Mahi Akter och Farida Al-Abani från Pensionsrättvisa.

Centerns pensionsförslag är diskriminerande och ologiskt

2017-04-28 | Pensionsrättvisa padlock

OPINION

Att minska rätten till en garantipension eller förtidspension hos en grupp som redan diskrimineras på arbetsmarknaden är inte logiskt enligt Pensionsrättvisa, ett initiativ inom nätverket Streetgäris. Pensionsrättvisa menar att Centerpartiets förslag varken leder till mer öppenhet eller fler jobbmöjligheter och föreslår alternativa, rättvisa åtgärder.

Varför ska just du få ersättning, frågar de. Varför just du, som precis kommit hit? Du som bara borde vara tacksam för att du fick komma till Sverige?

Just du ska få ersättning, för det var inte ditt fel att du var tvungen att fly, över gränser som varken du eller dina föräldrar har ritat. Du ska få likvärdig ersättning, för det var inte du som kunde kontrollera kriget som bröt ut i det land du råkade leva i – ett land som människor tidigare flytt till, som andra nu flyr ifrån. Du förtjänar likvärdig försörjning av den enkla principen att vi inte ska ha ett ”vi och dom”-samhälle. Ett samhälle som sakta men säkert skiljer människor åt. Just du förtjänar ett rättvist ersättningssystem, för att ingen människa förtjänar att förminskas till en ekonomisk varelse, som enbart värderas i hur ”lönsam” personen är för samhället.

Stater formar – efter politik, tid och smak – möjligheter och begränsningar. En sådan begränsning är exempelvis att det krävs att du har bott 40 år i Sverige för att få rätt till full garantipension eller full förtidspension. Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. För personer med flyktingstatus finns dock ett lagstadgat beslut om att personen i fråga ej behöver ha ha levt i Sverige i 40 år för att få garantipension. Det är helt enkelt inte ett rimligt krav att ställa på en person som berövats allt och inte kunnat påverka beslutet om landsflykt. Detta är ett undantag som Centerpartiet nu, med stöd av fler allianspartier och Sverigedemokraterna, vill ta bort för att spara på statliga medel.

Det är alltså på flyktingar – personerna som verkligen behöver stöd av en förtidspension – som pengar ska sparas enligt dem. Om en ska tolka Centerpartiets förslag till skuggbudget är denna besparing föreslagen med flyktingars bästa i åtanke, av den enkla anledningen att de annars inte kommer vara välkomna till Sverige.

Det här känner vi igen. Det är återigen allianspartiernas bild av den ”lata”, ”snyltande”, bidragssökande personen som målas upp – personen som enligt dem inte uppfyller kraven på den oberoende och högpresterande svensken. Det handlar alltså om att ta bort rätten till ett redan alltför lågt grundskydd, med föreställningen om att personer med flyktingstatus skulle sitta på privilegier som ger dem mer resurser än andra som grund. Detta trots att alla fakta visar på att utlandsfödda i Sverige redan diskrimineras i dagens pensionssystem.

Att minska rätten till en garantipension eller förtidspension för en grupp som redan diskrimineras på arbetsmarknaden är bara inte logiskt. Och det skapar definitivt inte mer öppenhet eller fler jobbmöjligheter. Pensionsrättvisa, ett initiativ av föreningen Streetgäris, startade för ett år sedan ur frustration över det orättvisa pensionssystem som vuxit fram i Sverige. Vi kan inte acceptera det vidgande av samhällsklyftorna som pensionssystemet innebär. Vi kan inte gå med på att våra medmänniskor hamnar i fattigdom sina sista år i livet på grund av deras kön, födelseland eller funktion. Vi vägrar se på när personerna som bär upp välfärden är samma personer som inte får tillgång till den. Vi kan därför inte låta centerns budgetförslag passera obemärkt.

Vi behöver ett pensionssystem som stärker snarare än försämrar för, och osynliggör, hårt drabbade grupper. Vi i Pensionsrättvisa vill se ett system som ser människa före ekonomi och som ser nya sätt att fördela resurser på, där den utsatta inte förväntas betala mer än alla andra. Vi vill garantera ett öppet samhälle med möjlighet till framtidstro och trygghet. Vi vill se en politik som snarare flyttar på begränsningar än på de människor som begränsas.

Så varför ska just du få ersättning? Just du ska få ersättning för att i Sverige värnar vi om varandra, därför värnar vi om just dig. Vi värnar om dig som inte kan rå för dina förutsättningar. Du är en given del av samhället och du hjälper samhällskroppen att andas. Just du – för att vi inte är lika starka utan dig.


För Pensionsrättvisa:

Samuel Girma

Nadja Al-Malki Gunnarsson

Veronika Bäckman

Farida Al-Abani

Giovanna Iacobucci Jelbring

Marcus Olsson

Mahi Akter

Ronak Moaf Mirlashari

Ailin Moaf Mirlashari

Suada Gruda

Nadine Jszzar

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: