Omkring 500 kvinnorättsaktivister och aborträtts försvarare samlades till motdemonstration.

Kroatien: Stor samling mot rätten till abort i Zagreb

2016-05-27 | Sholeh Irani padlock

UTRIKES

Kroatiens feminister slår larm och vänder sig till feminister i Sverige för stöd. ”Läget är ytterst oroande”, varnar kvinnorättsaktivisten Rada Boric. Rätten till abort hotas av de konservativa som manifesterade sitt krav i en massiv antiabortdemonstration i Zagreb, lördagen den 21 maj. Women’s Network of Croatia var på plats för att protestera.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-01-16 Kroatiens nya president värnar kärnfamilj och nationsbygge

2014-06-06 #euvalet: Resultatet i Kroatien

På lördagen den 21 maj samlade feminister och kvinnorättsaktivister på uppmaning av Women’s Network of Croatia i centrala Zagreb. De gick ut i en motdemonstration för att protestera mot abortmotståndarna som marscherade med paroller som ”March for life” och ”Livet, familjen och Kroatien”. Marschen mot rätten till abort samlade omkring 7 000 deltagare och kallades av abortmotståndarna ”den första nationella marschen för livet” med krav att kriminalisera aborten. Arrangörerna ingår i den globala rörelsen av katolska konservativa och fundamentalister som kämpar mot aborträtten, uppger Women’s Network of Croatia i ett uttalande.Kroatiens nuvarande abortlagstiftning medger fri abort fram till vecka tio i graviditeten. Under antiabortdemonstration i Zagreb i helgen medverkade aktörer som bland annat Željka Markić, initiativtagare till folkomröstningen mot samkönade äktenskap i Kroatien 2013. Sanja Orešković, som är gift med den nya kroatiska premiärministern gick i främsta ledet i marschen mot kroatiska lagstiftningen på friabort, rapporterade kroatiska medier. Hon uttalade att ”alla förnuftiga personer bör stödja initiativet Marsch för liv och välja livet framför döden”.


Abortmotståndarna marscherade genom Zagreb.


Motdemonstranterna attackerades

Omkring 500 kvinnorättsaktivister och aborträttsförsvarare samlade för att försvara rätten till abort och protestera mot abortmotståndarnas marsch. När deras protesttåg korsade abortmotståndarnas, gick två kvinnorättsaktivister, konstnären Dunja Janković och musikern Dunja Ercegović (Lovely Quinces)och ställde sig framför deras marsch. De blev genast attackerade och misshandlades av abortmotståndarna och greps av polisen (se videoklipp).

Musikern Dunja Ercegović släpptes senare från polisstationen, och sade att hon reagerade instinktivt för att hon inte kunde avstå att agera mot den pro-fascistiska tendensen som marscherade genom staden. Hon sade att hon anslöt sig till motdemonstranterna för att hon vill försvara rätten att bestämma över sin egen kropp, uppger Women’s Network of Croatia.


Musiker Dunja Ercegović greps.

Konstnären Dunja Janković greps av polisen.


Stöd från svenska feminister

Rada Boric är en av organisatörerna bakom lördagens motdemonstration. Boric är programdirektör för Center for Women’s studies i Zagreb. Under Balkankrigen var hon programkoordinator för Center for Women War Victims i Kroatien.

Rada Boric säger till Feministiskt perspektiv att situationen rörande kvinnors rättigheter och i synnerhet de sexuella fri- och rättigheterna i Kroatien är oroande. Hon anser att detta i skuggan av en allt större inblandning från katolska kyrkan i statens angelägenheter och nedläggningen av en sekulär stat är alarmerande. En motsvarande utveckling rapporteras även från Slovakien, där 80 000 samlades i en antiabortmanifestation förra året.

– Situationen är lika alarmerande i hela regionen. Regionens nationalistiska auktoritära regeringar härmar varandra. Rätten till fri abort är redan borta i Makedonien och hotas i Kroatien. Vi vittnar om en högerregering i Kroatien som suttit vid makt i sex månader och redan visar aggressivitet mot civilsamhället och media. Vi har en regering vars kulturminister med sin nykonservativa politik uttrycker historierevisionism och hånar den antifascistiska rörelsens historia och är fientlig mot kultur och utbildning.

Men trots oron för den negativa utvecklingen i Kroatien säger Rada Boric att det finns beslutsamhet bland kvinnorättsaktivisterna att försvara kvinnors rättigheter. Men med de ytterst små resurser som rörelsen har tillgång till, blir det svårt. Hon vädjar om stöd från feminister i andra länder i Europa och i synnerhet Sverige.

– Vi behöver stöd från feminister i Sverige. När vår unga musiker Dunja Ercegovic stod mot abortmotståndarnas marsch på lördag och greps, sade jag till en tv-journalist att i Sverige skulle hon hyllas som hjälte. När fascister marscherar genom Zagrebs gator och förolämpar kvinnor, reagerar inga journalister och poliser i vårt land.

– Svenskar stödde oss människor, på olika sätt under Balkankriget. Kvinna till Kvinna är fortfarande verksam i några länder i regionen och stödjer kvinnors kamp för jämställdhet. Men Kroatiens kvinnorörelse behöver svenskarnas stöd även nu. Vi måste bli starkare och ha medel för att kunna stå emot den ”konservativa revolutionen” som finansieras och stöds av staten.

Foton: Women’s Network of Croatia

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: