Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Orättvist underhåll sänker ensamstående kvinnors ekonomi

2016-06-20 | Ina Blomster padlock

EKONOMI

Andelen hushåll med låg ekonomisk standard har ökat bland ensamstående med och utan barn under hela 2000-talet, främst bland kvinnor med fler än ett barn. En stor del av dem skulle ha en mindre ansträngd ekonomi med ett rättvist underhållsbidrag för gemensamma barn från den andre föräldern, enligt Försäkringskassan familjeekonomiska talesperson Niklas Löfgren.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-04-17 Barn till separerade föräldrar får inte ett rättvist underhåll

2015-08-18 ”Ensamstående mammors utsatthet beror på förd politik”

2015-07-31 Därför behövs prekärfeminismen

2015-06-18 Ekonomisk familjepolitik avgörande för ensamstående med barn

2014-06-12 #nf2014: ”Sverige ska bli bäst på jämställdhet igen”

2013-10-03 Krav på bättre livsvillkor för ensamstående

2012-03-16 Fortsatt ökning av barnfattigdomen

Ensamstående med barn är de familjer som är ekonomiskt mest utsatta, och den grupp som behöver den ekonomiska familjepolitiken allra mest är ensamstående kvinnor med två eller fler barn. Det visar Försäkringskassans årliga rapport Barnhushållens ekonomi 2016.

– De behovsprövade familjeförmånerna betalas framförallt ut till ensamstående kvinnor med barn. En stor del av dem skulle ha en mindre ansträngd ekonomi om de istället för ett underhållsstöd från Försäkringskassan fick ett rättvist underhållsbidrag för gemensamma barn från den andre föräldern, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Feministiskt perspektiv har tidigare rapporterat om att 90 000 barn skulle leva under bättre ekonomiska förhållanden, och få mer i underhåll, om föräldrarna själva kom överens om summan, baserat på barnets behov och föräldrarnas betalningsförmåga.

– Det är hög tid att skrota myten om underhållsstödet på 1 573 kronor som en norm för hur stort underhållsbidraget ska vara. Självklart ska Försäkringskassan finnas till hands om föräldrarna inte kan lösa situationen, men i första hand ska föräldrarna själva ta ansvar för sitt barns försörjning, sade Niklas Löfgren då.

Den 1 april tillkom nya regler i lagstiftningen gällande underhållsstöd. En lagändring som kritiserats för att förvärra redan utsatta kvinnors situation.

Rapporten visar att mer än hälften av den ekonomiska familjepolitikens bidrag och förmåner går till familjer med två eller fler barn. Den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet har höjts för alla hushållstyper över tid, men varit svagare för ensamstående med barn. Andelen hushåll med låg ekonomisk standard har ökat bland ensamstående med och utan barn under hela 2000-talet, men sedan 2008 har ökningen planat ut.


FAKTA/BIDRAGSFORMER

  • Behovsprövade bidrag: bostadsbidrag, vårdbidrag, underhållsstöd.

  • Försäkringsförmånerna: föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning.

  • Generella bidrag: barnbidrag, adoptionsbidrag.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: