Ryssar och svenskar möts för första fredsövningen i sitt slag

2017-09-01 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Den 8-10 september samlas 15 deltagare från Sverige och lika många från Ryssland på Åland. De ska öva på att stå upp för fred i tider av ökad spänning och militarism. Feministiskt perspektiv ställde fyra frågor till initiativtagaren och fredsaktivisten Pelle Sunvisson om fredsövningen Åland 17.

Vilka är ni som står bakom övningen?

– Övningen finansieras till största delen av Stockholms fredsförening. Vi som genomför den gör det emellertid på eget initiativ och utanför våra vanliga organisationer.


Är detta verkligen den första fredsövningen någonsin och hur kom ni på idén?

– Idén kommer från insikten att krigsövningar funkar i den meningen att de verkligen förbereder soldater och officerare för krig. Och konstigt vore annat. Krigsövningarna har ju utvecklats under åtminstone ett par tusen år och med nästan obegränsade resurser. Det vi gör nu är att ta det krigsövningarna bygger på och applicerar det på rakt motsatt fråga. I det är vi mig veterligen först.


Övningen sker helgen innan den svenska försvarsmakten drar igång Aurora-övningen med en rad Nato-länder. Vad hoppas ni uppnå?

– Fredsövningens främsta mål är att förbereda dem som talar för fred på en situation med ständigt ökande spänning. Ju starkare spänningen blir mellan våra länder desto svårare blir det att stå upp för fredstanken. I Sverige stämplas redan alla som ifrågasätter upprustningen och närmandet till Nato som ryska agenter eller nyttiga idioter. I Ryssland anklagas de som ifrågasätter krigsförberedelserna, militarismen och krigen för att vara utländska agenter. Det krävs noggranna förberedelser och ett starkt samarbete om de här rösterna inte ska tystna.

– Med just Åland 17 är det också viktigt att utveckla fredsövningen som metod. Vi hoppas och tror att den kommer vara något fredsrörelsen kan använda sig av i framtiden. Att vara en kommentar till de pågående krigsövningarna kommer först någonstans efter det.


Vad krävs för att få medverka och finns det utrymme för fler deltagare?

– Det främsta kravet är ett kritiskt förhållningssätt till upprustning och krigslogik. Beredskapen att i första hand kritisera det egna landet och dess allierade är också viktig. De senaste dagarna har ett par av de svenska deltagarna fått förhinder. De skulle vi kunna fylla.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: