Zandra Kanakaris, Carina Ohlsson och Elisabeth Markström

20 år med Unizon

2016-04-24 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Riksförbundet Unizon fyller 20 år och på torsdagen uppmärksammade förbundet jubileet med ett mingel på restaurangen Berns i Stockholm. Förbundsordförande Zandra Kanakaris inledde med att tala om det absurda i att förbundet och jourerna behöver finnas, att kvinnor och barn behöver fly till skyddade boenden för att män utsätter dem för våld. På minglet deltog också Unizons första ordförande Elisebeht Markström och Carina Ohlsson som var förbundets ordförande under 12 år.

FAKTA:

Unizon bildades 1996 av 16 kvinnojourer, då under namnet SKR Sveriges kvinnojourers riksförbund. Nu år 2016 samlar förbundet över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Det är till största del ideella krafter i form av tjejer och kvinnor som arbetar på jourerna och ger stöd och skydd till andra tjejer och kvinnor.

Källa: Unizon

– Mitt viktigaste och bästa minne är att vi faktiskt startade förbundet och att vi från början hade fokus på barnen. De hade länge setts som medföljande till mammorna men vi såg barnens egna behov av stöd och samtal, sade Elisebeht Markström.

Carina Ohlsson lyfte fokus på förövaren.

– Det har nog de flesta här inne varit med om att det runt midsommar och andra högtider ringer journalister och undrar hur tjejer och kvinnor ska göra för att inte utsättas för våld och våldtäkter just under högtiderna. Jag svarar alltid, ring inte mig - ring fotbollsklubbarna och andra aktörer som samlar män och killar och hör hur de arbetar med att förebygga att killar ska våldta och utsätta andra för våld, sade Carina Ohlsson.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér höll tal och lyfte Unizons våldsförebyggande arbete.

– Jag har följt Unizon under alla år och det som utmärker förbundet är barnperspektivet, det våldsförebyggande arbetet och att ni engagerar och involverar killar och män, sade jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Mikael Thörn, nationell expert på mäns våld mot kvinnor, lyfte specifikt Unizons Kvinnofridsbarometer, där kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor rankas, som ett bra exempel på hur förbundet arbetar. Lennart Gabrielsson från Sveriges kommuner och landstings styrelse avslutade med orden:

– Till alla kvinnor som kämpar varje dag och stöttar och skyddar kvinnor som utsatts för mäns våld – tack och lov för att ni finns!


Åren som gått

Feministiskt perspektiv ställde tre frågor till nuvarande förbundsordförande Zandra Kanakaris.


Vad skulle du beskriva som viktiga milstolpar under åren som gått?

– Att Unizon satte fokus på barnen, något som får större och större plats idag i samtalet om mäns våld men som var långt ifrån en självklarhet när förbundet bildades.

– Att vi har en svensk sexköpslag på plats som fortsätter att inspirera och exporteras, nu senast till Frankrike.

– Att vi har lyckats sätta fokus på det våldspreventiva arbetet och att vi nu börjar se fler och fler satsningar på detta både från kommuner och regering. Det är ett resultat av ett mångårigt påverkansarbete från bland andra Unizon. Därigenom börjar vi sakta men säkert flytta fokus från den utsatta till förövaren och hur vi kan förhindra och förebygga våldet innan det skett. Unizon tror på att vända på perspektiven, kliva in på nya arenor och synliggöra att mäns våld mot kvinnor inte är en isolerad fråga. Det är något som Unizon gör varje dag och något som vi kommer fortsätta med så länge vi behöver.


Vilka utmaningar står organisationen inför i dag?

– Vi behöver fortfarande hitta en stabil långsiktigt finansieringslösning för våra jourers livsviktiga verksamhet. Dessutom behöver vi inleda en omfattande och grundlig diskussion och genomgång av porrindustrins påverkan på jämställdhetsarbetet i allmänhet och arbetet mot mäns våld mot kvinnor i synnerhet. De bilder, värderingar och normer som sprids genom mainstreamporren och porrindustrin står i absolut motsats till det vi, regering, riksdag och det offentliga samhället i stort säger, lagstiftar och gör när det gäller jämställdhet. Den enorma skevhet som detta innebär och det glapp mellan den offentliga hållningen och de bilder som unga matas med varje dag blir till en oerhört förvirrande och skadlig coctail som motverkar allt det vi försöker förändra.


Vad tycker önskar sig Unizon i jubileumspresent?

– En massiv nationell och kommunal långsiktig satsning på feministisk våldsprevention och därigenom uppfyllelsen av vår vision, ett jämställt samhälle fritt från våld.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: