Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad.

Nu höjer Stockholms stad sina krav på hemtjänstföretag

2017-05-08 | Clara Lindblom padlock

OPINION

”Oseriösa aktörer ska inte få göra vinst på att skära i personalens arbetsvillkor och våra skattepengar ska inte användas till att skapa en ny generation fattigpensionärer.” Clara Lindblom (V) presenterar en feministisk reform som innebär högre krav på alla företag som vill bedriva hemtjänst i Stockholm.

Clara Lindblom, Vänsterpartiet, är äldre- och personalborgarråd för det rödgrönrosa styret i Stockholms stad.

Det är en viktig feministisk fråga att kvinnodominerade yrken uppvärderas. Hemtjänsten är just ett sådant yrke. Därför höjer vi nu kraven på arbetsgivarna så att de som jobbar inom hemtjänsten i Stockholm ska kunna få ett bättre arbetsliv och en högre pension.

Grunden för kvinnors låga pensioner finns i en livslång ojämställdhet där kvinnor oftare har lägre löner, oftare jobbar deltid, tar ut det mesta av föräldraledigheten och vabbar mest. Allt fler kvinnor har därför så låga pensioner att de inte går att leva på. Hemtjänsten är ett område där villkoren behöver bli mycket bättre och där de allra flesta som jobbar är kvinnor. Många är dessutom utrikesfödda och det orättvisa pensionssystemet gör att många som invandrat sent till Sverige missgynnas hårt.

I början av året hade Pensionsmyndigheten en stor kampanj med budskapet att den som jobbar, betalat skatt och har tjänstepension inte behöver oroa sig för pensionen. Men så ser inte verkligheten ut för alla som jobbar inom hemtjänsten. Många av dem som arbetar i den privata hemtjänsten får i dag inte tjänstepension betald av sin arbetsgivare.

Som arbetsgivare i kommunen kan vi inte påverka utformningen av pensionssystemet – men vi kan ta vårt ansvar för att alla som arbetar in hemtjänsten får en avsättning inför sin framtida pension. Oseriösa aktörer ska inte få göra vinst på att skära i personalens arbetsvillkor och våra skattepengar ska inte användas till att skapa en ny generation fattigpensionärer. Därför inför vi nya högre krav på alla företag som vill bedriva hemtjänst i Stockholm.

När de nya reglerna nu börjar gälla för upphandling av hemtjänst i Stockholm finns för första gången svart på vitt vilka villkor som ska gälla för personalen. Alla arbetsgivare måste betala in tjänstepension för sina anställda. Löner, arbetstid och semester ska vara minst i nivå med kollektivavtalet. För de som i dag jobbar på företag med lägre löner än lägstalönen i kollektivavtalet kommer det att innebära en välkommen löneökning och bättre övertidsersättning. Och i det orangea pensionskuvertet kommer den som tidigare inte fått tjänstepension märka skillnaden.

Den som inte erbjuder minst de här villkoren kommer inte att få bedriva hemtjänst i Stockholms stad. Det ska inte vara möjligt att tjäna extrapengar på att försämra för personalen. Och det ska inte vara möjligt att neka sina anställda en rimlig pension.

Pensionssystemet behöver göras om i grunden men vi kan göra bra förändringar redan nu. Vi förbättrar för framtidens pensionärer genom att förbättra villkoren och ekonomin för dem som jobbar i kvinnodominerade yrken.

Rätten till ett självständigt liv måste fortsätta vara en av den feministiska rörelsens viktigaste kamper.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: