Mindre våld och mer kamp!

2017-01-06 | Anna Rantala Bonnier padlock

OPINION

Våldet, kriminaliteten och otryggheten i norra Stockholm har inte uppkommit i ett vakuum. Anna Rantala Bonnier (Fi) konstaterar att det finns skäl till misstron mot politiker i Järva och vill se: ”Ett 2017 fyllt med organisering, omfördelning och omprioritering.”

Anna Rantala Bonnier, är gruppledare för Feministiskt initiativ Stockholm.

I förra veckan stängde handlarna i Husby centrum sina dörrar i protest. Det kan inte ha varit ett roligt eller enkelt beslut att ta, för vilken handlare stänger självmant en av de dagar när handeln är som mest lönsam? Jo, den som inte ser någon annan utväg, den som har höjt rösten länge men inte känner sig lyssnad på, den som har fått nog.

Och med den aktionen fick handlarna i Husby också den uppmärksamhet som de borde ha fått för länge sedan. Vi i den styrande majoriteten i Stockholm stad borde ha gjort mer, precis som den sittande regeringen borde ha gjort mer. Och det borde ha gjorts innan handlarna i Husby var tvungna att stänga i protest.

Många är nu de som på ren reflex välkomnar mer övervakning och kräver utökade resurser till polisen. Det är inte orimligt att tankarna går ditåt, polisen måste kunna göra sitt jobb. Och när polisen själva säger att de på grund av resursbrist har svikit de mest utsatta områdena är det ett allvarligt fel som måste rättas till. Men den som tror att det är den enda lösningen har inte tänkt så långt.

Inget av det våld, den kriminalitet och otrygghet som vi ser i området kring Järva har uppkommit i ett vakuum. Det är frukterna av ett ojämlikt samhälle, en stad där livslängden är olika beroende på i vilken stadsdel man bor och där invånarna har fått se hur samhällsservicen försvinner och områden nedprioriteras år efter år. Det är inte konstigt att man misstror oss politiker.

Därför krävs satsningar på unga, på kvinnor, på dem som vill lämna ett destruktivt liv – på alla dem som oftast inte någon lägger kraft och pengar på, och som halkar efter år efter år.

Och politik kan göra skillnad. För tredje året i rad satsar vi på ungas organisering i orten. Det gör vi för att vi vet att det är när unga själva får makten över resurserna som den verkliga förändringen kan ske. Under 2017 kommer vi att göra en riktad satsning även på ortens kvinnor, de som kan stå långt från arbetsmarknaden men som sitter på så många erfarenheter och kunskaper som vi behöver ta till vara på. Det kommer vi att göra genom att anställa kvinnor som ska hjälpa andra kvinnor in i samhället och ut i jobb. Och inte minst görs riktade satsningar mot våldet genom antivåldsprogram i skolan, mer resurser till sociala insatsgrupper och ett nytt Framtid Stockholm i Järva.

Mina tankar går mina tankar till alla mödrar, systrar, fäder, bröder, kusiner, vänner som firade den första julen och nyår utan en älskad bror och son eller vän som tagits ifrån oss 2016 på grund av våldet. Jag vill se ett politiskt 2017 med mindre våld och mer kamp! Ett 2017 fyllt med organisering, omfördelning och omprioritering. Ett antirastisk och feministiskt 2017 där vi fortsätter att driva politik som gör praktisk och långsiktig skillnad. Nu har 2017 börjat.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: