Gudrun Schyman (Fi).

#metoo: Mönstret som blivit tydligt handlar om makt

2017-11-30 | Gudrun Schyman padlock

KRÖNIKA/INRIKES

”Ingen kan väl tro att förminskandet av kvinnor bara uttrycker sig i sexualiserad form eller i fysiskt våld. Eller att det skulle finnas några redan befriade områden”, skriver Gudrun Schyman och lyfter undervärderingen av kvinnor på arbetsmarknaden som ett talande exempel där behovet av genusglasögon är fortsatt stort.

Gudrun Schyman är partiledare för Feministiskt initiativ och återkommande inrikespolitisk krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Janine Alm Ericson (MP), Rossana Dinamarca (V) och Carina Ohlsson (S).

Ett 40-tal yrkesgrupper och organisationer har nu gått ut med olika berättelser som alla visar på samma sak – det finns ett tydligt samhälleligt mönster och det handlar om makt. Makt är inte fritt svävande. Makt är alltid en relation. Har någon mer makt är det på bekostnad av att någon får mindre. Män utövar makt på kvinnors bekostnad.

Ingen kan längre förneka detta. Ingen kan komma och påstå att #metoo gäller inte här, hos mig, på min arbetsplats, i vår organisation, och så vidare. Det gäller överallt. I förskolan, i skolan, i byggsektorn, inom vården och omsorgen, inom rättsväsendet, inom idrotten, i facket och i politiken, inom kulturvärlden och inom den akademiska sfären. Överallt finns en sexualisering som underordnar och förminskar kvinnor. Det tar sig uttryck i allt från verbala hot, oönskad beröring, till kriminella övergrepp.

Nu vet vi det. Alla. Ingen kan slingra sig och tala om att kvinnor måste tåla lite, ha skinn på näsan eller att det bara handlar om hysteriska kärringar som saknar humor. Nu vet vi det. Vad vet vi mer?

Om #metoo handlar om grundläggande strukturella problem i samhället måste vi också ställa oss frågan: Vilka uttryck tar sig det här genuskontraktet/den här könsmaktsordningen/den här patriarkala maktordningen inom andra samhälleliga områden? För ingen kan väl tro att förminskandet av kvinnor bara uttrycker sig i sexualiserad form eller i fysiskt våld. Eller att det skulle finnas några redan befriade områden.

Självklart visar sig det här patriarkala tänkandet och handlandet på samhällets samtliga arenor. Ett alltid lika aktuellt område är arbetsmarknaden. Det gäller anställningstrygghet, rätt till heltid, arbetstidsförkortning, löner och pensioner. Hur ser det ut där? Svaret är att det finns samma mönster och samma norm.

LO-gruppens kvinnor har lägst löner, flest otrygga anställningar, ofrivillig deltid och sämst arbetsmiljö. Samma mönster går igen TCO-gruppen och samma mönster i Saco-gruppen. Kvinnor är underst. Det är skillnaden mellan vården och verkstaden, mellan servicejobb som ICA och it, mellan akademikerjobb som socionom och ekonom.

Och vi vet att det handlar om mycket pengar. Räknar vi upp kvinnor till heltid blir det minus 2,1 miljoner kronor för en enskild kvinna under ett 40-årigt arbetsliv. Utgår vi från den faktiska inkomsten, med den faktiska deltiden, blir det minus 3,6 miljoner kronor. Pengar som resulterar i lägre nivåer i a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan i en lägre pension. Hundratusentals kvinnor blir i dag fattigpensionärer med en ekonomi som är sämre än studenternas.

Det är tydligt att lönebildningen samspelar med genuskontraktets maktfördelning. För vem kan väl tro att just lönebildningen skulle stå fri från patriarkalt tänkande när bevisligen samma normer finns inom de organisationer som utgör arbetsmarknadens parter?

Industriavtalet, med sin löneledande roll, det avtal som sätter ”märket” för alla andra, fyller 20 år i år. Ett avtal som vidmakthåller föreställningen om att det är rätt att pappa Metall går före och mamma Kommunal kommer efter. En lönebildning som effektivt förhindrar jämställda löner. En lönebildning som en majoritet i riksdagen gett sin egen myndighet, Medlingsinstitutet, i uppdrag att upprätthålla. Tvärs emot det jämställdhetsmål som samma riksdag beslutat, nämligen att vi ska kunna vara ekonomiskt självständiga, i livet och livet ut, oavsett om vi är kvinnor eller män.

Den som inte ser det här sambandet behöver skaffa nya glasögon. Genusglasögon!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: