Höj blicken och fokusera på de stora frågorna som berör många människor, säger Carina Ohlsson.

Fungerande välfärd är grunden för allas frihet

2017-09-12 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Ett feministiskt samhälle måste bygga på tillgång till fungerande välfärd av hög kvalitet. Det är en grund för allas frihet, säger S-kvinnornas ordförande Carina Ohlsson. När välfärden inte räcker till är det oftast kvinnorna som får kompensera för bristerna.

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– Eftersom vi sett att klyftorna har ökat i samhället, så önskar vi S-kvinnor att valet kommer att handla om hur vi får ett jämställt och jämlikt samhälle och då oavsett om du bor på landsbygden, förorten eller i staden.

– Ett feministiskt samhälle måste bygga på tillgång till fungerande välfärd av hög kvalitet. Det är en grund för allas frihet. När välfärden inte räcker till är det oftast kvinnorna som får kompensera för bristerna genom att gå ner i arbetstid. Därför behövs lagstadgad rätt till barnomsorg även på kvällar, nätter och helger. Alla förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och ska bygga på demokratiska och sekulära värderingar och ha en genusmedveten och normkritisk pedagogik.

– Äldreomsorg av god kvalitet som stärker äldres rättigheter. Vinster ska inte vara styrande i välfärden. Offentliga medel ska gå till verksamheten.

– Bostaden ska ses som en social rättighet och målet ska vara att skapa attraktiva, välfungerande och socialt integrerade bostadsområden med en blandad bebyggelse för människors behov genom hela livet.

– Den feministiska kampen måste föras hela tiden för att en jämställd värld ska vara möjlig.

 

Vilka är dina farhågor?

– Att det blir för stort fokus på personfrågor i stället för sakfrågor. Att det dyker upp sakfrågor som berör ett fåtal och som tar fokus från de stora politiska frågorna som berör många människor.

 

Hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– Jag hoppas att medierna går mer på djupet när de intervjuar partiledarna eller andra företrädare. Att de inte fastnar i enskilda sakfrågor utan försöker höja blicken och därmed kunna fokusera på stora frågor som berör hela samhället och därmed många människor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: