#metoo: För en värld där kvinnor slipper vara modiga

2018-01-10 | Anna Rantala Bonnier padlock

OPINION

”Rörelsen som sprungit ur #metoo hade inte varit möjlig utan att många visat stort mod. Samtidigt har alla dess vittnesmål tydligt visat att mycket mer behöver göras. Jag hoppas att vi nu får se ett valår och en valrörelse där detta tar plats och där vi gemensamt kan visa att stort mod kan leda till stor förändring”, skriver Anna Rantala Bonnier (Fi) i en debattartikel inför det stundande valåret.

Anna Rantala Bonnier är gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholm.

Vittnesmålen efter #metoo har skakat om Sverige och startat en revolution. Med ett stundande val i höst har vi möjlighet att gå från ord till konkret politisk förändring.

Kraften i #metoo går att inte att förringa. När tiotusentals kvinnor och flickor i alla åldrar, i alla branscher, i alla delar av samhället gör gemensam sak och i kör säger: ”jag också, det har hänt mig med”, då går det inte längre att avfärda som enskilda individers upplevelser av vissa män. Kollektivets kraft visar på strukturer och hierarkier som gynnar män och drabbar kvinnor.

Jämställdheten är inget särintresse, ingen enskild sakfråga. Jämställdheten är en förutsättning för att alla, oavsett kön, ska ha lika möjligheter till ett fullvärdigt liv. Därför måste vi fortsätta arbeta med full kraft för allas rätt att bestämma över sina egna liv och leva ett liv fritt från våld.

Som en del i det strukturella arbetet för ett jämställt Stockholm har Feministiskt initiativ, tillsammans med den rödgrönrosa majoriteten, börjat räkna på hur stockholmarnas skattepengar fördelas utifrån kön. Nyligen antog vi Stockholms första jämställdhetsprogram där prioriterade områden bland annat är att motverka sexuella trakasserier och höja kunskaperna om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har också tillfört över 20 miljoner kronor för arbete med genus- och normkritisk pedagogik och anställt en trygghetssamordnare som specifikt ska arbeta mot sexuella trakasserier. Alla elever i årskurs åtta får ta del av information om vad samtycke innebär för att främja en långsiktig attitydförändring.

Under 2018 drar vi lärdom av kraften i #metoo och satsar särskilt på kvinnors egen organisering. För att förändring ska ske och för att det demokratiska samhället ska fungera, är det avgörande med lika villkor, att bevaka sina rättigheter, driva sina krav och vara med när beslut fattas. Det krävs också att vi kan samlas, dela intressen, erfarenheter och hämta kraft ur gemensamma berättelser. Här har män tidigare ofta haft företräde. När vi räknar på vem pengarna går till ser vi också var vi behöver satsa. Därför höjer vi nu bidraget till kvinnoföreningar för att stärka kvinnors rättigheter, öka jämställdheten i Stockholm och för att ännu fler kvinnor ska få möjligheten att engagera sig och organisera sig.

Rörelsen som sprungit ur #metoo hade inte varit möjlig utan att många visat stort mod. Samtidigt har alla dess vittnesmål tydligt visat att mycket mer behöver göras. Jag hoppas att vi nu får se ett valår och en valrörelse där detta tar plats och där vi gemensamt kan visa att stort mod kan leda till stor förändring.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: