Bernardita Núñez, verksamhetsledare och Alfhild Oenema ordförande för Terrafem.

”Låt inte lagen om tvångsäktenskap blir en symbollag”

2016-06-03 | Bernardita Núñez och Alfhild Oenema padlock

OPINION

”Terrafem anser att det är viktigt att flickor och kvinnor – både de som bor i Sverige och de som kommer till Sverige som anhörig eller som asylsökande – får information om sina rättigheter i Sverige. Det är viktigt att de kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd som tvingats till äktenskap, beviljas permanent uppehållstillstånd, får rätt att stanna i Sverige och inte riskeras att skickas tillbaka till hemlandet. Och lika viktigt är att asylsökande kvinnor som riskerar att bli eller redan har blivit bortgifta ges asyl i Sverige.”

Det skriver kvinnojouren Terrafem som just nu arbetar med att sprida kampanjen Sommarbrud mot sin vilja.

Alfhild Oenema, ordförande i Terrafem.

Bernardita Núñez, verksamhetsledare i Terrafem.

Just nu är det många unga kvinnor som riskerar tvångsäktenskap. Vi på kvinnojouren Terrafem gör allt som står i vår makt för att erbjuda stöd och skydd till dessa unga kvinnor som befinner sig i en oerhört svår situation.

Det är livsviktigt att nå ut till dessa kvinnor med information om att det finns hjälp att få. Därför driver Terrafem just nu kampanjen Sommarbrud mot sin vilja.

”… för när du är död, finns det i alla fall en grav, som kan besökas. Du har en plats! Men när du är förskjuten, då existerar du inte längre. Du finns inte… och du har aldrig funnits!”

Det var vad Nadja sa, efter att hon tvingats lämna sin familj. Nadja bodde i Sverige när hon tvingades att åka till hemlandet för att förlova sig med en man som familjen valt ut åt henne. Väl tillbaka i Sverige, i samband med ansökan om uppehållstillstånd för mannen, tog hon kontakt med Migrationsverket för att informera dem om omständigheterna i hennes fall. Hon berättade att det inte handlade om ett förhållande ingånget av fri vilja utan att det rörde sig om ett tvångsäktenskap.

Det ledde till att mannens ansökan om uppehållstillstånd avslogs, beslutet meddelades och Nadja blev tvungen att fly. Hennes familj försköt henne.

I dag mår Nadja bra, hon arbetar och är självständig.

Hon har tagit upp kontakten med modern och systrarna, men inte med fadern eller bröderna.

– Jag hade inte överlevt utan er, säger Nadja till Terrafem.

Tvångsäktenskap är en form av maktutövning och våld.

Terrafem har under femton års tid sammanlagt tagit emot och gett stöd till 400 kvinnor som blivit utsatta för tvång i samband med giftermål.

Vår erfarenhet är att de som utsätts för detta brott är unga kvinnor som är födda, uppvuxna eller bor i Sverige men det gäller också kvinnor som gifts bort i hemlandet och hämtas till Sverige.

De sistnämnda får bara tillfälliga uppehållstillstånd, lever med utvisningshot under minst två års tid och får mycket svårt att bearbeta det våld och det tvång hon utsätts för. Om hon tvingas lämna Sverige kan det innebära att hon mister sitt liv. Denna ständiga väntan är svår att föreställa sig. Man kan säga att hon lever ett liv i Sverige utan utvägar. Det är inte värdigt en rättsstat.

Sedan 2014 finns en lag som kriminaliserar tvångsäktenskap. En lagstiftning är en del i en långsiktig strävan att skapa rättssäkerhet och samtidigt bidra till en gemensam värdegrund i samhället. Det är oerhört viktigt att myndigheterna följer upp denna lagändring och satsar på förebyggande insatser som gynnar dessa flickor och unga kvinnor i riskzonen.

Vi på Terrafem vet att dessa kvinnor har prövat olika strategier för att slippa bli bortgifta. Många berättar inte om sin situation för att de vet att myndigheterna har skyldighet att agera. Vi vet också att av dessa flickor är det nästan ingen som kan tänka sig att anmäla sina föräldrar. Flickorna förlorar aldrig hoppet om att kunna försonas med sina föräldrar och är övertygade om att en anmälan kommer att förstöra kontakten med familjen för alltid.

Låt inte lagen om tvångsäktenskap blir en symbollag där anmälningar inte leder till åtal. Låt rättssäkerheten även omfatta de unga kvinnor som löper risk att giftas bort mot sin vilja.

Vi på Terrafem anser att det är viktigt att flickor och kvinnor – både de som bor i Sverige och de som kommer till Sverige som anhörig eller som asylsökande – får information om sina rättigheter i Sverige. Det är viktigt att de kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd som tvingats till äktenskap, beviljas permanent uppehållstillstånd, får rätt att stanna i Sverige och inte riskeras att skickas tillbaka till hemlandet. Och lika viktigt är att asylsökande kvinnor som riskerar att bli eller redan har blivit bortgifta ges asyl i Sverige.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: