Utsätts oftare för brott men anmäler mer sällan

2017-01-10 | FemPers padlock

INRIKES

Hela rapporten.

Förtroendet för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier är lågt bland hbtq-personer. Det visar en undersökning som RFSL presenterade på måndagen. Undersökningen genomförs årligen sedan 2008 och pekar tydligt på ett lågt förtroende för polis, åklagare och socialtjänst.

Det låga förtroendet påverkar viljan att söka hjälp och medför att färre brott anmäls samt att brottsoffer inte får det stöd de har rätt till. Samtidigt är det vanligare att hbtq-personer utsätts för våld jämfört med befolkningen i övrigt. I gruppen transpersoner har en femtedel någon gång i livet utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet.

– Det är ett demokratiproblem och riskerar leda till hälsoproblem. Ett oprofessionellt bemötande av grupper som i högre grad utsätts för brott riskerar leda till begränsning av livsutrymmet, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

En rad åtgärder för att motverka problemet föreslås i RFSL:s rapport. Avgörande för att fler ska få rätt stöd är enligt RFSL att öka förtroendet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: