Inga nazister i demokratiska forum

2017-06-30 | Anna-Klara Bratt , Sholeh Irani , Jenny Rönngren , Mattias Irving , Bella Frank , Ingrid Engarås , Felicia Mulinari padlock

OPINION

Demokratiska forum bygger på demokratiska överenskommelser. Överges den grundläggande överenskommelsen är det inte längre ett demokratiskt forum. Så enkelt är det. Inför politikerveckan i Almedalen gör samtliga Feministiskt perspektivs redaktörer ett upprop till demokratins försvar.

De senaste åren har vi fått se en rad organisationer, arrangörer, företag och institutioner visa chockerande låg kännedom om grundläggande demokratiska överenskommel­ser. Bokmässan i Göteborg och Almedalsveckan i Visby är två exempel.

De båda tar rygg på den de­mokratiska principen om allas rätt att yttra sig, vilket inte är samma sak som att släppa loss de krafter som vill minska eller till och med häva andras rätt att yttra sig – eller ens existera. Den demokratiska överenskommelsen bygger ju på allas rätt att yttra sig. Antidemokratiska krafter tränger undan de demokratiska.

Frågan är inte ny men har hängt i luften ända sedan Sve­rigedemokraterna närmade sig fyraprocentsspärren till riksda­gen inför valet 2010. Inte minst blev det en stor fråga för landets skolor varav flera tyckte att det var problematiskt att släppa in ett parti ibland unga skolelever vars blotta existens, nationalitet, sexualitet, politisk hemvist eller hudfärg ifrågasattes av de tänkta besökarna. Skolverkets svar till frågande rektorer verkade enkelt och entydigt: Alla partier eller inga.

Inför valet 2014 fick frågan förnyad aktualitet. Nu satt SD i riksdagen och därmed ansågs frågan löst. SD var nu ett riks­dagsparti och skulle behandlas som ett sådant. Men på den kristna folkhögskolan Sundsgården i Helsingborg visste rektorn råd. På förekommen anledning – det saknades knappast skäl – villko­rades Sverigedemokraternas medverkan genom ett avtal där de fick lova att att inte kränka de studerande eller medarbetarna, oavsett kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning.

Temat för debatten var vad partierna ville göra åt den ökande rasismen och främlingsfientligheten i Europa. Då tackade partiet nej till att medverka. De tyckte, enligt Helsing­borgs dagblad (12/5 2014), att det demokratiskt villkorade avtalet var diskriminerande och byggde på ”förutfattade meningar och fördomsfulla attityder”.

Så enkelt kan det vara. Att luta sig mot demokratiska principer. Det kräver bara grundläggande kunskaper samt kännedom om demokratins innersta väsen.

Almedalsveckan i Visby och bokmässan i Göteborg är inte längre säkra platser för alla. Det handlar inte längre bara om Sverigedemokraternas medver­kan utan om nazistiska Nordiska motståndsrörelsen och högerex­trema tidningen Nya tider. Deras närvaro gör att alla inte längre har möjlighet att röra eller yttra sig utan att känna sig hotade eller uppleva sin blotta existens ifrågasatt. Utrymmet är villkorat. Med fog kan man säga beroende på ”förutfattade meningar och fördomsfulla attityder”. Men också med hot om våld.

Så sent som vintern 2013 slöt närmare 20 000 personer upp i Stockholmsförorten Kärrtorp för att markera mot nuvarande Nord­iska motståndsrörelsen som satt skräck i hela grannskapet då de inte bara attackerat motdemon­stranter och fredliga Kärrtorpsbor utan också för att de valt platsen för sina ”militära” övningar. Manifestationen arrangerad av Linje 17 mot rasism livesändes på flera kanaler. Flera politiker och partiledare fanns på plats.

Stöddemonstrationer följde kommande vecka i bland annat Lund, Östersund, Sundsvall Falun, Eskilstuna, Umeå. Nazist­attacken och den stora reaktionen ådrog sig internationell uppmärk­samhet, i bland annat tevekana­lerna CNN och Al Jazeera Eng­lish. Fotbollssupportrar i St Pauli i Hamburg i Tyskland visade sitt stöd för Kärrtorp genom en banderoll på läktaren under en match.

Samma år hade Nordiska motståndsrörelsen (dåvarande Svenska motståndsrörelsen) satt skräck i rasifierade deltagare under just Almedalsveckan. De­battörer och deltagare kände sig tvingade att lämna evenemanget, ta sällskap hem om kvällen eller hålla sig inomhus efter mörkrets inbrott.

Under första maj i år evaku­erade polisen i Falun femtio ensamkommande ungdomar till följd av att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen tillåtits att demonstrera. RFSL fick tidigare besked av polisen att de inte kunde garantera säkerheten för RFSL:s årliga mångfaldsparad i Almedalen.

Medlemmar i Nordiska mot­ståndsrörelsen är aktuella i en rad brottsutredningar och de hymlar inte heller med sina antidemo­kratiska ambitioner. De gömmer sig bakom samma principer som de vill avskaffa. Tidningen Nya tider rör sig möjligen i ett gräns­land men dess chefredaktör hade i samband med en granskning av tidningens innehåll av SVT:s Kulturnyheterna i början av juni mycket svårt att svara på raka frågor ens rörande huruvida För­intelsen någonsin ägt rum.

Arrangörerna bakom Almedals­veckan och Bokmässan har skru­vat på sig och lämnat otillfredsställande och skiftande svar. Man har lutat sig mot än det ena, än det andra; lagen, de juridiskt och ekonomiskt bindande avtalen, yttrandefriheten eller till och med polisen. Frågan om vilka de därmed valt att stänga ute från sina forum har förblivit obesvarad.

Därför har en rad deltagare och organisationer känt sig tvingade att ställa in sin medverkan: Streetgäris, Roks, RFSL, Feminis­tiskt initiativ är bara några av de som inte kommer att delta under Almedalsveckan. Det samma gäller bokmässan i Göteborg. I stället arrangeras nu alternativa forum runt om i landet. Demokra­tiska forum, med demokratiska överenskommelser – och demo­ kratiskafrågeställningar. Politi­kerveckan i Järva i juni var bara ett exempel.

Det saknas inte demokratisk res­ning i världen. Vare sig i Sverige eller omvärlden. Dessvärre tycks de demokratiska ryggmärgsre­flexerna vara satta ur spel både här och där. För andra är det solklart. För att citera 27 anställ­da vid brandstation Centrum i Malmö, som i ett protestbrev till Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (DN april 2014), ställde sig bakom Vårdpersonal mot rasism på Skånes univer­sitetssjukhus som motsatt sig partiledarens besök i samband med valet 2014:

”Det får aldrig spela någon roll vem det är bakom rökdykar­masken. Och det spelar aldrig någon roll vem det är som behöver vår undsättning. I vårt arbete möter vi dagligen Malmös fantastiska invånare, med ett gemensamt ursprung på 178 olika nationaliteter. Vi kommer alltid göra vårt yttersta för er säkerhet – utan undantag, oavsett vilka ni är.”

Detsamma gäller för Feminis­tiskt perspektiv. Vi är en demo­kratisk tidning. Inga nazister och inga rasister i våra forum.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: