12 januari 2018. Dåvarande statsrådet Åsa Regnér inviger Sveriges första jämställdhetsmyndighet.

Historisk dag i Angered – jämställdhetsmyndighet invigd

2018-01-16 | Maria Jacobson padlock

EKONOMI

Invigningen av Jämställdhetsmyndigheten, Jämy, var en uppspelt, närmast euforisk, tillställning i fredags 12 januari i Angered, Göteborg. En stor skara från den svenska feminist- och jämställdhetsvärlden var närvarande. Jämställdhetsminister Åsa Regnér var uppenbart tagen och lycklig när hon höll invigningstalet och klippte bandet vid det historiska tillfället.

RELATERADE ARTIKLAR:

2017-05-13 | Jämställdhetsmyndigheten placeras i Angered

2016-09-16 | Sverige får en jämställdhetsmyndighet och en rikstrategi mot mäns våld

2016-09-15 | Varför vänta, jämställdhet nu

2016-07-01 | Jämställdhetsmyndighet i sikte

2015-10-07 | Jämställdhetsmyndighet föreslås – kan vara igång 2017

En kort pressträff med Åsa Regnér och generaldirektör Lena Ag hölls före ceremonin. #Metoo var ett självklart ämne, både på pressträffen och i de tal som hölls.

– Jag ser den här globala rörelsen som ett tecken på en samhällsförändring, sade Jämställdhetsminister Åsa Regnér. Ett av uppdragen i regleringsbrevet för myndigheten gäller just sexuella trakasserier. #Metoo visar på nödvändigheten att politiskt och konkret agera på området.

Beslutet om myndigheten har mötts av ett visst motstånd. Den har klandrats för att kunna bli ”ideologiproducerande” och ”opinionsbildande”.

– Jag tolkar det som ett motstånd mot jämställdhet, kön är fortfarande laddat, sade ministern.


Fler maktordningar

I den beslutade jämställdhetspolitiken Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid tog regeringen intryck av remissinstanser som påpekade att det inte längre räcker att använda den heteronormativa könsbinära modellen för att på allvar bredda och fördjupa jämställdheten. Feministiskt perspektiv frågade hur detta ska förvaltas i den nya myndigheten.

Intersektionalitet är ett ord som inte ligger väl i Regnérs mun ännu, hon stakade sig något i sitt tal och i intervjun använde hon hellre ordet maktordningar, ett ord som också används i Jämy:s instruktion.

– Där står att kön inte är den enda maktordningen och att myndigheten ska beakta det i analyser och förslag till åtgärder när det finns skäl för det.


#Metoo visar också på ett stort behov av att ta itu med maskulinitetsnormer, något som inte stått högst upp på dagordningen i tidigare jämställdhetspolitik. Hur kommer myndigheten att arbeta med det?

– Ett tydligt uppdrag är att jobba våldsförebyggande, bland annat när det gäller hederskontext. Myndigheten ska även arrangera en internationell konferens om män och jämställdhet i maj, svarade Åsa Regnér.


Stort intresse

Våld och sexuella trakasserier är ett centralt område när gäller maskulinitetsnormer. Men även på andra områden är den i många stycken fortsatt traditionella maskuliniteten ett hinder för jämställdhet. Hur ska politiken och myndigheten agera för ett större arbete i syfte att förändra det?

Här hade Åsa Regnér inget snabbt svar och behövde också skynda iväg till invigningsceremonin. Berit Jernberg, sakkunnig hos ministern, hänvisade till regeringens hemsida under rubriken Feministisk regering. Där står dock inget specifikt om maskulinitetsnormer.

Lena Ag hade en mycket kort stund till förfogande.

– Antalet sökande till de omkring 50 tjänster som tillsatts var 1 350, vilket visar på ett stort intresse. 80 procent kvinnor och 20 procent män sökte. I dag är fördelningen av tjänster 70 procent kvinnor och 30 procent män.


Hur är det när det med exempelvis etnicitet, religion och funktionsnedsättning?

– Här har vi mer att göra, sade Lena Ag. Men vi har rekryterat en bred kompetens från olika håll i landet. Jämställdhetsexperter förstås men även jurister, poliser, statsvetare med flera finns här.


Stina Velocette och Lady louise framförde låtar med anknytning till feministisk kamp och #meeto. Foto: Maria Jacobson


Signalvärde i placeringen

Statsminister Stefan Löfven deltog genom ett förinspelat tal. Bland övriga talare fanns landshövding Anders Danielsson, som beskrev tjugominutersresan från centrum till Angered som en social resa präglad av stora klasskillnader. Stina Velocette och Lady louise stod för musikinslagen, också de med koppling till #metoo.

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens (S) ordförande i Göteborg uttryckte också stor glädje över att Jämy förlagts till Göteborg och Angered. Även hon höll tal. Vid sidan om sade hon till Feministiskt perspektiv att Europride ytterligare är en stor och häftig sak för staden.

– För oss i Angered är myndighetens placering här av stort signalvärde, sade stadsdelsnämndens ordförande Ali Moeeni Taghavi (S). Vi tror också att det kan bli ett dynamiskt samarbete med lokalsamhället här.

Daniel Bernmar (V), kommunalråd, var även han munter.

– Vänsterpartiet har länge arbetat för en jämställdhetsmyndighet. Det har saknats ett systematiskt jämställdhetsarbete. Placeringen i Angered kan ses som inkluderande – hela staden, landet och världen – finns här. Och jag hoppas att myndigheten förstår att ta tillfället i akt att närvara på Europride.


Förtjänst och skicklighet

En välkänd feministprofil är Lena Bjurving, tidigare rektor för Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, och engagerad i civilsamhället sedan många år. Nu är hon senior analytiker på Jämy.


Varför tog du det steget?

– Jag ser det som ett tillfälle att arbeta strategiskt med sakfrågan. Tidigare har mitt arbete varit operativt. Och det är viktigt att föra in folkbildning i en statlig myndighet.

Den som på kort tid, ett år, konkret har sett till att myndigheten inrättats är Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Det har gällt att hitta lokal, bygga om, rekrytering, it och annat som en myndighet behöver. När de anställda kom innanför dörrarna 8 januari kunde de börja jobba direkt.

Många trodde att Alnebratt skulle få tjänsten som generaldirektör.


Är du besviken?

– Nja, det är förtjänst och skicklighet som avgör. Lena Ag har allt som behövs för uppdraget.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: