Björk Markström och Annelie Nordström företräder Feministiskt initiativ.

Inte bara menssmärta!

2018-05-28 | Annelie Nordström , Björk Markström padlock

OPINION

”Endometrios kopplas oftast ihop med menstruation och menssmärta, vilket gör att de som är drabbade förväntas att kunna hantera sina smärtor och inte får den behandlingen och det stödet som de skulle behöva”, skriver Björk Markström och Annelie Nordström (Fi) på internationella mensdagen, som vill prioritera upp sjukdomen och presenterar åtgärder.

Annelie Nordström, första namn på landstingslistan, och Björk Markström, landstingskandidat för Feministiskt initiativ i Stockholms län.

I samband med den Internationella mensdagen – som uppmärksammas den 28 maj – riktar Feministiskt initiativ i Stockholms län ljuset mot endometrios, en mensrelaterad sjukdom som fortsätter att underprioriteras inom svensk sjukvård.

Var tionde person med livmoder tros ha endometrios. I Sverige handlar det om 200 000 människor som lider av sjukdomen. Cirka 80 procent av de drabbade insjuknar i tonåren. Trots det tar det i genomsnitt åtta år innan en diagnos fastställs. Sjukdomen kan vara cyklisk eller kronisk och orsakas av vävnad som sitter på olika ställen i buken och bildar härdar och sammanväxningar av exempelvis organ. Detta innebär outhärdlig smärta – särskilt vid mensen – och en inskränkt livskvalité för den som är drabbad.

Endometrios räknas som en folksjukdom – en dold folksjukdom. Det råder stora kunskapsbrister, både bland allmänheten och inom vården. En feministisk vård måste synliggöra endometrios som den vanliga åkomma det är. Inom svensk sjukvård är den maskulint kodade kroppen norm. Endometrios kopplas oftast ihop med menstruation och menssmärta, vilket gör att de som är drabbade förväntas att kunna hantera sina smärtor och inte får den behandlingen och det stödet som de skulle behöva.

Vi landstingskandidater för Feministiskt initiativ anser att en medvetenhet för sjukdomen endometrios måste bli en självklar del av hela sjukvården. Detta innebär att metoder och behandlingar måste utvecklas som bygger på kunskap och ett inkluderande bemötande. Med mer utbildningsinsatser och ökat stöd för forskning kring mensrelaterade sjukdomar får vi en inkluderande vård där bemötande och vårdinsatser inte beror på vem du är.

Feministiskt initiativ vill att:

  • Samtliga vårdutbildningar ska ge beredskap för att motverka diskriminering och främja ett gott och likvärdigt bemötande.

  • All sjukvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  • Inget kön ska vara norm inom medicinsk forskning, utbildning och teknikutveckling.

  • Diskriminering gällande fördelning av forskningsanslag ska motverkas.

  • Kunskapen om sjukdomar och ohälsotillstånd som primärt drabbar kvinnor och människor med kvinnliga reproduktionsorgan höjs, bland annat genom ökat stöd till forskning på området.

  • Fler endometriosteam ska inrättas.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: