Anna-Klara Bratt.

Feministiskt perspektiv anmäler uttalande från SD:s landsdagar

2017-11-01 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt har i dagarna anmält SVT Forums utsändningar från Sverigedemokraternas landsdagar till både Granskningsnämnden och till polisen:
– Vi anser att medlemsombudet Martin Strids uttalande utgjorde hets mot folkgrupp och vi vill pröva var gränserna egentligen går.

Att Martin Strid under Sverigedemokraternas landsdagar uttalade sig på ett grovt avhumaniserande och kränkande sätt mot muslimer föranledde inga reaktioner av partimedlemmarna eller partiföreträdarna i plenum. Inte heller av SVT Forum inledningsvis.

– Det var ett livesänt, rasistiskt och brottsligt uttalande från talarstolen som vi anser bröt mot både sändningstillståndet, Lagen om radio- och tv, god publicistisk sed samt grundlagen, säger Anna-Klara Bratt.

Sajten Inte rasist men… uppmärksammade uttalandet först och inte förrän klippet hade blivit viralt och rört upp många känslor i sociala medier under söndagen gick SVT ut med ett officiellt avståndstagande. Ett avståndstagande som sedan upprepades under kvällens nyhetssändningar.

Även klippet på SVT Play försågs med ett avståndstagande och finns på kanalens hemsida. Där slår SVT fast att SD-politikern Martin Strids yttrande strider mot principen om alla människors lika värde. Feministiskt perspektiv har anmält Martin Strids inlägg, men anser att det är SVT, som utsändare och ansvarig utgivare, som har ansvar för dess stora spridning.

– SVT hade en stor delegation på plats. Landsdagarna livekommenterades av SVT:s politiska reporter Love Benigh och Dick Erixon chefredaktör för SD-tidningen Samtiden, tidigare bland annat Timbro. Politiske kommentatorn Mats Knutson fanns på plats, likaså reportern Pontus Mattsson som bevakat Sverigedemokraterna under lång tid. Ändå var det sajten Inte rasist men…, som följde sändningarna framför tv:n, som reagerade. Jag förstår att det är problematiskt med livesändningar, men var jag ansvarig utgivare för SD:s livesändningar skulle jag sitta klistrad, säger Bratt.

– Det var heller inte första gången medlemmar, eller till och med partiföreträdare, passerade juridiska och publicistiska gränser. Redan 2009 fick SVT, även då i efterhand, ta avstånd från uttalanden från talarstolen. Då gällde det ett uttalande av dåvarande internationella sekreterare Kent Ekeroth som gjorde ett längre anförande som avsåg ”faran med islam”.

I sin anmälan till Granskningsnämnden skriver Bratt:

Inte bara tycks det finnas skäl att se över de avtal som ligger till grund för att erhålla samhällstjänsten livesända landsdagar för just Sverigedemokraterna. Det finns också anledning att se till hur det ansvariga utgivarskapet hanteras under livesända landsdagar. Det är helt orimligt att SVT gör sig till utgivare av brottsliga uttalanden, vid upprepade tillfällen, utan omedelbar åtgärd eller närvaro. Partier som inte lyckas förhålla sig till radio- och tv-lagens, sändningstillståndets och våra yttrande- och tryckfrihetslagskrivningar vid upprepade tillfällen kräver särskild vaksamhet.

I en artikel på SVT:s hemsida med rubriken ”SVT har gjort kraftfulla avståndstaganden från SD:s Martin Strids muslimuttalande” säger sig SVT stå för alla människors lika värde och hänvisar till den så kallade demokratiparagrafen i radio- och tv-lagens femte kapitel, första paragrafen, som lyder:

1 § En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

– Jag vet inte hur avtalet med partier och organisationer ser ut i samband med direktsända kongresser, en förövrigt förnämlig samhällstjänst vill jag tillägga, men ett minimum i avtalet borde ju vara att förbinda sig till den så kallade demokratiparagrafen. Har man redan gjort det så är det ju SD som har gjort en överträdelse, och då bör det kanske diskuteras om Sverigedemokraterna kvalificerar för direktsändningar i fortsättningen? menar Anna-Klara Bratt.

I artikeln beklagar även SVT sin långsamma reaktion och säger att rutinerna nu ska ses över.

– Det är bra, tycker jag, för det blir väldigt konstigt att återkommande ta avstånd från från redan sänt material som någon slags rutin. Det urholkar det ansvariga utgivarskapet, samt bör det ju prövas vem som är ansvarig för själva brottet? Är det SVT, Sverigedemokraterna eller Martin Strid? Det är därför vi har anmält ärendet både till Granskningsnämnden och polisen.


Betyder det här att Feministiskt perspektiv anser att SD ska behandlas annorlunda än andra partier i riksdagen?

– Jag menar att Sverigedemokraterna redan särbehandlas. Ur ett medialt perspektiv föreligger ju risk för en väldig glidning här. Att liknande uttalanden normaliseras, bara för att de kommer från en sverigedemokrat. Det är inte så länge sedan som Jonas Sjöstedt fick be om ursäkt i Expressen för att ett par rader ur Stadsteaterns pjäs om Kerstin Thorwall som spelades upp under en vänsterpartikongress. Rader hämtade ur en bok som byggde på intervjuer med den avlidna författaren.


I tidigare diskussioner om rasistiska och nazistiska gruppers medverkan i olika demokratiska forum har yttrandefriheten anförts skäl att släppa fram även de mest obekväma åsikter...

– Ja, men nu har vi ett system med ansvariga utgivare och en hetsbrottslagstiftning reglerad i grundlagen, då blir det väldigt konstigt att bortse från liknande överträdelser bara för att de uttalas av en sverigedemokrat. När Nordiska motståndsrörelsen fick hyra mark av Region Gotland under Almedalsveckan hänvisade de till att de inte kunde neka NMR för att de hade registrerat ett parti. Hur ska SVT göra med dem när de samlar till kongress?


I dagarna meddelade Bokmässan i Göteborg att de portar högerextrema Nya tider av kommersiella skäl. Den här gången är det inte lika många som lyft saken som ett ingrepp i yttrandefriheten. Vilka slutsatser drar du av det?

– Att pengar talar, men också att det lönar sig att protestera. Det är ju för övrigt det som Sverigedemokraterna gör. Jag tyckte det intressantaste från partiets landsdagar var när Jimmie Åkesson förklarade att deras noterade tapp i opinionsmätningarna kom sig av att deras frågor i inte stått i centrum under hösten. Han sa inte #metoo, men det var underförstått. Det kan alla lära sig något av. Medier inte minst.

– Jag tycker också att det var intressant att mediestormen om Strid kom att bli ytterligare ett uteslutningsärende enligt sedvanlig dramaturgi. Trots att flera partiföreträdare satt på första bänken när orden uttalades. Med vilket annat parti skulle en sådan uppenbar lögn passera? Vilka journalister skulle släppa det? I uttalandet säger sig Strid också ha kampanjat mot ett muslimskt centrum, men det har ännu inte kommit några frågor på det, trots att attentat mot moskéer är ett växande polisiärt problem i landet.


Hur ser du på gränsdragningsproblematiken när det gäller vilka åsikter som är välkomna på demokratiska arenor och argumentet att vi hamnar på ett sluttande plan så fort en gräns sätts?

– Jag tycker inte att det är så förfärligt svårt att hålla sig med demokratiska principer. Vill man erbjuda ett demokratiskt forum så är det väl bara att rama in det med demokratiska principer och överenskommelser. Tydligen hade inte Bokmässan några sådana principer, varken förr eller senare. Som tur var utsattes de för konkurrens av många som hade det.

– Ännu sorgligare var det med region Gotland, som ändå är en kommun, även om just Almedalsveckan också har en svindlande omsättning. Har man ekonomiskt, men inte demokratiskt bindande avtal riskerar man att hamna där. De lär heller inte bli av med NMR nästa år, även om de inte blir en officiell utställare. Det var inte första gången de var där och uppträdde våldsamt och hotfullt. Det har varit ett växande problem i flera år. Ändå passerade utställaren. Uppenbarligen satt inte demokratin i ryggmärgen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: