Amanda Mogensen (Fi), kommunikationsansvarig.

Feministiskt initiativ utestängs från SVT:s valkompass

2018-04-24 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Inför riksdagsvalet 2014 var Feministiskt initiativ (Fi) med bland partierna i SVT:s valkompass, vars avsikt är att underlätta för väljarna. I år väljer SVT att begränsa urvalet till de partier som redan finns representerade. Ett hårt slag, menar Amanda Mogensen, kommunikationsansvarig för Fi.

Kriteriet för de partier som finns med i SVT:s olika valkompasser i valrörelsen 2018 är att de redan har mandat i den församling som kompassen gäller sedan valet 2014. Det innebär att Fi kommer att finnas med i valkompasserna för de folkvalda församlingar där partiet är representerat, för närvarande handlar det om 13 kommuner.

Kriterierna är desamma som gäller för medverkan i SVT:s partiledardebatter och partiledarintervjuer. Fi:s möjligheter att nå ut på rikspolitisk nivå i den mediekanal som, tillsammans med Sveriges radio, har störst förtroende bland väljarna begränsas alltså ytterligare. Feministiskt perspektiv ställde fyra frågor med anledning av beskedet från SVT till Fi:s kommunikationsansvariga Amanda Mogensen.


Var beskedet väntat?

– Vi förutsatte att Feministiskt initiativ skulle vara med. Vi är med i andras valkompasser och vi var ju med i SVT:s rikskompass förra valet. Det är ett mycket oväntat beslut. Det är svårt att se hur det är förenligt med SVT:s demokratiska uppdrag. I en demokrati ska medborgare vara fria att uttrycka sin vilja och rösta på vem de vill. Förutsättningen är att de är informerade om vilka alternativ de har. Om medborgarna bara känner till riksdagspartierna begränsas deras möjlighet att rösta. Public service ska stödja det fria valet genom öppen kommunikation.


Vilka konsekvenser bedömer du att SVT:s beslut kommer att ha för Fi?

– Det är klart att det påverkar oss. Det är ett hårt slag mot vårt demokratiska arbete, men också mot den demokratiska processen. Väljarna får inte information om de partier som ställer upp i valet och kan komma sitta i riksdagen efter den 9 september. Det kan tolkas som att vi som parti inte har samma trovärdighet som riksdagspartierna.


Om SVT håller fast vid beslutet, vad kan Fi göra för att motverka konsekvenserna?

– Vi värnar public service oberoende och frihet från kommersiellt eller politiskt inflytande. Vi som parti kan inte göra mer än att ifrågasätta. Samtidigt vet vi att SVT är beredda att ändra sina beslut om tillräckligt många protesterar. Det såg vi senast när det gällde studentsångarna i Lund på valborg, där SVT valde att ändå sända.


Hur ser du på själva gränsdragningsfrågan, det finns ju många partier utanför riksdagen som vill in...?

– SVT får naturligtvis göra vilka gränsdragningar de vill. Feministiskt initiativ var med i valkompassen 2014 och vi är ett etablerat parti som gör anspråk på riksdagsmakten genom att utmana de partier som sitter på den i dag. Därför måste väljarna få veta vad vi står för och vad vi går för samtidigt som vi granskas av medier och allmänhet. Sedan förra valet erhåller vi dessutom partistöd, vilket även det är en anledning till att bevaka oss för medborgarnas räkning.

– I en tid då falska nyheter och antidemokratiska påverkanskrafter hotar valdebatten är väljarnas tillgång till saklig information viktigare än någonsin. Public service oberoende och opartiska informationsuppdrag är avgörande i detta. Jag hoppas att SVT fortsätter på sin öppna linje att informera medborgarna om alla politiska alternativ, inte bara de med makt och inflytande.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: