke desto mindre, har individens klasstillhörighet och utbildning i dag en stor inverkan på det politiska deltagandet.

Hos förstagångsväljare är det extra tydligt hur dessa förhållanden påverkar valdeltagandet. Det finns enligt Statistiska centralbyrån (SCB) skillnader i valdeltagande mellan de som går ett studieförberedande gymnasieprogram och ett yrkesförberedande, de med föräldrar med universitetsutbildning och utan samt de med svensk och utländsk bakgrund. Men finns det andra faktorer som kan påverka benägenheten hos unga att rösta?

Det anser Jon Ely, som är skribent, aktivist, konstnär och själv en förstagångsväljare samt en av initiativtagarna till evenemanget This is my vote (Det här är min röst). Målet med initiativet är att höja förstagångsväljarnas valdeltagande. För att göra det använder sig This is my vote av kulturen och tillgängliggör språket kring valet.


Otillgänglighet påverkar valdeltagande

I samtal med Jon Ely om motivationen bakom evenemanget, blir det snabbt tydligt att This is my vote problematiserar den rådande otillgängligheten. I det rådande politiska klimatet är det svårt att skilja partierna åt, särskilt när de flesta av dem väljer att återkomma till frågor som brottslighet och ”parallellsamhällen”.

Med This is my vote vill Jon Ely markera något mer än aktuella politiska trender, nämligen, avsaknaden av praktisk information om valprocessen.

– Hela systemet är svårt. Jag har tillgång till information, men vad händer med de som inte har det? Vad är skillnaden på riksdag, kommun och landsting? Vad händer om du bor på en annan adress än din folkbokföringsadress?

Ely ifrågasätter hur valet kan anses vara demokratiskt och representativt om engagemanget försvagas genom bristen på information. För Jon Ely handlar otillgängligheten också om politikers språkbruk och representation.

– Det är en väldigt homogen grupp i Sveriges riksdag. Vi kan inte säga att det är en feministisk regering om det är hälften män och kvinnor; det finns inga transpersoner och för få rasifierade politiker. Vi behöver fler politiker med olika bakgrunder men även de som kan anpassa språket. Det skulle vara intressant med riksdagspolitiker utan akademisk utbildning som pratar på ett sätt som tilltalar vanligt folk. På så sätt skulle unga personer som inte heller har akademiska utbildningar kunna relatera lättare.


Röstning och individens makt

Inför evenemanget har unga, varav många förstagångsväljare, spelat in kortfilmer där de delar sina tankar om valet och att rösta. Många bekräftar Jon Elys bild av otillgänglighet: Vad vill partierna? Hur använder man sin röst på rätt sätt? Det är frågor som upprepas i filmerna.

Samtidigt förmedlar de en stark uppfattning om att röstning är en viktig del av demokratin och påverkar vårt samhälle och framtida Sverige. Ely sammanfattar:

– På valdagen har alla med rösträtt en röst var. Då väger min och Jimmie Åkessons röst lika tungt, även om han har extremt mycket makt på alla sätt och vis i vanliga fall, men just där väger våra röster lika tungt. Om du har rösträtt i Sverige och personligen tänker ”jag bryr mig inte”, försök bry dig om någon annan.

Som evenemangets namn syftar på, har individen makt att påverka politiken. This is my vote handlar mindre om vad man röstar på, än om rösträtten. Initiativet handlar inte heller om att få förstagångsväljare att bli partipolitisk bundna, utan att ha tillräckligt med insikt i vad de olika partierna vill göra, för att kunna rösta på ett informerat sätt.


Att främja engagemang

Helt utan sponsring och partipolitisk koppling, har initiativtagarna delat ut olika flygblad på somaliska, arabiska, persiska och svenska, som informerar om valet på olika sätt. Allt ifrån kort praktisk information om valet, till längre information om bland annat vem som kan rösta, förtidsröstning, och hur man röstar. De flesta partierna erbjuder sina partiprogram på lätt svenska, men Ely förklarar att ”det blir så intetsägande när man läser partiprogram på deras egna hemsidor; det är inte kritiskt utan bara deras lovord”.

Med evenemanget önskar initiativtagarna främja tillgänglighet på fler sätt än via språk. This is my vote är inte det enda partiobundna initiativet som vill främja ungas valdeltagande. Däremot har Jon Ely och de andra arrangörerna, till skillnad från andra initiativ där fokus ställs på debatter mellan partier, försökt hitta alternativa sätt. De tror till exempel att kultur kan uppmuntra valdeltagandet. Evenemanget bjuder bland annat på poesi och musik, samt en uppsättning av Athena Farrokhzads Torget som utforskar begreppet ”demokrati”.

– Man kan få mer information på ett annat sätt genom att se Torget än att någon står och pratar, ger en presentation. Man kanske kan känna något. Jag tror mycket på kultur som ett vapen som kan få folk att bli engagerade. Det kanske är så att man inte kommer gå med i ett partipolitiskt ungdomsförbund, men kanske en politisk teatergrupp.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: