En demonstration för rätten till friabort är planerad till söndag den 30 oktober i Seoul.

Sydkoreanska feminister kampanjar för lagliga aborter

2016-10-29 | Gordana Malešević padlock

UTRIKES

Regeringen i Sydkorea har beslutat att utöka straffet för dem som utför aborter som enligt landets lagar är illegala. Som svar hotar obstetriker och gynekologer att upphöra även med de aborter som lagen tillåter. Feminister å sin sida har inlett en kampanj för en avkriminalisering av abort. Gordana Malešević har talat med några feminister och aborträttsaktivister som planerar en demonstration i dag, söndag.

BAKGRUND

Chin-youb Chung, minister för hälsa och välfärd, tillsattes 2015 av president Geun-hye Park (Saenuripartiet). I det senaste parlamentsvalet (2016) förlorade det konservativa Saenuripartiet sin ledande ställning till liberala Minjupartiet. Det nya parlamentariska läget har öppnat upp för en ny politik, men även lett till en mer polariserad retorik och att flera politiska beslut gått i stå.


Peppande kommentarer och moraliskt stöd från polska feminister, irländska kvinnogruppen Rosa och kvinnorättsorganisationer som arbetar för en avkriminalisering av abort i Filippinerna fyller Femi Dangdangs (페미당당) och andra koreanska feministiska nätverks konton på sociala medier. Se till exempel #검은시위#BlackProtestKorea.


RELATERADE ARTIKLAR

2016-08-23 Sydkorea: Kvinnor utestängs från arbetsmarknaden

2016-07-27 Få statsanställda kvinnor i högre befattning i Sydkorea

2016-04-19 Nytt parlamentariskt läge i Sydkorea men lika få kvinnor

2016-01-08 Halvvägs för Sydkoreas första kvinna på presidentposten

2015-09-14 Tusentals sägs upp under mammaledighet i Sydkorea

2015-09-15 Sydkoreansk politik behöver mer än könskvotering

2012-05-11 I tecknade serier lever samtidsanalysen

I Sydkorea är abort olagligt med några få undantag. Nu vill ministeriet för hälsa och välfärd höja straffet för de som utför vad ministeriet kallar ”omoraliska ingrepp” från nuvarande en månad till ett år. Flera intresseorganisationer har reagerat och protester har hållits mot förslaget. Både kvinnorättsgrupper och Sydkoreanska föreningen för obstetriker och gynekologer anser att det är förlegat att straffa vårdpersonal för att de utför abort på kvinnans begäran. De hänvisar till att lagen är skriven för 50 år sedan och dessutom har diskriminerande innehåll gällande genetisk och psykisk sjukdom.

I dag får abort utföras endast i de fall då någon av föräldrarna har en allvarlig genetisk eller psykisk sjukdom, då kvinnan har en livshotande infektionssjukdom, då graviditeten är ett resultat av ett sexuellt övergrepp eller om graviditeten är ett allvarligt hot mot kvinnans hälsa. Kvinnor som genomgår en abort kan dömas till ett års fängelse eller böter på upp till 2 miljoner won (cirka 15 800 kr). Läkare kan dömas upp till två års fängelse, men de flesta får böter på upp till två miljoner won.

Ordföranden för Sydkoreanska föreningen för obstetriker och gynekologer, Dong-seok Kim, anser att bestraffning av läkare som utför abort inte är en seriös lösning och menar att frågan om abort fordrar social konsensus efter en djupgående offentlig debatt.

– Den nuvarande lagen som bestämmer förhållandena under vilka det ska vara tillåtet att avsluta en graviditet speglar inte verkligheten. Regeringen vägrar att handskas med verkligheten genom att göra detta till en kriminell handling begången av läkare och kvinnor, säger Dong-seok Kim och förklarar vidare:

– Enligt den nuvarande lagen tillåts till exempel kvinnor som har blivit våldtagna inte en abort om de på grund av bristande underlag inte kan bevisa att de har blivit våldtagna. Om regeringen klassificerar abort som en omoralisk medicinsk praktik utan att införa korrekta uppföljningsmekanismer kan det leda till att aborter utförs av personer som inte är läkare, på platser som är ohygieniska eller i andra länder, vilket kan vara en risk för kvinnans hälsa och liv.

– Om regeringen inte ändrar sig innan den andra november, utan gör verklighet av sitt beslut och höjer straffet, kommer medlemmar i Sydkoreanska föreningen för obstetriker och gynekologer att upphöra med alla slags aborter.


”Sjunkande födelsetal”

Även feminister och kvinnorättsorganisationer anser att det verkliga problemet är den nuvarande lagen som gör gällande att abort är en kriminell handling. ”Varje år avslutar närmare 200 000 kvinnor en graviditet. Är dessa kvinnor omoraliska, kriminella?”, är en av de frågor som kvinnor och män har ställt till regeringen om och igen vid de sittprotester som feminister har organiserat i centrala Seoul den gångna veckan.

Seul-ah JeongHan’guk Yôsông Minuhoe, en organisation som sedan 1990-talet arbetar för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, menar att förslaget om hårdare straff är en ogenomtänkt tanke, en förvillelse som bottnar i en oro för de sjunkande födelsetalen.

– Istället för att höja straffet borde regeringen identifiera orsakerna till att kvinnor, och män, undviker att skaffa barn och sedan initiera en politik som skapar ett samhälle i vilket kvinnor kan vara gravida och ha barn, säger Seul-ah Jeong.

Efter den gångna veckans protester och hotet från Sydkoreanska föreningen för obstetriker och gynekologer, om att de kommer att upphöra med all slags abort om regeringen gör verklighet av sitt beslut och ökar straffet, har hälso- och välfärdsminister Chin-youb Chung meddelat att han har begärt en översyn av beslutet.

Trots flera försök att få en förklaring till ministeriets beslut att höja straffet, och ministerns beslut att se över beslutet, har jag inte blivit återkontaktad, endast vidarekopplad utan att få svar från ministeriet för hälsa och välfärd. Seul-ah Jeong på Han’guk Yôsông Minuhoe är dock inte ensam om att tolka ministeriets beslut som ett ogenomtänkt förslag i syfte att hindra att de låga födslotalen sjunker ytterligare.


”Inte livmödrar”

– Kontrollen av medborgarna har ökat i Sydkorea under de senaste åren, till exempel hindras fackföreningar från att verka för bättre arbetsvillkor och löner. Lågutbildade kvinnor arbetar långa arbetsdagar för en lön som de knappt kan försörja sig på och högutbildade kvinnor har svårt att få en anställning. Vem vill skaffa barn under sådana omständigheter, säger Jeong-hee Lim, som egentligen heter något annat och är aktiv i feministiska nätverket Femi Dangdang. Hon förklarar:

– Regeringen behöver ändra arbetsmarknadspolitiken och hälso- och sjukvårdsministeriet behöver se till att sexual- och samlevnadsundervisningen i skolan förbättras och att alla kvinnor får tillgång till de preventivmedel och den hälso- och sjukvård som de behöver.

– Vi (kvinnor) är inte livmödrar. Vi är människor innan vi är mammor och vi kommer att fortsätta att kämpa för kvinnors hälsa, säkerhet och liv.

Jeong-hee Lim tycker att det är bra att kriminaliseringen av abort nu diskuteras offentligt, ”äntligen!”. Femi Dangdang har tagit tillfället i akt och driver frågan om en total avkriminalisering av aborter. Tillsammans med andra feministiska nätverk och med stöd från bland annat människorättsjurister i den icke-statliga organisationen Gong-gam har Femi Dangdang initierat en kampanj i vilken bland annat en namninsamling och en demonstration genom centrala Seoul ingår. Demonstrationen är planerad till söndag den 30 oktober.

– Med denna kampanj för att avkriminalisera abort har vi som mål att säkra allas rätt att praktisera sin sexualitet och sitt moderskap, oavsett civil status, sexuell läggning, funktionsnedsättning, sjukdom och ekonomisk situation, säger Jeong-hee Lim.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: