Ett hållbart arbetsliv för alla vill Annelie Nordström ha.

”Hatet är livsfarligt för såväl enskilda som vår demokrati”

2017-07-10 | FemPers padlock 1

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Annelie Nordström lämnade ordförandeposten på Kommunal och är numera arbetsmarknadspolitisk talesperson i Feministiskt initiativ. Hon vill att valet 2018 bland annat ska handla om hur vi ska få ett samhälle med arbetsvillkor som bidrar till att skapa ett hållbart arbetsliv för alla.

Annelie Nordström är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.


Läs även:

2017-04-21 | Fackpampen som blev en broderande aktivist

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?


– Mänskliga rättigheter och allas lika värde. Det handlar både om jämlik välfärd inom vård, skola och omsorg för alla oavsett glesbygd eller förort. Men också om allas rätt att söka skydd och leva ett tryggt liv. Det handlar om jämlika löner och anställningsvillkor på arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsliv för alla. Och om att Sverige behöver verka för fred och hållbar utveckling, här är ett jämlikt klimatarbete viktigt på alla nivåer.


Vilka är dina farhågor?

– 
Att grupper ställs mot grupper och sifferexcercisen som omvandlar politik och mänskliga rättigheter till att handla om budgetposter, utgifter och taktik. Även det rasistiska och sexistiska hatet och hoten är en farhåga. De är livsfarliga inte bara för enskilda personer utan också för vår demokrati.


Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– Det hoppas jag. Men vi måste alla hjälpa till med det, genom att respektera väljarna och uppträda medmänskligt och schysst.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20170711 - Inga-Lisa Sangregorio

Jag håller just på att skriva om pensionerna och läste igenom mina anteckningar från några av Kommunals seminarier. Nog det enda fackförbund som intresserat sig även för de före detta medlemmar som byggt upp förbundet.

Jag var imponerad av Annelie Nordströms insatser och beklagade att hon måste lämna sin post. Men fint att hon fortsätter kämpa, om än från en annan position.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: