– Det är problematiskt att feminism har kommit att enbart handla om jämställdhet, säger Maria Jacobson.

Fi måste lyfta frågan om hur olika feminismer ser ut

2017-08-25 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

– Förhandlingar om könsmakt pågår även utanför det traditionella jämställdhetsparadigmet, men den svenska exceptionalismen tenderar att osynliggöra feministisk kamp överhuvudtaget, menar journalisten Maria Jacobson.

Maria Jacobson är journalist och en av grundarna till det mediekritiska nätverket Allt är möjligt.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– Jag önskar flera saker. Vård, skola och omsorg är viktiga – och det är kvinnodominerade sektorer. Här har Fi en viktig roll, att föra upp det feministiska perspektivet och klassperspektivet på kvinnors arbetsvillkor. Den nuvarande regeringen säger sig vara feministisk men jag tycker inte det når ut tillräckligt. Dessutom är det problematiskt att feminism har kommit att enbart handla om jämställdhet, vilket är alltför snävt och har gynnat vissa kvinnor och män.

– Jag skulle också vilja att ämnen som rasism och islamofobi kommer högt på den politiska dagordningen. Överlag har de politiska partierna undvikit att ta i frågan på allvar. Islamofobin som fenomen har kommit helt i skuggan av ämnen som terrorism och våldsbejakande extremism och det slår hårt mot muslimer i Sverige, särskilt mot kvinnor. Också här har Fi en uppgift att lyfta frågan, också om hur olika feminismer ser ut. Det har blivit alltför lätt att avfärda den kamp som sker på andra arenor än den vita, utifrån den västerländska blicken som slår fast att exempelvis muslimska kvinnor aldrig kan vara feminister eftersom de i grunden accepterar patriarkatet. Jag tycker att en då bortser från att förhandlingar om könsmakt pågår även utanför det traditionella jämställdhetsparadigmet. Den svenska exceptionalismen tenderar att osynliggöra feministisk kamp överhuvudtaget

.  

Vilka är dina farhågor?

– Att SD kommer i regeringsställning. Att Moderaterna fortsatt håller öppet för att diskutera med dem. Att de partier som blir kvar i riksdagen inte kan komma överens om att blockera SD. Att Nordiska motståndsrörelsen, nu också är ett parti, får flera procents röster. Att Fi inte växer och inte har kraft att slå igenom utan förblir ett småparti i all oändlighet. 

 

Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– Kanske de fått sig en tankeställare i och med att ett flertal opinionsmätningar internationellt haft fel. Jag tycker mig också se ett ökat intresse både bland medierna och läsarna/tittarna för grävande journalistik och fördjupande samhällsreportage. Jag hoppas också att klickeran är över – det är ett så ytligt mått på popularitet och intresse att väljarna riskerar att hållas oinformerade. Public service har ett stort ansvar för en nyanserad valbevakning.  

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: