FDF Angered möter Timmerabben IF i Winning Ground, Linköping 2015.

Visioner om sportåret 2017

2017-01-05 | Bella Frank padlock

SPORT

Nytt år, nya idrottsvisioner. Feministiskt perspektiv har frågat personer som på olika sätt är aktiva inom idrottsvärlden, som antingen jobbar med aktuella frågor eller som själva är aktiva idrottare. Här är deras svar på vad som syns på deras idrottshorisont 2017 och vad de har för förhoppningar ska ske inom deras idrott eller inom idrottsvärlden under året.

Jonna Blind, armbrytare och renägare, jobbar på HKfjäll Foto: Ante Fahlén, Grafiska verkstan

Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– Under 2017 har jag flera stora tävlingar att se fram emot. SM, EM och VM är de största men hoppas även att kvala till en proffstävling i Las Vegas. Dessutom vill jag få igång min klubb i Vilhelmina igen att fler utövare kommer och att den blir mer självgående.

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Förhoppningen vore ju att kunna leva på sin sport trots en är kvinna och armbrytning inte är en så erkänd sport. Därför hoppas jag på en större medial uppmärksamhet, fler utövare och att det kommer bli lättare för landslaget och klubbar att få ekonomisk hjälp.


Mathilda Piehl, kommunikationschef RFSL.


Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– Under 2017 har jag ett lite större projekt. Jag har påbörjat en äventyrsutbildning på Adventure Academy och kommer under sommaren att bestiga 10 fjälltoppar på 14 dagar tillsammans med en vän och tre barn. Två av barnen kommer att behöva bäras upp och ned så jag försöker komma i form inför det projektet. Annars ser jag mycket fram mot att steppa up mountainbikecyklingen i fjällvärlden.

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Allt. Det är svårt att plocka ut en enskild bit för det är så mycket som behöver göras. I dagarna publicerades en cykeltidning som uteslutande innehöll reportage om män, med ett undantag ”Karin bakar”. Hela cykelsporten känns dock som att det kommer att ta fruktansvärt lång tid innan någon vettig förändring kan märkas. Personligen har jag en liten förhoppning och det är att jag ska kunna gå in i random cykelbutik utan att bli mansplainad. Det skulle vara fint.


Isabelle Widmark, verksamhetsutvecklare på stiftelsen Fairpay, (till höger fotbollsikonen Caroline Jönsson).

Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– Om jag tittar på min idrottshorisont för 2017 hittar jag ett fortsatt lobbying- och opinionsarbete, där jag hoppas få fler företag, kommuner och förbund att se ekonomi- och resursfördelning som en väldigt viktig (och kanske avgörande del) för att uppnå jämställdhetsmål. Det handlar inte bara om rättvisa. Det förändrar också normer och attityder över tid, inom idrotten såväl samhället i stort. I övrigt har vi på Fairpay många intressanta projekt på gång som vi kommer att jobba vidare med. Bland annat ett internationellt fotoprojekt, ett konsultuppdrag åt några större företag samt ett samarbetsprojekt med media.


Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Jag har en optimistisk känsla inför 2017. Alla vi som arbetat för en jämställd idrott har jobbat i motvind för länge nu. Så jag hoppas på mer medvind under kommande år. Min känsla är i alla fall att 2016 lade grund för ett större och mer framgångsrikt arbete. Först och främst hoppas jag att fler kommunala och statliga bolag ska ta ett principbeslut om jämställd sponsring och att de är transparenta i sitt arbete. Att 80 procent av resurserna inom idrotten går till män har inte bara med marknaden att göra. Det är fler faktorer som spelar in. Jag hoppas att fler ska se det. Det känns inte heller som att alla har förstått den potential som finns i jämställd sponsring – både socialt och ekonomiskt. Sett ur ett större perspektiv hoppas jag att normkritiken ska få en ännu mer central roll i debatt och förändringsarbete. Det räcker inte enbart att pratar om attkvinnor och andra underrepresenterade grupper ständigt väljs bort, utan vi måste också prata om de som – ibland orättvist – alltid väljs in. Det är viktigt både i representations- och i sponsringssammanhang.


Daniel Alsarve, projektledare ”Unga satsar jämt” Örebro Läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna


Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– Under 2017 kommer utbildningsmaterialet i Unga satsar jämt att färdigställas och projektet avslutas. Jag har arbetat med detta projekt i nästan tre år och fokus har varit att lyfta maskulinitetsfrågorna inom idrottsrörelsen. Hur bra blir det när idrotten gör män av pojkar? Hur kan idrotten bli mer jämställd? Vad kännetecknar ett rättvist och inkluderande ledarskap? Dessa frågor har jag försökt koka ner till ett engagerande utbildningsmaterial för ledare, tränare och förtroendevalda inom idrotten.

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Min förhoppning är att idrottsrörelsen, med Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i spetsen, fortsätter skapa förutsättningar för föreningar som vill arbeta med delaktighet och en idrott för alla. Självklart skulle jag vilja vara en del i detta arbete på något sätt.


Ida Wahlström, Verksamhetsledare Sverige och Åland för Futebol dá força

Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– För oss på Futebol dá força i Sverige kommer 2017 vara ett år med mycket utbildning, vilket känns väldigt spännande för det betyder att vårt nätverk av ledare med starka värdegrunder och ett brinnande engagemang för en jämställd och jämlik idrott växer så det knakar! Rent konkret kommer vi rekrytera och utbilda unga kvinnliga ledare från Luleå i norr till Borås - eller kanske även Malmö! - i söder. Dessa ledare kommer i sin tur slussas vidare till föreningar där de kommer stärka unga tjejer och se till att alla unga har lika tillgång till fotbollsplanen. Under 2017 kommer vi även att rekrytera och utbilda ett team av FDF-instruktörer som kan svara på den höga efterfrågan för våra utbildningar, så att ännu fler tränare och föreningar ska kunna ta del av våra metoder för inkluderande ledarskap och jämställdhet!

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– ”Det börjar med mig” är ett av de enklaste och på samma gång mest utmanande och inspirerande citat som jag har hört under 2016, och som jag bär med mig in i 2017. Orden syftar till att arbetet med att förebygga och sätta stopp för våld börjar hos varenda en av oss. Varje gång vi bevittnar våld så kan vi synliggöra det som händer, ifrågasätta, avleda, ingripa, be andra om hjälp eller hitta en annan lösning för att avbryta våldet och i de bästa fall se till att det inte händer igen. Alltid finns det något vi kan göra. Det är ett budskap som vi förmedlar genom vår verksamhet - bland annat genom vår utbildning i våldsförebyggande ledarskap - och som flera andra också jobbar med att sprida. Därför hoppas jag se under 2017 att fler ledare, föräldrar, spelare och andra väljer att aktivt ta ställning mot det sexistiska och rasistiska vardagsvåldet som vi vet förekommer fruktansvärt ofta på och runt omkring fotbollsplanen. Det börjar med mig - alla kan vi vara förebilder och förändringsledare för ett tryggare och starkare samhälle.

Tomas Wetterberg. Samordnare, samordnare Länsstyrelsen Örebro.


Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– I min idrottshorisont finns bilden av att Unga satsa jämt, blir klar med vårt ledarmaterial om maskulinitetsnormer. Jag ser fram emot att det blir så bra som jag önskade när jag (som representant för Män för Jämställdhet i Örebro) var med och skrev ansökan.

– Min förhoppning är att Riksidrottsförbundet anammar materialet och inte enbart gör det som en form av normkritiskt arbete där maskulinitet och könsmakt försvinner, till förmån för någon form av mångfaldsarbete inom idrotten

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Jag hoppas att det blir ett ökat fokus på idrott där maskulinitetsidealen inte hyllas. Med det menar jag att det blir mindre nyhetsrapporteringar om våld på och runt idrotten och mer på de idrottsprestationer som sker. Tänk om hockeyförbundet bestämmer sig för att förbjuda tackling. Att få damhockeyns regler att bli norm för hockey. Jag hoppas också på en mer jämställd idrott där fördelning av träningstider, prestationskrav (varför ska kvinnor ha lägre häckar än männen och så vidare) och löner för spelare utjämnas mellan könen. Inte minst att idrottsjournalistiken speglar hela idrotten och inte i huvudsak männens.


Sara Westberg, Hammarby boxnings styrelse. Foto: Anna Wester


Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– Jag ska starta upp en motionsgrupp på Hammarby boxning för att fler kvinnor ska våga prova på en annars sedd machosport. Träningen ska hållas på söndagar och alla kvinnor är välkomna.

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Att fler kvinnor ser hur roligt det är att träna boxning och hitta gemenskap bland andra kvinnor som gillar sporten. Med den separatistiska träningen hoppas jag fler kommer träna de andra passen som finns på klubben. Vi har haft pass för ensamkommande flyktingar men få tjejer/kvinnor har dykt upp så hoppas de hittar till våra träningar. 2017 arrangerar Hammarby boxning Bajen Rough House, en boxningsgala för fjärde året i rad. Med galorna som varit hittills har hammarbyarna blivit rikets bästa boxningsfans. Det är roligt att visa upp en sport som är rätt liten även om det är en OS gren.


Sofia B. Karlsson, RFSL och Riksidrottsförbundet. Foto: Magnus Glanz.


Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– Året börjar med att jag ska vara med när den första allsvenska fotbollsklubben, Östersunds FK, hbtq-certifieras – en väldigt bra start alltså. Sedan, inom Riksidrottsförbundet, jobbar vi med att implementera det intensifierade jämställdhetsarbetet med bland annat en ny inkluderingswebb där förbund, distrikt och föreningar ska kunna hitta verktyg för att jobba för en mer inkluderande idrott.

– Jag släpper också en bok i maj, med ca tio stycken gästskribenter, som handlar om hur män som är idrottsledare kan bidra till en inkluderande miljö.

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Jag hoppas att fler allsvenska fotbollslag tydligare tar ställning för allas lika värde, mot mäns våld mot kvinnor och att ishockeyn följer efter. Jag hoppas att personer med makt inom idrotten ser sin möjlighet att påverka vilken riktning Sverige tar framöver. Idrottsrörelsen som är Sveriges största folkrörelse har en viktig roll att spela i att forma det framtida Sverige. Sedan hoppas jag att AIK:s herrar tar hem Lennart Johanssons pokal och att damerna, med ny tränare, kan få en positiv omstart.


Sofie Wallin, hockeyspelare i Sandvikens IK och projektledare för Jämställd idrott.


Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– I mitt arbete ska det bli roligt att utvärdera projektet Jämställd Idrott( ett projekt för att rekrytera, behålla och skapa en bättre verksamhet för tjejer) och då se vilka insatser som skapat en mer jämställd idrott. Vi kommer i projektet att delta på Forum Jämställdhet, något jag ser fram emot. Vi har vi även gjort en film för att visa på goda exempel och inspirera andra föreningar att jobba med jämställdhet, denna kommer vara klar 2017!

– I mitt egna idrottade kommer vi, Sandvikens IK, efter nyår fortsätta kämpa för att ta en kvalplats till SDHL, det kommer bli tufft men roligt!

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Mina förhoppningar är att jämställdhetsfrågan tas på allvar. Det är beslutsfattarna i föreningarna som måste ta upp jämställdhet på dagordningen. Jag hoppas att det framöver kommer bli en självklarhet att jämställdhetsperspektivet finns med i alla beslut som tas, att kvinnor och män, flickor och pojkar ska få samma möjligheter och förutsättningar för att utöva sin idrott.

– Inom min idrott önskar jag att tjejer/kvinnor ska slippa kämpa för sin existens och i stället få fokusera på att spela ishockey!


Frida Persson, Verksamhetsledare för Sydvästra Sverige, Futebol dá força

Vad finns på din idrottshorisont under 2017?

– 2017 känns som ett väldigt inspirerande år med mycket spännande på gång. Vi kommer att fortsätta med jämställdhet specifikt inom fotbollen och även övergripande i samhället i stort. Vi inleder året med vår tränarutbildning för kvinnliga fotbollstränare i Varberg och på Åland och på flera andra platser under året. I min roll som verksamhetsledare fortsätter jag att stötta och handleda ledarna i sin vardag med alla de utmaningar som de möter där. Flera tränarträffar kommer äga rum under året, och det ska bli häftigt att ha tränarträff mitt under Gothia Cup där ledare från våra verksamhetsländer Zambia, Sverige och Moçambique träffas och får utbyta erfarenheter.

– Vi planerar också för att ledarna som håller i Futebol Aberto, öppna träningar, också kan genomföra dessa på sommaren då det är en tid då många tjejer inte har så många aktiviteter i sin vardag. Dessutom hoppas vi kunna följa upp förra årets lyckade Summer Camp i Uddevalla igen.

– Vidare kommer vi genomföra Shake Hands World Cup 2017 tillsammans med Kopparbergs/Göteborg, deras sociala verksamhet Shake Hands och Röda Korsets ungdomsförbund. Vi genomförde cupen för första gången i år där olika Futebol Aberto-lag, tjejer som tränar på öppna träningar, fick spela matcher med varandra på Valhalla i Göteborg. Tjejer från föreningen Rampen deltog också och dagen avslutades med att se Kopparbergs/Göteborg spela mot Mallbacken. Efter matchen var det autografskrivning och fotografering med Elin Rubensson och Pauline Hammarlund.

– Ett annat fokusområde för min del är att bjuda in fler kvinnor från näringslivet som vill bli mentorer åt våra grymma ledare. Ett bollplank som våra ledare kan bolla allt från fotbollsträningar, skoluppgifter eller andra ämnen som känns relevanta för ledaren själv. Så om du som läser detta vill bli mentor för en av våra grymma ledare i Sverige, kontakta mig på frida@futeboldaforca.com

– Övergripande kommer mitt fokus vara att belysa jämställdhet och allas lika värde i de sammanhang jag medverkar i och med de aktörer som jag för samtal med och samverkar med för att normalisera tjejers fotbollsspelande i samhället. Genom att vi kommer genomföra våra utbildningar på flera platser kommer många fler tjejer få en förebild inom fotbollen att se upp till och samtidigt bli sedd för den de är och ha en trygg mötesplats att gå till. Media har också en stor roll i hur människor med olika kön inom fotbollen porträtteras, vad som lyfts fram och fokuseras på, och där är Feministiskt Perspektiv en inspirerande motvikt och en föregångare mot många andra stereotypa porträtteringar i annan social och traditionell media.

Vad har du för förhoppningar ska ske inom din idrott och/eller inom idrottsvärlden under året?

– Min förhoppning är att tjejer- och kvinnors fotbollsspelande tas på större allvar och jag tror och hoppas att sommarens EM i Holland kan bidra till det. Att fler människor blir medvetna om att fotboll kan spelas av alla, oavsett kön och att ens kön inte ska påverka ens träningstider, fotbollsutrustning eller andra hinder inom idrotten. En annan förhoppning jag har är att vi sluta snacka om ”fotboll” när vi syftar på pojkar och män och ”damfotboll” när vi syftar på tjejer eller kvinnor. Att det blir lika självklart och naturligt att tänka på en kvinnlig spelare när någon säger ordet fotboll. Avslutningsvis hoppas jag att fler män inom idrotten börjar inse att jämställdhet angår alla, och inte är en ”kvinnofråga” och att vi börjar snacka mer om maskulinitetsnormer och hur de påverkar både unga killar och tjejer inom fotboll, andra idrotter och samhället som stort. Att alla tar ansvar för att skapa en mer inkluderande fotboll helt enkelt!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: