Mattias Annwall.

Regeringspartierna är alldeles för nöjda enligt Funkapartiet

2016-12-01 | Stellan Beckman padlock

INRIKES

Försäkringskassans haverier den senaste tiden har drabbat flera människor med behov av stöd. Bland de mer kritiska rösterna återfinns Funkapartiet som startades av bland andra Mattias Annwall som var kritisk gentemot Vänsterpartiets lednings döva öron.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-12-03 | Olikheter är styrka i samhälle där mångfald är norm

2016-12-01 | Sexualitet måste vara funkis!

2016-09-02 |”Vems sexualitet kan regleras i en policy?”

2016-08-04 | Radikalt att vilja leva, inspirerande att vilja dö

2016-07-15 | Jag måste göra detta – måste bära vittnesmål

2015-06-09 | #funkofobi: ”Sluta att stämpla och kategorisera”

Mer om funktionalitet i Feministiskt perspektiv.

Mattias Annwall var tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet i Ekerös partiförening. Men han fick lust att lämna partiet av flera orsaker. Bland annat nämner han att det framstår vara splittrat inom vänstern, men själv ser han inte som att han lämnade vänstern bakom sig.

– De frågor jag brunnit för hamnade långt ned på agendan. Jag skrev bland annat en motion avsedd för V:s kongress i våras där jag argumenterade för vikten av att vänstern skulle ta en aktiv hållning mot funkofobin i samhället. Sammanlagt cirka 480 personer stod bakom.

Gensvaret från partkommissionen var dock inte vad Annwall väntat sig. De rådde nämligen kongressen att avslå hans motion.

– De försöker ju motivera alla sina avslag men min uppfattning var och är att deras motivering var väldigt vag.

Men beslutet att lämna Vänsterpartiet säger han kom oberoende av partikommissionens agerande.

– Jag ville vara del av något nytt. En rörelse som vill verka än mer för de marginaliserade i samhället. Och för en högre tillgänglighet. Rent allmänt och för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.


Det är väl bara Liberalerna som profilerat sig i frågan, jämfört med andra partier i riksdagen. Vad tycker du om det?

– Ja, det är ju lite av en liberal hjärtefråga eftersom de var ju de som mest aktivt drev igenom LSS med Bengt Westerberg som socialminister. Men jag är nog av åsikten att Liberalerna mer driver det hela av populistiska skäl.

– Mycket kan man säga om Jan Björklunds politiska agenda, men enligt mig är han knappast en produkt av socialliberalismen.

Enligt Mattias är partiet ett antikapitalistiskt parti, vilket förklarar tonen mot Liberalerna.

– Ja, vi är emot det kapitalistiska systemet. Vår ideologiska övertygelse bottnar i en solidarisk och ekologisk välfärd. Där individens frihet sätts i centrum. Men vi står inte för individualism i meningen ”ensam är stark” utan snarare ur ett individuellt rättighetsperspektiv. Att vi bör sträva efter att vara solidariska med var och en. Att vi som samhälle möjliggör en individanpassning för dig som medborgare i detsamma.


Vad anser Funkapartiet om den liberala demokratin? Står den i vägen för ett rättivisare samhälle?

– Min personliga åsikt är den att som den svenska liberalismen ser ut så är mitt svar ja på den frågan. Med tanke på hur liberalismen vurmar för ett marknadsstyrt samhälle med vinstjakten i vår gemensamma välfärd som ”största boven” så tycker jag inte att det är den väg vi bör vandra.


Kritisk mot regeringens spariverMattias menar att Funkapartiet är starkt kritisk till de haverier som skett kring Försäkringskassan den senaste tiden.

– Vi i Funkapartiet är till att börja med starkt kritiska till regleringsbrevet som skickades ut till FK där de mer eller mindre beordras att hitta sätt att krympa utgifterna för assistansersättningen. Dessa haverier, som du omnämner dem, visar på en spariver som inte är värdig en, enligt egen utsago, ”feministisk rödgrön regering”.

– Överlag anser vi i Funkapartiet att regeringspartierna är alldeles för nöjda med att förvalta arvet efter Alliansen. Visst, det parlamentariska läget är som det är, men det ska ju inte hindra en regering från att vara tydlig med sin ideologiska kompass. I motsats till den ”vända kappan efter vinden”-politik vi tvingas bevittna på daglig basis.

Funkapartiet låter som ett enfrågeparti med endast fokus på så kallade funktionshinderpolitiska frågor. Men utifrån partiprogrammet och kärnfrågorna framstår de inte som ett enfrågeparti utan tvärtom ett parti som förespråkar både sex timmars arbetsdag, mindre klasser i skolan, och en humanare försäkringskassa.

– Vi är långt ifrån ett enfrågeparti, men det stämmer att vår politik tar avstamp från funkisrörelsen. Jag har dock inga bestämda åsikter om andra partier som värderar funktionshinderpolitiska frågor högt. Vi har vare sig kontakt eller något samarbete med dem i dagsläget. Men vi är öppna för förslag i framtiden.


Men skulle ni samarbeta med säg Moderaterna eller SD om de lade motioner som gynnar funktionsvarierade?

– Skulle inte komma på fråga. Vi är inte intresserade av att samarbeta med vare sig M eller SD. Vare sig funktionshinderpolitiskt eller någon annan fråga.


Av principskäl?

– Ja, dels rent principiellt och dels rent krasst hur våra tre olika partier ser på värnandet av de mänskliga rättigheterna. Mig veterligen har vi ingenting gemensamt med dessa två.

– Visst, M säger sig värna dem men deras agerande i migrationspolitiken säger något helt annat.


Hur ser du på Feministiskt initiativs (Fi) politik kring funktionshinderfrågor?

– Efter att ha satt mig in i deras ställningstagande beträffande funktionshinderpolitiken kan jag inte säga så mycket mer eller annat än att jag håller med Fi helhjärtat.

– De är inne på det spår som vi önskar se ännu fler politiska partier ta in på.

Mer om Funkapartiet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: