Rossana Dinamarca är feministisk talesperson i Vänsterpartiet och krönikör i Feministiskt perspektiv.

En feministisk regering måste vilja förändra strukturer

2018-03-01 | Rossana Dinamarca padlock

KRÖNIKA/INRIKES

Vad kan förväntas av en feministisk regering efter en rörelse som #metoo? En hel del, enligt Rossana Dinamarca. Hon menar att regeringen har en chans att visa att den tar rörelsen på allvar genom sin vårproposition. "Förutom individualisering av föräldraförsäkringen så måste regeringen befria Försäkringskassan från sitt uppdrag att minska sjukpenningtalet", skriver Dinamarca i sin månadskrönika.

Rossana Dinamarca är feministisk talesperson i Vänsterpartiet och krönikör i Feministiskt perspektiv.

I höstas exploderade #metoo som ett vulkanutbrott och lavan fortsätter att välla fram, men hur påverkar det politiken? Statsvetaren Maud Eduards svarade i Svenska Dagbladet (24/2-18) att hon inte anser att något parti lyckats förvalta #metoo politiskt och menar att förslagen mest handlat om att skärpa lagen och att skydda kvinnor. Jag kan instämma i att det är det som främst framkommit i debatten. Det är oftast det som är lättast för politiken att hala fram för att verka handlingskraftig.

I detta nu sitter regeringen och arbetar fram den ekonomiska vårpropositionen som ska lämnas till riksdagen den 16 april. Regeringens sista innan valet. Jag vill därför göra ett medskick.

Vårpropositionen innehåller bland annat regeringens förslag på vad regeringen vill göra de kommande åren med utgångspunkt från de ekonomiskpolitiska målen och givet det ekonomiska läget och budgetläget. I vårpropositionen redovisar också regeringen sin syn på de utmaningar som politiken står inför.

#Metoo har skapat ett momentum för, men också förväntningar på, stora strukturella förändringar, men jag är rädd att politiken inte förmår. Innan jul lade utredaren av föräldraförsäkringen fram sina förslag till förändringar. Det fanns en del bra förslag, men individualisering fanns inte bland dem. Just det är ju en nyckelfråga för att förändra strukturerna. Fördelningen av föräldradagarna spelar roll för vår hälsa och ekonomi, för vårt, kvinnors, oberoende. Den skeva fördelningen gör att kvinnor idag har sämre löner, otryggare anställningar, är sjukare och har sämre pensioner än män och därmed oftare befinner sig i en beroendeställning till män. Män som är chefer, män som är partners, män som är torskar, män som är kändisar, män som sitter på makt och inflytande.

Satsningar på polis, lagändringar och informationsinsatser på skolor och arbetsplatser är bra, men det är inte det som kommer att förändra de strukturer som innebär att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. De strukturer var mäns våld mot kvinnor bottnar.

#Metoo har tydligt visat på sambandet mellan otrygghet och utsatthet. Därför måste en regering som gör anspråk på att kalla sig för feministisk också visa på att den vill göra förändringar som inte bara tar hand om symptomen utan som förändrar strukturen.

I den ekonomiska vårpropositionen brukar det inte läggas stora reformer, den ska mer reglera om det funnits något som förändrat läget sedan höstbudgeten lades, men också hur regeringen ser på de utmaningar politiken står inför. Metoo har i allra högsta grad förändrat läget och kan jämställas med en klimatkatastrof. Det är upp till bevis för den självutnämnda feministiska regeringen att göra verkliga förändringar. Det som möjliggör att män får behålla sin överordning måste brytas och kvinnors oberoende måste stärkas.

Förutom individualisering av föräldraförsäkringen så måste regeringen befria Försäkringskassan från sitt uppdrag att minska sjukpenningtalet. Regeringens brutala politik mot sjuka drabbar främst kvinnor. Förra året fick mer än dubbelt så många kvinnor som män avslag på sin ansökan om sjukpenning. Kvinnor utgjorde dessutom drygt 53 procent av de som fick avslag under pågående sjukdomsfall.

Förändra pensionssystemet så att pensionen grundas på de 20-25 bästa åren, se över och höj garantipensionen.

De som har en visstidsanställning löper 50 procent högre risk att utsättas för sexuella övergrepp och trakasserier än en som är fast anställd. Allmän visstidsanställning måste bort. Heltid och fasta anställningar ska vara norm på arbetsmarknaden.

All personal som arbetar inom förskola, skola, fritidshem och fritidsgård ska ha genuskunskap genom sina utbildningar eller kompetensutveckling.

Kvinno- och tjejjourer och Mikamottagningarna spelar en avgörande betydelse för kvinnor som befinner sig i destruktiva, våldsamma relationer eller prostitution. Det är nödvändigt att säkra dessa verksamheter och därför behöver de ökat och permanent stöd.

Det finns en rad fler åtgärder och områden som behöver förändras, men detta är några. När kvinnor vänt ut och in på sig själva under flera månaders tid och efter åratal av övergrepp och trakasserier så räcker det inte med lite informationsinsatser och attitydförändrande åtgärder. Det är en vulkan som har exploderat och den lavan går inte att släcka med en eller ett par hinkar vatten.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: