Linda Wijkström, generalsekreterare för Elitfotboll dam, och talesperson för nybildade Swedish Alliance for Women in Sport.

”Självklart är idrotten också en del av kvinnorörelsen”

2017-03-06 | Bella Frank padlock

SPORT

På internationella kvinnodagen lanseras en ny plattform som ska jobba för ökad inkludering och jämställdhet inom idrotten. Swedish Alliance for Women in Sport presenterar 50 förebilder inom idrottsrörelsen på onsdagens sportgala på Handelshögskolan i Stockholm. Feministiskt perspektiv har intervjuat talesperson Linda Wijkström:
– Tanken är att vi ska kunna driva gemensamma frågor, och vi vill vara handlingskraftiga.

Swedish Alliance for Women in Sport (Safwis) har bland annat skapat en databas över kvinnor som innehar kompetens inom olika aspekter av idrottsrörelsen: atleter, tränare, eller kandidater till en styrelse- eller förtroendepost, eller ett jobb som sportchef, och databasen ska fungera som en resurs för att hitta rätt person till rätt plats. Bland annat hänvisar Linda Wijkström till när Boxningsförbundets ordförande Tommy Lindström i höstas i en granskning i Dagens nyheter sade att det saknades kompetenta kvinnor till förtroendeposter inom boxningen.

– Nästa gång det argumentet kommer upp ska vi kunna gå ut med listan med alla olika kvinnor och tjejer som jobbar inom idrotten, både som atleter och i roller runt omkring. Det finns en otrolig kompetens, kvinnor som har hög utbildningsnivå och som skulle vara självklara i ett styrelserum, också för att visa tjejer att man kan ta plats inom idrottsrörelsen även utan att själv vara atlet.

– Vi tror att vi tillsammans kan driva de här olika frågorna, vi är en plattform men kommer också att fungera som ett nätverk och som samtalspartners kring frågor om inkludering och jämställdhet.

De fem aktörer som har tagit initiativ till, och som nu ingår i Swedish Alliance for Women in Sport, är Girls in Sport, Cruyff Institute, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Handelshögskolan och Elitfotboll dam (EFD) som Linda Wijkström är generalsekreterare för. EFD bildades redan 1978 och är en intresseorganisation för de två högsta ligorna inom damfotbollen i Sverige, Damallsvenskan och Elitettan.


Kan du beskriva hur kompetensen hos kvinnor inom idrottsrörelsen inte tas tillvara i nuläget?

– Ett sätt som det sker på är om man tittar på hur man jobbat med styrelser och kommittéer, då har man oftast bra koll på vad männen kan, vad Åke och Bosse kan, och sedan ska man ha in en kvinna också och då blir det ofta som sekreterare. Kommer en mamma in i en förening får hon ofta koka kaffe, men blir sällan tränare. Det är normdelen. Men sedan är det också så att vi kvinnor inom idrotten är så vana att få kämpa om att få en plats runt bordet, och det har bara funnits en plats, så vi har ofta slagit ut varandra i stället för att försöka ändra på det. Nu börjar det luckras upp och det finns en annan syn på inkludering och jämställdhet men vi har inte nått hela vägen fram, säger Linda Wijkström.

Linda Wijkström betonar också vikten av att kvinnor inom idrotten ser att det finns många olika möjligheter att ta vara på sitt idrottsintresse, att det inte bara finns en väg framåt:

– Du som har varit aktiv idrottare kanske inte vill bli naprapat eller tränare, du kanske vill bli klubbchef. Då är det viktigt att vi omkring kan stötta den aktiva för att komma dit. Visa att det visst finns plats runt bordet, och Safwis kan vara en hjälp på vägen.

Ett annat nätverk som Linda Wijkström har varit drivande i är Kvinnor som leder – Stockholm, nätverket finns också i Malmö och Göteborg. Behovet var stort att ha ett sammanhang där kvinnor kan mötas för att bryta en känsla av ensamhet inom sin sport eller inom sin post.

– Jag fick mejl från kvinnor som frågade: ”Är jag helt ensam i min nisch, eller min idrott, kan vi inte träffas”? Så vi träffas, utbyter erfarenheter i olika frågor, har inspirationsföreläsningar och nätverkar. Det är också därför det som Safwis gör är viktigt, säger hon.


Kan du berätta om sportgalan och hur ni valt ut de 50 kvinnorna som ska presenteras som förebilder?

– Det kommer att bli helt fullt, det är över 300 personer som kommer att vara på plats i Handelshögskolans aula. Vi har tittat på olika kriterier och har nominerat dessa 50. Det är ingen inbördes ranking utan det är personer som vi vill lyfta fram och synliggöra. Det kan vara en person som har arbetat för att tjejer och kvinnor ska få samma möjlighet att utöva idrott som killar, som har haft inflytande inom idrotten eller som genom välgörenhet jobbat för att bidra till kvinnors idrottande, det är väldigt blandat.

– Publiken är också blandad, det kommer folk från näringslivet, journalister, politiker och folk från specialidrottsförbunden. Vi kommer att ha idrottsminister Gabriel Wikström som talare bland andra, och två andra ministrar på plats, men också politiker från oppositionen. Ju fler vi kan inkludera, ju mer kan vi driva frågorna på ett handlingskraftigt sätt, säger Linda Wijkström och förklarar att Safwis dels kommer ha egna event under året, men att deras verksamhet också kommer att föras via de fem medlemsaktörerna som exempelvis under höstens Women in Sport and Adventure och via Kvinnor leders träffar. Tanken är också att med hjälp av GIH och Handelshögskolan kunna ta fram statistik och forskning.

Sportgalan som hålls på internationella kvinnodagen planeras bli årligt återkommande, och det är inte en slump att det är just då som plattformen Safwis väljer att lansera sig:

– Det är viktigt att frågorna belyses varje dag, men den 8 mars då många har aktiviteter är den perfekta dagen att lyfta fram det här.


Är det också ett sätt att kommunicera med kvinnorörelsen i bred bemärkelse, att den behöver vara intresserad och involverad i kvinnors idrottande?

– Ja, annars exkluderar man något som är stort i Sverige, idrottsrörelsen är oerhört stor. Tittar man på damfotbollen på 1910-talet så var det ren kvinnorörelse. Idrotten är en stor del av vårt samhälle, och det är 50/50 bland de som utövar idrott som är kvinnor och män.

– Självklart är idrotten också en del av kvinnorörelsen.

Linda Wijkström är alltså generalsekreterare för Elitfotboll dam, och har många gånger pekat på ojämlika villkor inom fotbollen som i höstas då hon kritiserade Skatteverkets regler kring avdragsrätt som innebär att en förenings beräknade marknadsvärde avgör om pengarna räknas som sponsring eller som bidrag. Eftersom damlag ofta har sämre marknadsvärde räknas pengar till dessa ofta som bidrag som skattas hårdare – det kan alltså straffa sig att satsa på ett damlag i jämförelse med ett herrlag. Nyligen uppmärksammade Dagens nyheter att medan herrklubbar får ersättning från Uefa när de lånar ut spelare till landslaget medan damklubbarna inte får det. Ersättningen är viktig eftersom klubbarna kan förlora flera av sina bästa spelare under längre perioder i samband med mästerskap. European Club Association (ECA) som företräder klubbarnas intressen har drivit frågan länge, och Linda Wijkström som sitter i ECA:s damkommitté, har drivit frågan där.

– Än så länge får vi höra att damfotbollen kostar pengar. När jag tog upp frågan i Uefas damkommitté fick jag till svar att herrarna jobbat länge med att få till det. Det blev punkt på diskussionen där, det är olyckligt när man samtidigt säger att man ska satsa på damfotbollens klubbverksamhet, säger hon.

– Det borde går fortare på damsidan. Det handlar inte ens om så mycket pengar, Uefa och Fifa kommer inte att ruineras, säger hon.

Men problemen med de ekonomiska villkoren för flickor och kvinnors idrottande är långt ifrån specifika för fotbollen. I en debattartikel i höstas hänvisade Linda Wijkström och Annika Grälls, ordförande i Elitfotboll dam, till siffror från Idrottsekonomiskt centrum att bara 20 procent av pengarna som går till idrotten går till flickors och kvinnors idrottande.

Det är viktigt att komma ihåg att det dessutom handlar om offentliga medel, pengar som går ut via riksdagsbrev och liknande, säger hon och pekar på pengar som via Riksidrottsförbundet går ut till idrottsföreningar i Sverige. Gabriel Wikström har tillsatt en utredning som under 2017 bland annat ska granska ”fördelningen av resurser mellan mäns och kvinnors idrottande och motionerande”.


Vad hoppas du att plattformen ska uppnå till nästa år?

– Att vi har spridit mer kunskap om förebilderna och att fler förebilder kommer fram, att vi motiverar fler att jobba med frågan, också att fler män gör det, och att vi både jobbar med opinionsbildning och samtal men också talar konkret och handlingskraftigt kring vad vi kan göra. Safwis är ett viktigt forum, det fyller ett viktigt tomrum.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: