Årets Mänskliga rättighetsdagar är i Jönköpings kommun.

Fullt program på MR-dagarna i Jönköping

2017-11-10 | Felicia Mulinari padlock

FEMINISM

På torsdagen öppnade Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping, det största forumet för mänskliga rättigheter i Norden, som varje år samlar civilsamhälle, kommuner och myndigheter. Felicia Mulinari sammanfattar konferensens program, vars tema är mänskliga rättigheter i framtiden.

FAKTA/MR-dagarna

Inleddes år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen i olika städer i Sverige och drivs helt utan vinstintresse. Syftet med arrangemanget är att bidra till att respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar samhället.

Med årets fokuserar Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) på visioner och strategier för att både försvara de mänskliga rättigheterna och utveckla dem.

”I dag, när respekten för rättigheterna minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara”, skriver arrangemanget i sin programförklaring.

Under tre dagar träffas forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade för att diskutera, föreläsa och lyssna på varandra om erfarenheter och kunskaper kring kamp för mänskliga rättigheter. Det finns fem underteman – Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, Mänskliga rättigheter i världen, Vad är mänskliga rättigheter?, Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter, Lika rättigheter för alla samt Att arbeta mot diskriminering – och ett helspäckat program har organiserats, där det förutom föreläsningar och workshop även väntas teaterföreställningar och politiska manifestationer.

– Det viktigaste är att helt enkelt vara en bra medmänniska. Man ska inte definiera andra människor. Det är så ofta som vi sätter etiketter på människor, och om vi fortsätter göra det försvåras arbetet kring mänskliga rättigheter, säger Ellen Gustafsson, projektkoordinator i Jönköpings kommun och Åsa Thörne Adrianzon, chef på strategienheten i Jönköpings kommun som kommer att finnas på plats under dagarna, till Jnytt.

Under torsdagen diskuterade Bris psykisk ohälsa för barn som flytt och Nationella sekretariatet för genusforskning höll ett samtal om mänskliga rättigheter och den ”tillfälliga asyllagen”. En stor panel, organiserad av Centrum för samisk forskning diskuterade hur kolonialt förtryck i Sápmi kan bearbetas, och olika erfarenheter av att ha arbetat med jämlikhetsdata analyseras.

På fredagen föreläser Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare utsatta EU-medborgare om hur barnkonventionen för utsatta EU-medborgare efterlevs. Den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet arrangerar ett samtal om ekonomiskt utsatta EU- medborgares rätt till sjukvård i Sverige och på eftermiddagen diskuteras erfarenheter av religionsdialog från Malmö och Jönköping av kristna och muslimska trossamfund.


Lördagen öppen för alla

Sista dagen är lördagen och då diskuterar Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi, Sabrin Jaja och Zaynab Ouahabi kampen om den muslimska kvinnan utifrån en analys av samverkan mellan patriarkat och rasism. Alexandra Pascalidou samtalar med Joy Ngozi Ezeilo om våld mot kvinnor och möjliga motståndsstrategier. Föreningen Ordfront anordnar en föreläsning om hur tortyr legitimeras i kampen mot terrorism. Anna Dahlqvist för tillsammans med andra fram mens som en facklig fråga. Turkiska feminister diskuterar visioner för feministisk kamp i Turkiet genom Operation 1325 och Civil rights defenders samtalar om etnisk profilering.

På lördagen är det även fri entré och en bredare publik väntas. Här finns hela programmet. Trots mycket bra är det också många frågor som diskuteras utifrån makthavares perspektiv, vilket brukar kritiseras av sociala rörelser som medverkar där. Ett av många som jag redan nu flaggar för kan vara problematiskt är det samtal Region Jönköpings län arrangerar om patienter som diskriminerar där en panel av människor med så kallade svenskklingande namn ska diskutera gränsen mellan vad som är diskriminering och ohövlighet. ”Vårdpersonalen ska inte behöva tveka om juridiken och hur de ska agera. Samtidigt krävs en balanserad bedömning. Steg ett är alltid att lyssna in vad som ligger bakom patientens krav eller agerande”, står det i beskrivningen, och erfarenheten av rasism verkar inte stå som den mest centrala utgångspunkten.


Kommande års städer utvalda

I måndags meddelade ledningen att MR-dagarna kommer att hållas i Linköping 2019 och Uppsala 2020.

– Det är fantastiskt roligt att så många kommuner runt om i Sverige visar så stort engagemang för mänskliga rättigheter och står redo och villiga att erbjuda sina invånare och medarbetare ett arrangemang som det här, säger Anna Wigenmark, generalsekreterare för föreningen Ordfront som är värd för MR-dagarna, i ett pressmeddelande.

Och Helena Balthammar (S), borgmästare i värdkommunen Jönköping, framhåller att syftet är framsteg:

– Som värdkommun för MR-dagarna vill vi bidra till att utvecklingen av arbetet med mänskliga rättigheter tar flera steg framåt både lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill bidra till att Jönköping är och fortsatt ska vara en öppen, inkluderande och tillåtande kommun att leva och verka i, säger .

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.