I helgen antog Unga feminister ny miljöpolitik, som Alicia Nathanson Thulin gärna lyfter fram.

Unga feminister laddar för valår

2017-09-04 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

I helgen samlades Unga feminister till rikskonferens i Hudiksvall. Feministstiskt perspektiv ställde fyra frågor om stämningen, utmaningarna och besluten till Alicia Thulin, miljöpolitisk talesperson för det politiska ungdomsförbundet.

Hur var uppslutningen, stämningen och genomförandet?

– Stämningen var varm, välkomnande och förväntansfull. Det märks att det börjar närma sig valår och deltagarna hade många bra idéer för kampanjer, aktiviteter i lokalavdelningarna och gick ofta upp och debatterade i talarstolen. Det var en ganska liten med intresserad och aktiv grupp medlemmar som träffades i Hudiksvall. Genomförandet gick bra då vi har planerat konferensen länge och alla jobbade hårt under helgen. Sedan fick vi hjälp att genomföra den av vår verksamhetsutvecklare Madelene Eriksson.


Vilka utmaningar står Unga feminister inför som organisation?

– Vi har en utmaning i att mobilisera och aktivera de medlemmar vi har. Många är utspridda över hela landet och det kan vara svårt att samla medlemmar i sin ort. Sedan har vi en utmaning att värva alla feminister som delar vår värdegrund men inte vet så mycket om oss eller vet om att vi finns.


Ni antog ett omfattande politiskt program och pratade strategi inför valrörelsen. Vilka var de mest omdiskuterade frågorna och vad är ni mest överens om?

– Bland dem mest omdiskuterade frågorna var en motion som gällde narkotikapolitik. Där handlade debatten om vi skulle ta en mer liberal inriktning eller hålla oss till en restriktiv narkotikapolitik. Det som röstades fram blev att Unga feminister ska verka för ett sprututbytesprogram. Andra mer liberala motioner om drogpolitik röstades ner. Det diskuterades även mycket kring ett nytt kapitel om djurrätt under helgen men tyvärr hann vi inte ta beslut inom de frågorna under konferensen.

– Det som konferensen var mest överens om var de övriga politiska områdena, till exempel miljöfrågor, frågor om bostäder och samhällsplanering och sjukvård.


Något mer du vill lyfta fram när det gäller helgens konferens?

– Jag vill lyfta fram all den nya miljöpolitik som röstades igenom! Till exempel att vi vill införa ”miljöbudgetering” i kommuner och landsting. Att vi verkar för källsorteringskrav i offentlig verksamhet, en hög flygskatt, utbyggnad av cykelbanor och gångbanor i städer och att vi är emot antidemokratiska handelsavtal. Jag vill visa att Unga feminister är en seriös aktör i miljöpolitiken och att vi är ett självklart val när det gäller ung, feministisk miljöpolitik i Sverige.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.