Gudrun Schyman (Fi).

Gudrun Schyman (Fi): Ska barn födas i baksätet på bilar?

2017-01-26 | Gudrun Schyman padlock

KRÖNIKA/INRIKES

De rekryteringsproblem landstinget i Västernorrland själv orsakat genom nedläggningshot och usel personalpolitik, anges nu som orsak till att hela kvinnosjukvården läggs ner. För att förebygga förlossningsskador krävs fler förlossningsplatser och fler anställda, inte färre, skriver Gudrun Schyman och uppmanar till solidaritet med planerade protester.

Gudrun Schyman är partiledare för Feministiskt initiativ och återkommande krönikör i Feministiskt perspektiv.

I förra veckan föddes det barn som gjorde att vi nu är 10 miljoner enligt folkbokföringsregistret i det här landet. Alla välfärdsansvariga ministrar var glada. Så här sade folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar:

– Trygg och säker förlossningsvård i hela landet är avgörande för kvinnors hälsa och för våra små invånare. Därför gör den här regeringen stora satsningar på både förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Samtidigt i Sollefteå: BB stänger sista januari och 370 barn per år ska i stället förlösas i Örnsköldsvik eller Sundsvall. Oroade barnmorskor vill göra de blivande föräldrarna trygga genom att erbjuda kurs i bilförlossning. Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet, undrade i en artikel på SVT Opinion om det var ett tidigt aprilskämt!

Nedläggningen är ett resultat av att landstinget vill spara 15 miljoner kronor av en totaltbudget på 9,8 miljarder. Och då läggs inte bara BB ner utan hela kvinnosjukvården. Nu vill man också lägga ner akutkirurgin – nödvändig för BB, kejsarsnitt etcetera – och det skulle spara ytterligare 22 miljoner. Där anger man också som skäl de rekryteringsproblem man själv orsakat genom nedläggningshot och usel personalpolitik. Den budgeterade besparingen att stänga BB beräknas spara 15.2 milj. Det är lika med 0,16 procent av landstinget Västernorrlands totala budget.

Konsekvensen för blivande föräldrar blir 10-20 mils resa genom obebyggda skogstrakter med dålig eller ingen mobiltäckning, på vintertid ofta dåligt plogade vägar, ibland avstängda. Man stänger en verksamhet som har de bästa kvalitetsutvärderingarna i länet och bland de bästa i Sverige – färre kejsarsnitt, färre bristningar. Kompetent och stadig personal försvinner.

Jag tror att de flesta förstår att barnafödande kräver en lugn och trygg miljö, med möjlighet att fokusera på just födandet, utan tidspress. Förlossningsvårdens främsta uppgift ska vara att skapa de bästa förutsättningarna för födsloarbetet. Därför behövs det en bättre arbetsmiljö för personalen, med fler förlossningsplatser och fler anställda.

Men så ser det inte ut just någonstans och konsekvenserna vet vi. Studier visar att antalet underlivsskador i samband med förlossning minskar när förlossningen sker i lugnare tempo och där den födande i större utsträckning själv väljer förlossningsposition. Påskyndade förlossningar ökar risken för komplikationer och skador med ibland långvariga problem för kvinnan. Till det kommer större kostnader för medicinska ingrepp under och efter förlossning.

Förlossningsvården måste organiseras så det krävs minsta möjliga medicinska interventioner, med möjlighet för födande att välja vårdform, med kontinuitet i vården, både före, under och efter förlossningen och med tillgång till en egen barnmorska under födsloarbetet. Det är helt nödvändigt att barnmorskeprofessionens beprövade erfarenhet och kunskap måste finnas med på alla nivåer när diskussioner förs om hur resurserna ska fördelas.

Det förebyggande arbetet för att minska riskerna för förlossningsskador behöver utvecklas och implementeras i all förlossningsvård och för att det ska bli möjligt krävs fler förlossningsplatser och fler anställda. Inte färre. Det betyder också att förlossningsvården i glesbygden måste byggas ut, inte stängas ner. Tvärt emot det som nu alltså skett i Sollefteå. Barnmorskeförbundet kräver en nationell översyn av Sveriges mödrahälsovård och förlossningsvård.

Det gör de rätt i! Man konstaterar att en underfinansierad kvinnosjukvård skapar barnmorskebrist. I dag arbetar var tionde barnmorska med något annat. När omsättningen på barnmorskor är stor och det saknas kontinuitet får det allvarliga konsekvenser för Sveriges kvinnosjukvård. Barnmorskornas krav handlar inte bara om pengar. Kraven handlar om att kunna ­arbeta patientsäkert och dessutom att hålla ett helt yrkesliv. Att blivande föräldrar får en kurs i bilförlossning är så långt från den lösningen man kan komma!

Nu planerar gravida mammor en ockupation av BB med start den 30 januari klockan 18.00 på BB i Sollefteå. Mammor i hela landet kan kanske inte resa dit men det finns många sätt att visa solidaritet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: