– Vi behöver tydligare avgöra vilken riktning vi vill att samhället ska ta, säger Wendy Francis.

Make it or break it – det är vad valet 2018 handlar om

2017-06-30 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Medievetaren Wendy Francis efterlyser ett jämlikare samhälle och ett tryggare socialt skyddsnät för samhällets mest sårbara grupper. Det är frågor som behöver prioriteras för att minska diskriminering, hot, våld och utanförskap.

FAKTARUTA

Wendy Francis är medievetare, skribent och normkritisk föreläsare.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– På många sätt känns riksdagsvalet 2018 som ett ”make it or break it”-event. Landet upplevs överväldigat med rastlöshet och svidande frustration. Diskussionen om långa väntetider inom sjukvården, en haltande skola och försvagade klimatperspektiv har fått stryka på foten och ersatts med feta tidningsrubriker om invandring och säkerhet. Men i en tid då sexualbrottsförövare och narcissister kan bli presidenter, behöver vi tydligare avgöra vilken riktning vi vill att samhället ska ta.

– Jag hoppas bland annat att politiker lyckas erbjuda en tydligare brygga mellan nutid och framtid, där den svenska skolan prioriteras och investeras i, så att barn och unga blir sedda på riktigt. Ett jämlikare samhälle och ett tryggare socialt skyddsnät för samhällets mest sårbara grupper, är frågor som behöver prioriteras ytterligare för att minska diskriminering, hot, våld och utanförskap. Jag hoppas också att fler konkreta och långsiktiga åtgärder presenteras kring klimatförändringar, för att säkra både miljö och hälsa för framtiden. Och för mitt kära Stockholm önskar jag att politiker tar den sanslöst stora bostadsbristen på allvar.


Vilka är dina farhågor?

– Att samhället divideras och fragmenteras som ett resultat av politikers oförmåga att ta vara på sin makt – och att vi, folket, accepterar det. Jag tror att vi sakta blivit alldeles för bekväma vid tanken på att makten tillhör någon annan än oss själva. Min förhoppning är därför att uppladdningen inför valet också handlar om vilka visioner vi vill se i samhället och hos oss själva. Jag tror helhjärtat på att förändringen görs gemensamt och att vi inte ska vara för känsliga för att kräva mer av beslutsfattarna. Folkets krav, iver och gemensamma kraft är ett motgift mot allt ifrån enfrågepartier till ojämlika och ohälsosamma samhällsstrukturer.


Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften?

– Svenska medier tenderar att falla ner i samma gamla gropar, täckta med säljande rubriker och ytliga opinionsundersökningar. Vi kan bara hoppas att landets journalister och skribenter lärt sig från tidigare år. Men egentligen tror jag att det är viktigt att också folket engagerar sig för att forma nya politiska narrativ, bortom den politiska färgskalan.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: