– Medierna behöver bli bättre på att beskriva sakfrågorna och hur partierna skiljer sig i sak, säger Karen Austin.

Utjämning krävs på alla plan

2017-06-30 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Karen Austin efterlyser en inkluderingspolitik där de så kallade utsatta områdena – men också de rika – blir färre och polariseringen minskar.

Karen Austin är strateg på stadsledningskontoret i Stockholms stad och arbetar med frågor som våldsprevention, antirasism och hedersrelaterat våld. 

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

–Jag vill att valrörelsen 2018 ska handla om hur vi ska investera i förnybar energi, hur vi stoppar mäns våld generellt på alla plan och patriarkatets förödelse och alla konsekvenser som faller ut på grund av det, såsom porrindustrin, terrorism, rasism, våld på stan och i hemmen, för att nämna några områden. Bättre fördelningspolitik och sex timmars arbetsdag vill jag också ska belysas i årets valrörelse.


Vilka är dina farhågor?

– Att vi fortsätter att prata om ”vi och dem” och om flyktingfrågan som det avgörande problemet och att medierna gör det till den stora frågan när det finns andra områden som är minst lika viktiga. Arbeten, klimatet, skolan, välfärden, regionalpolitiken står och faller inte med om vi tar emot flyktingar eller inte. Däremot behöver vi hitta en inkluderingspolitik så att de så kallade utsatta områdena blir färre – och de rika områdena också blir färre. Utjämning krävs på alla plan. Mer av en internationell blick. Mindre av protektionism. 


Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– ”Gammelmedia” kommer att ha svårt att hinna med. Sociala medier och tidningar på nätet kommer hinna före och i valtider hinner knappt gammelmedier bekräfta om det som sagts i sociala medier stämmer eller inte förrän nya nyheter och rykten florerar.

– Medierna behöver bli bättre på att beskriva sakfrågorna och hur partierna tycker och skiljer sig i sak. Men medierna kommer förmodligen att ägna mycket tid åt att skildra vem som sa vad och andra inre maktstrider. Inledningsvis kommer det att finnas en ambition att ställa frågor om långsiktiga politiska mål men ju närmare valet vi kommer, desto fler blir frågorna om skattesatser och pensioner och vem som ska regera med vem. 

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: